Spadá do společného jmění manželů i dědictví? A co když ho prodáte a utržíte peníze?

22.08.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Majetek, který získáte před vstupem do manželství, je čistě váš. Co ale například dědictví, které vám připadne až za trvání manželství? A co když zděděnou nemovitost prodáte a peníze investujete do akcií? Nebo když ji pronajímáte? Co je jen vaše a co je společné?

Institut manželství může být občas matoucí, hlavně co se týče majetkových poměrů. Mýty panují ohledně dědictví, nemovitostí a majetků nabytých před vstupem do manželství atd. Přinášíme proto souhrn několika modelových situací i s vysvětlením, jak se jich společné jmění manželů (ne)dotýká.

Zdroj: Depositphotos

Tip: Nemovitost jako společné jmění manželů: jak na daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Co (ne)spadá do SJM?

Společné jmění manželů (SJM) zahrnuje to, co buď jeden z manželů, nebo oba manželé nabyli za dobu trvání manželství, tedy:

  • majetek, který jeden, nebo oba manželé získali během manželství,
  • zisky z výlučného majetku,
  • mzda obou manželů,
  • dluhy, které jeden, nebo oba manželé vytvořili během manželství.

Z tohoto pravidla pak existuje několik výjimek. „Do SJM nepatří to, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů,“ uvádí advokátka Irena Valíčková. Například:

  • osobní potřeby (oblečení, hygienické pomůcky),
  • dary a dědictví, pokud není výslovně uvedeno jinak,
  • náhrada nemajetkové újmy (bolestné),
  • náhrada za poškození nebo zničení nebo ztrátu majetku výhradně jednoho z manželů.

Rozhodne tedy neplatí, že součástí SJM by byl jakýkoli majetek nabytý před uzavřením manželství. Na to byste se museli výslovně domluvit a sepsat písemnou smlouvu. „Manželé se samozřejmě mohou dohodnout na tom, že rozsah SJM rozšíří i o tento majetek, nicméně musí tak učinit smlouvou sepsanou ve formě notářského zápisu. Tuto smlouvu lze uzavřít před, nebo i po uzavření manželství,“ uvádí Irena Valíčková.

Tip: Peníze jsou v manželství společné, půjčit z nich kamarádovi jen tak nemůžete

Kdy dědictví (ne)spadá do SJM?

Před uzavřením manželství si snoubenci někdy nejsou jisti, jak je to s dědictvím, zda spadá do SJM, či nikoli. Standardně dědictví do SJM nespadá, ale může. Pokud například zdědíte nemovitost, podle zákona je to jen vaše nemovitost a do společného jmění manželů se nepočítá. Ať už jste ji zdědili před vstupem do manželství, nebo během trvání manželství.

Existuje ale výjimka. „Pokud by zůstavitel projevil v závěti svoji vůli, podle které mají manželé nabýt děděnou nemovitost do SJM, tak v takovém případě by zděděná nemovitost do SJM patřila,“ dodává Irena Valíčková.

Pokud tedy například vaši rodiče odkážou v závěti dům vám i vaší manželce či vašemu manželovi, pak bude součástí SJM. Ale jinak ne.

Tip: Dá se po smrti životního partnera zjistit, jestli a kde měl dluhy?

Platí to, i když dům prodáte

Pokud zdědíte nemovitost a rozhodnete se ji prodat, peníze, které za prodej utržíte, také nespadají do SJM, pokud ani nemovitost do něj nespadala. Peníze z prodeje jsou vaším výlučným majetkem. „To stejné platí i o majetku, který si manžel z těchto svých výlučných finančních prostředků pořídí,“ dodává Irena Valíčková.
 
Jinak je to v případě, že byste se rozhodli nemovitost pronajímat. I pokud je jen ve vašem výlučném vlastnictví, výnosy z pronájmu jsou společné. „Za dřívější právní úpravy platilo, že nájemné jako výnos z výlučného majetku pouze jednoho z manželů náleželo do SJM. Podle nynější právní úpravy tvoří součást SJM pouze zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Ziskem je přitom výnos po odečtení nákladů na zachování, údržbu, správu atd. výlučného majetku,“ informuje Irena Valíčková.

Tip: Může si manžel za vašimi zády vzít půjčku?

Když na vás rodiče přepíšou byt ještě za života, může to být jinak

A ještě trochu jiná situace by z pohledu práva nastala v případě, že by na vás například vaši rodiče přepsali nemovitost ještě za svého života, tedy nejednalo by se o dědictví. Pokud by na vás přepsali například byt, přičemž vy už byste byli v manželství, záleží na tom, na základě jakého právního jednání k přepisu došlo. Pokud by šlo o dar, který by například maminka darovala jen vám, pak takový dar do SJM spadat nebude. „Pokud by ale byt dceři prodala a kupní cena by byla hrazena ze společných prostředků manželů, pak by se byt stal součástí SJM. V takovém případě není rozhodující, kdo je jako vlastník uveden v katastru nemovitostí, ale čí byly finanční prostředky, ze kterých byla hrazena kupní cena,“ uzavírá Irena Valíčková.

Tip: Notářské poplatky se zvýšily. U dražších dědictví si připlatíte

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 50 krát

Články ze sekce: Spotřebitel