Výdělek v předčasném důchodu v příkladech

25.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří penzisté chtějí pracovat nebo podnikat i v předčasném důchodu, což je při splnění zákonných podmínek možné. Podívejme se na praktické příklady. 

Při odchodu do předčasného důchodu je mimo krácení za předčasnost nutné počítat i s omezením výdělečné činnosti a současně s pobíráním trvale kráceného důchodu, který se z důvodu dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává. Přivydělat si výdělečnou činností je však možné. 

  1. Předčasný důchodce a zaměstnání
  2. Předčasný důchodce a pasivní příjmy
  3. Předčasný důchodce a práce na dohody
  4. Předčasný důchodce a podnikání
  5. Předčasný důchodce a zkrácený úvazek

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Zaměstnání po dosažení řádného důchodového věku

Paní Dana odešla před třemi lety do předčasného důchodu a koncem dubna dosáhla řádného důchodového věku. Nyní obdržela paní Dana zajímavou pracovní nabídku na hlavní pracovní poměr s hrubou mzdou 30 000 Kč. Paní Dana může již tuto pracovní nabídku bez obav přijmout, neboť omezení výdělku se vztahuje na předčasné důchodce pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne svého řádného důchodového věku, může mít již libovolný příjem ze zaměstnání nebo podnikání.

Tip: Jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Příklad 2: Vlastní pasivní příjmy

Paní Karolína zvažuje odchod do předčasného důchodu dva roky před dosažením řádného důchodového věku. Paní Karolína má však obavy, že z důvodu odchodu do předčasného důchodu by již dále nemohla mít pravidelný příjem z pronájmu bytu. Legislativou je však stanoveno, že do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. To je v případě pronájmu bytu splněno, neboť z pronájmu nemovitosti dle § 9 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění nikdy neplatí. Paní Karolína tedy může mít libovolně vysoký příjem z pronájmu a k tomu pobírat přiznaný předčasný důchod.

Příklad 3: Práce na více pracovních dohod do limitu

Pan Filip je v předčasném důchodu a řádného důchodového věku dosáhne teprve za dva roky. Aktuálně si přivydělává prací na pracovní dohody pro více zaměstnavatelů současně, přičemž u žádného zaměstnavatele nečiní hrubá měsíční odměna tolik, aby podléhala odvodům na sociálním pojištění. Pan Filip tedy může současně pobírat odměny z pracovních dohod a předčasný důchod. Z dohody o provedení práce se totiž neplatí sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, a z dohody o pracovní činnosti, pokud je hrubá měsíční odměna 3499 Kč a méně. Tyto zákonné podmínky přitom splňuje pan Filip v každém měsíci u každého zaměstnavatele, protože limit pro odvod sociálního pojištění se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Příklad 4: Podnikání v předčasném důchodu

Paní Hana volila odchod do předčasného důchodu, neboť ji její samostatná výdělečná činnost již zmáhala. Současně však chtěla nadále svoji činnost vykonávat, ale ve výrazně menším rozsahu a pouze pro nejlepší bezproblémové zákazníky. I v předčasném důchodu je totiž možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) musí být do limitu pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Za celý kalendářní rok 2022 se sociální pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk do 93 387 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. Paní Hana si tedy hlídá, aby limit nepřekročila, a mohla tedy současně pobírat předčasný důchod a zisk ze samostatné výdělečné činnosti.

Tip: Důchodová kalkulačka – vypočítejte si výši důchodu

 

Příklad 5: Nemožnost přijmutí zkráceného úvazku

Penzista Jan je v předčasném důchodu a do dosažení řádného důchodového věku mu chybí jeden rok. Nyní má možnost pracovat na zkrácený úvazek, což by rád. Současně ale chce pobírat předčasný důchod. Pan Jan tedy takovou pracovní nabídku nemůže přijmout, pokud nechce, aby mu byla pozastavena výplata předčasného důchodu, protože ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění. Souběh předčasného důchodu a zkráceného úvazku není do dosažení řádného důchodového věku možný. Penzista Jan se nakonec domluví se zaměstnavatelem na omezení vykonávané práce a bude ji vykonávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 104 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY