Nemovitost jako společné jmění manželů: jak na daňové přiznání k dani z nemovitostí?

15.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jakým způsobem odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí při zisku nemovitosti do společného jmění manželů (SJM)? Do kdy musíte odevzdat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, jestliže je nemovitost ve společném jmění manželů (SJM), musí podat jeden z manželů, ten je podáním daňového přiznání považován finančním úřadem za společného zástupce obou daňových poplatníků (manželů). Druhý z manželů je pak pro tuto daň ručitelem. Jestliže nebyla daň z nemovitých věcí zaplacena, může ji finanční úřad vymáhat od obou partnerů.

Společné jmění manželů je u nemovitých věcí velmi časté.

Zdroj: Pixabay

Kdy musíte podat daňové přiznání, jestliže jste nabyli nemovitost do společného jmění manželů?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2022 nabyl či pozbyl vlastnictví nemovitosti, stejně tak při změně charakteru nemovitosti.

Jestliže jste v roce 2022 koupili, prodali, dostali darem, darovali nebo zdědili nemovitost, týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Důležitý je stav vlastnictví na katastru nemovitostí k 1. lednu 2023. Jestliže doposud neproběhlo ke změně vlastníka nemovitosti na katastru, daň z nemovitých věcí platí osoba, která je uvedena v katastru na začátku roku.

Pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (například jste prováděli větší rekonstrukci, přístavbu, přestavbu, měnili jste výměru nemovitosti či charakter parcely – z polnosti či zahrady jste udělali stavební parcelu), podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se vám rovněž nevyhne.

Název formuláře Interaktivní XLS
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

U společného jmění manželů je odevzdání a vyplnění daňového přiznání obdobné, jako kdyby nemovitost vlastnil pouze jeden z manželů.

Tip: Kalkulačka ceny nemovitosti

Jak vyplnit formulář k dani z nemovitých věcí?

Ve formuláři nejdříve vyplníte identifikační údaje o sobě. Daňové přiznání podáváte k místně příslušnému finančnímu úřadu dle umístění nemovitosti, ne dle místa vašeho trvalého bydliště.

Následují identifikační údaje o daném pozemku či stavbě. Uvedete číslo a typ stavby či pozemku, zastavěnou plochu a další údaje, které najdete na katastru nemovitostí. U společného jmění manželů zadáváte právní vztah k nemovitosti – V jako vlastnictví.

Jestliže máte více typů nemovitostí, vyplňujte je na více listů dle typů nemovitosti (pole, zahrada, zastavěná plocha atp.). Pro každý typ nemovitosti vytvoříte 1 list. Musíte udat všechny vlastněné nemovitosti, a to k 1. lednu.

Doporučujeme vyplňování elektronicky a formulář si projet skrze kontrolu chyb, která vám rychle odhalí nepřesnosti.

Tip: Jak najít majitele stavby či pozemku?

Do kdy a jak musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné odevzdat do 31. ledna.

Daňové přiznání odevzdáváte na finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby:

  1. Osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu.
  2. Poštou na adresu příslušného územního pracoviště.
  3. Elektronicky (pomocí datové schránky či DIS+) na adresu příslušného územního pracoviště.

Pokud máte datovou schránku, je elektronické podání daňového přiznání povinné.

Tip: Vyřiďte si daň z nemovitostí na online finančním úřadu

Do kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?

Zaplatit daň z nemovitých věcí je nutno do 31. května.

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit elektronicky na účet příslušného finančního úřadu či složenkou.

Jako variabilní číslo uvedete rodné číslo poplatníka nebo identifikační číslo osoby (IČO).

Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
  • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Tip: Čísla účtů finančních úřadů

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ