Příklady, jak má úsporný balíček omezit výdělky předčasných důchodců

09.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Předčasní důchodci si mohou přivydělat pouze omezeně, přičemž připravované legislativní změny v rámci vládního konsolidačního balíčku nepřímo počítají s ještě větším omezením jejich výdělečné činnosti.

Až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud by předčasní důchodci takový příjem měli, za dobu pobírání takového příjmu jim nenáleží důchod.

Pobírat současně předčasný důchod a aktivní příjem ze zaměstnání je možné pouze při příjmech z pracovních dohod do limitu a ze samostatné výdělečné činnosti pouze při příjmech do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již může mít starobní důchodce libovolně vysoký příjem ze zaměstnání či podnikání.

Tip: Na co máte nárok jako pracující penzisté

Zdroj: Shutterstock

Například předčasný důchodce Jaroslav má současně měsíční příjem ve výši 25 000 Kč z nájmu a 20 000 Kč z kapitálového majetku. Pan Jaroslav může současně pobírat předčasný důchod a tyto příjmy, neboť z pasivních příjmů dle § 8, 9 a 10 zákona o daních z příjmů se neplatí sociální pojištění bez ohledu na jejich výši. Pasivní příjmy jsou pro předčasné důchodce velmi výhodné.

Aktuální úprava pro pracovní dohody

dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, a z dohody o pracovní činnosti, pokud je hrubá měsíční odměna 3999 Kč a méně. Limit pro neplacení sociálního pojištění se přitom sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. V praxi je tedy možné pracovat na dohody do limitu i pro více zaměstnavatelů současně.

Praktický příklad

Paní Helena je v předčasném důchodu, přičemž do dosažení řádného důchodového věku jí chybí dva roky. Paní Helena pracuje na dohodu o provedení práce pro tři zaměstnavatele současně s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč u každého z nich. Paní Helena tak může pobírat svůj předčasný důchod 19 100 Kč a souhrnnou čistou odměnu 27 000 Kč ze tří pracovních dohod. Z první dohody neplatí žádnou daň z příjmů, neboť uplatní slevu na poplatníka. Při výpočtu čisté odměny z dalších dvou dohod již daňovou slevu uplatnit nemůže, proto je jí z každé dohody sražena daň z příjmů ve výši 1500 Kč (15 % z 10 000 Kč). Sociální a zdravotní pojištění neplatí z žádné dohody o provedení práce.

Přísnější podmínky pro neplacení pojistného z dohod

Připravované legislativní změny počítají s tím, že budou muset zaměstnavatelé vždy oznamovat práci na základě dohody o provedení práce. A pokud souhrnná hrubá odměna ze všech dohod od více zaměstnavatelů bude vyšší než 40 % průměrné mzdy stanovené pro důchodové účely, bude vznikat povinnost z dohod platit sociální pojištění. Jestliže nedojde k úpravě pro možnost výdělků předčasných důchodců, budou si moci přivydělat na základě dohody o provedení práce méně.

  • Pro rok 2023 činí průměrná mzda pro důchodové a daňové účely 40 324 Kč. Od této částky je mimo jiné odvozen maximální roční vyměřovací základ pro platbu sociální pojištění, tj. částka 1 935 552 Kč (40 324 Kč × 48), a hranice pro zdanitelný příjem podléhající vyšší 23% sazbě daně z příjmů, rovněž částka nad 1 935 552 Kč.

Pokračování praktického příkladu

V případě úspěšného legislativního procesu by si po účinnosti zákonných změn nemohla paní Helena přivydělávat na dohody o provedení práce pro tři zaměstnavatele s hrubou odměnou 10 000 Kč, neboť souhrnná hrubá odměna 30 000 Kč je vyšší než 40 % z průměrné mzdy (z částky 40 324 Kč). Paní Helena by si mohla nově přivydělávat pouze pro jednoho zaměstnavatele, aby nepřekročila limit pro placení sociálního pojištění z dohody o provedení práce. Zhoršení podmínek pro přivýdělek předčasných důchodů by současně s plánovaným zvýšením krácení za předčasnost ještě snížilo atraktivitu předčasných důchodů.


Čtěte také: Krácení penze za předčasnost nově: Jak se zpřísní postih za odchod do předčasného důchodu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY