Jak je to s nemocenskými dávkami při práci ve starobním, invalidním, předčasném důchodu a předdůchodu?

26.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste v invalidním anebo starobním důchodu a přivyděláváte si, nebo dokonce pracujete na plný úvazek? Jak je to s neschopenkou, pokud onemocníte? Máte nárok na placenou nemocenskou, či nikoliv?

Podmínky nároku na nemocenskou určuje zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Co zákon hovoří o starobních a invalidních důchodcích anebo osobách v předčasném důchodu a předdůchodu, jestliže pracují? Náleží jim nemocenská, či nikoliv?

Jakou dostanete náhradu mzdy za neschopenku a výše nemocenských dávek

Prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti pobírá zaměstnanec náhradu mzdy od zaměstnavatele, která činí 60 % průměrného výdělku, ten se ještě navíc upravuje dle redukčních hranic.

Pokud pak dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dní, vzniká vám nárok na pobírání nemocenských dávek, které vyplácí OSSZ. 

TIP: Vypočítejte si výši vaší nemocenské

Podmínky nároku na nemocenské dávky

Na nemocenskou má nárok osoba, která je uznána za dočasně práce neschopnou anebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštního předpisu s tím, že DPN trvá déle než 14 kalendářních dnů. Ještě podstatnější pak je, že daná osoba musí být účastníkem na nemocenském pojištění. To je u zaměstnanců součástí pojištění sociálního. Sociální se pak u pracovní smlouvy odvádí vždy, v případě dohody o provedení práce až při výdělku nad limit 10 000 Kč hrubého měsíčně a u dohody o pracovní činnosti nad limit 3500 Kč hrubého měsíčně.

U osob samostatně výdělečně činných však platba na nemocenské není součástí odvodů na sociálním pojištění. K nemocenskému pojištění se tak musí OSVČ přihlásit zvlášť u OSSZ. Na placenou nemocenskou po 14 dnech pracovní neschopnosti mají nárok, jestliže byly OSVČ nemocensky pojištěné alespoň 3 měsíce předcházející dni vzniku DPN.

Čtěte také: 5 případů, kdy můžete dostat výpověď, i když jste na neschopence

Nemocenské dávky v důchodu, předdůchodu, předčasné penzi

Zdroj: Shutterstock

 

Nárok na nemocenské dávky v předčasném důchodu

Pokud si osoba, která „odešla“ do předčasného důchodu, přivydělává, nárok na nemocenské dávky v žádném případě nemá. Předčasný důchodce totiž až do dosažení řádného důchodového věku nemůže mít příjem, který by zakládal účast na nemocenském pojištění, jinak by totiž nemohl pobírat předčasný důchod.

Předdůchod a placená nemocenská

Předdůchod není důchod, který by byl vyplácen státem. Jedná se v podstatě o vyplácení vlastních úspor, které si daná osoba našetřila v doplňkovém penzijním spoření. Na rozdíl od předčasného důchodu zde není žádné pracovní omezení. Pokud má osoba v předdůchodu příjem, který podléhá odvodům na nemocenské pojištění, má nárok při DPN na nemocenské dávky. Stejně je to za splnění časové podmínky i v případě, kdyby se jednalo o OSVČ, která si nemocenské platí sama.

Nemocenské dávky u pracujících starobních důchodců

I starobní důchodci, pokud jsou účastníky na nemocenském pojištění, mají nárok na placené nemocenské dávky. Zde ale platí jiný limit než u ostatních. Nemocenské dávky lze pobírat maximálně 70 kalendářních dní.

Výplata nemocenského pak končí také i s ukončením zaměstnání. Neplatí zde ani ochranná lhůta pro nemocenské dávky po skončení zaměstnání.

Čtěte také: Jak probíhá kontrola na nemocenské

Jak to mají s nemocenským invalidní důchodci?

Opět zde platí, že pokud je invalidní důchodce nemocensky pojištěn, vzniká mu nárok na pobírání nemocenského, pokud bude na DPN déle než 14 kalendářních dnů. Stejně jako v předchozím případě však může invalidní důchodce pro invaliditu třetího stupně pobírat nemocenské dávky maximálně 70 kalendářních dní. Zároveň je také možné pobírat nemocenské nejdéle do konce zaměstnání, také zde přitom neplatí ochranná lhůta.

Tato pravidla se však netýkají pracujících invalidních důchodců pro invaliditu prvního a druhého stupně. Zde se může nemocenské pobírat nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Výplatu nemocenských dávek pak nemusí zastavit ani skončení zaměstnání, pokud nedošlo k vyčerpání podpůrčí doby. Ochranná lhůta pak trvá 7 kalendářních dnů po zániku pojištění.

Pokud by však účast na pojištění trvala kratší dobu než 7 dní, úměrně se zkrátí i ochranná lhůta.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 74 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY