Sedm omylů o základní výměře důchodu

07.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Co je dobré vědět o základní výměře důchodu? A jaké mezi lidmi kolují omyly ohledně této veličiny?

Podle § 33 zákona o důchodovém pojištění činí základní výměra starobního důchodu 10 % průměrné mzdy. Základní výměra důchodu plní při výpočtu celkové částky důchodu důležitou solidární funkci. 

Podívejme se na vybraných sedm nepravd ohledně základní výměry důchodu:

Zdroj: Shutterstock

Omyl první: Základní výměra se nevalorizuje

Během pravidelné lednové valorizace se zvyšují všechny státní důchody. Zvyšuje se nejenom procentní výměra důchodu příslušným procentem, ale zvyšuje se v korunovém vyjádření i základní výměra důchodu. V roce 2022 činila základní výměra 3900 Kč a od ledna 2023 činí základní výměra 4040 Kč. Během červnové mimořádné valorizace se zvýšila pouze procentní výměra důchodu, u řádných valorizací se však zvyšuje i ta základní.

Omyl druhý: Základní výměru je možné zvýšit výdělkem

Výdělečná činnost ve starobním důchodu je důvodem pro zvýšení důchodu. Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní se zvyšuje výpočtový základ důchodu o 0,4 %, podmínkou je podání žádosti. Prací nebo podnikáním v řádném důchodovém věku se však nezvyšuje základní výměra důchodu, ta je pořád stejně vysoká.

Tip: Jak se zvýší starobní důchod při různých typech příjmů v penzi?

Omyl třetí: Předčasní důchodci mají základní výměru nižší

Z důvodu odchodu do předčasného důchodu dochází ke krácení, a to za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení se však týká pouze procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají předčasní důchodci stejně vysokou jako řádní starobní důchodci.

Omyl čtvrtý: Vyšší příjmy = vyšší základní výměra důchodu

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Získaná doba pojištění a výše zaplaceného sociálního pojištění během produktivního života má však vliv pouze na procentní výměru důchodu. Základní výměru důchodu mají stejně vysokou lidé s nízkými i lidé s vysokými příjmy.

Tip: Přepočet penze pracujícího důchodce v příkladech

Omyl pátý: Základní výměru je možné pobírat dvakrát

Někteří občané mají nárok na dva státní důchody. Nejčastěji na vlastní starobní důchod a pozůstalostní důchod po zemřelém manželovi (vdovský důchod) nebo zemřelé manželce (vdovecký důchod). V případě souběhu nároku na dva státní důchody však základní výměra důchodu náleží pouze jednou. Základní výměru nelze pobírat dvakrát. Při souběhu dvou důchodů se v plné výši pobírá vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu se pobírá polovina procentní výměry.

Omyl šestý: Předčasným důchodcům se nebude základní výměra zvyšovat

Připravované legislativní změny počítají s omezením valorizace u předčasných důchodů. Až do dosažení řádného důchodového věku by se v případě úspěšného legislativního procesu s plánovanou účinností od září nezvyšovala procentní výměra důchodu. Základní výměra důchodu by se však měla zvyšovat i novým předčasným důchodcům.

Omyl sedmý: Výchovné má vliv na základní výměru důchodu

Vždy jeden z rodičů má nárok na výchovné k důchodu za každé vychované dítě. Výchovné však zvyšuje pouze procentní výměru důchodu. Maminky, které vychovaly více dětí, mají stejně vysokou základní výměru důchodu jako ostatní penzistky.

Spočítejte si: Kalkulačka starobního důchodu po valorizaci v červnu 2023

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY