Jak se změní vdovský nebo vdovecký důchod při odchodu do předčasného důchodu?

28.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Před plánovaným zhoršením podmínek pro odchod do předčasného důchodu aktuálně odcházejí do předčasného důchodu i ženy pobírající vdovský důchod. Jak se v takovém případě změní pobíraný vdovský důchod?

Legislativní podmínky pro vdovský důchod jsou stejné jako podmínky pro vdovecký důchod. Vzhledem k tomu, že se ženy v průměru dožívají vyššího věku než muži a zpravidla jsou v manželství mladší, ČSSZ vyplácí výrazně více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů. Z tohoto důvodu budeme dále v článku hovořit o vdovských důchodech, přičemž stejné podmínky platí i pro vdovecké důchody.

Zdroj: Shutterstock

Výše vdovského důchodu

Měsíční částka vdovského důchodu závisí na výši důchodu, který pobíral zemřelý manžel, nebo na výši důchodu, na kterou by měl zemřelý manžel nárok. Vdovský důchod se nepřiznává automaticky, bez dostatečné doby pojištění zemřelého nemůže být vdovský důchod vůbec přiznán. Vdovský důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra činí v letošním roce 4040 Kč (stejně jako u ostatních státních důchodů) a procentní výměra činí 50 % procentní výměry, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel.

Praktický příklad

Paní Simoně zemřel manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 20 300 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 15 900 Kč). Paní Simoně, která ještě pracuje, je tedy přiznán vdovský důchod ve výši 12 350 Kč (základní výměra 4400 Kč + procentní výměra 7950 Kč).

Jak lze žádat o vdovský důchod elektronicky?

Zdroj: Youtube.com/ČSSZ

Odchod vdovy do předčasného důchodu

Standardní doba pro pobírání vdovského důchodu je pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku náleží vdovský důchod pouze při splnění některé ze zákonných podmínek (např. při péči o dítě, dosažení požadovaného věku, péči o závislého rodiče…). Navíc je potřeba počítat s tím, že v případě nároku na dva státní důchody, tj. zejména na vdovský důchod a vlastní starobní (řádný nebo předčasný) se při výpočtu uplatní pravidla pro souběh důchodů. V takovém případě náleží v plné výši pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího náleží pouze polovina procentní výměry. Příklady najdete v tomto článku.

Pokračování praktického příkladu

Paní Simona se rozhodne odejít v srpnu do předčasného důchodu, protože již ze zdravotních a rodinných důvodů nechce dále pokračovat v práci.

Paní Simoně bude přiznán vlastní předčasný důchod ve výši 17 840 Kč. Paní Simona bude tedy v plném rozsahu pobírat vlastní předčasný důchod a z přiznaného vdovského důchodu jí bude náležet polovina procentní výměry, tedy částka 3975 Kč (7950 Kč × 50 %). Souhrnná měsíční částka státního důchodu bude tedy činit 21 815 Kč (17 840 Kč + 3975 Kč).

Odchodem do předčasného důchodu získá paní Simona od státu navíc pouze 9465 Kč (21 815 Kč − 12 350 Kč). Kdyby totiž paní Simona do předčasného důchodu neodešla, stále by ke svému výdělku dostávala od státu vdovský důchod ve výši 12 350 Kč.

Tip: Kdy lze mít průměrný důchod i při podprůměrných příjmech během aktivního života

Vypočítejte si výši vdovského důchodu v naší kalkulačce vdovského důchodu

Výdělek u vdovského důchodu se nesleduje

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Výdělečná činnost předčasných důchodců je tedy značně omezena, v praxi si přivydělávají zejména na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Při příjmu vdovského důchodu není výdělečná činnost nijak omezena a vlastní příjem nemá na výši vdovského důchodu žádný vliv. Tuto skutečnost je tedy vhodné zohlednit při plánování vlastního odchodu do starobního důchodu.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY