Na co nemá pracující předčasný důchodce nárok?

27.05.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výdělek předčasného důchodce je až do dosažení řádného důchodového věku omezen, protože nemůže mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi může sice předčasný důchodce při splnění zákonných podmínek pracovat a podnikat, ale musí počítat s výraznými omezeními.

Pokud chce předčasný důchodce současně pobírat příjem ze zaměstnání a státní důchod, tak nemůže pracovat na plný ani na zkrácený úvazek, možností je pouze práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní  činnosti s hrubou měsíční odměnou do limitu, neboť v takovém případě se z hrubé odměny neodvádí sociální pojištění a nevzniká tedy účast na nemocenském pojištění.

  • Hrubá měsíční odměna u dohody o provedení práce může být 10 000 Kč a méně.
  • Hrubá měsíční odměna u dohody o pracovní činnosti může být 3 499 Kč a méně.

Limit se posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně, proto můžete v předčasném důchodu současně pracovat na pracovní dohody pro více zaměstnavatelů.

Samostatná výdělečná činnost

I předčasný důchodce může vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, v takovém případě se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk do limitu, tak se neodvádí z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění. Za celý kalendářní rok 2021 je limitem částka 85 058 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. Podnikající předčasní důchodci si tedy musí průběžně hlídat výši hrubého zisku. V praxi je možné v předčasném důchodu kombinovat příjem z pracovních dohod a samostatné výdělečné činnosti, a to za předpokladu, že ani jeden příjem nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Legislativní nevýhody pro předčasné důchodce

Předčasní důchodci jsou nejenom příjmově omezeni, ale současně oproti pracujícím řádným starobním důchodcům nemohou využívat některé legislativní výhody. Podívejme se na vybrané z nich:

TIP: Jaké jsou pověry o předčasném důchodu? 

Předčasný důchodce a odstupné, dovolená, nemocenská

Zdroj: Shutterstock

1) Nenáleží odstupné

Předčasní důchodci nemohou obdržet odstupné, neboť z výkonu práce na některou z pracovních dohod odstupné nenáleží, a to bez ohledu na dobu výkonu takové práce pro stejného zaměstnavatele. Pro práci na některou z pracovních dohod dále neplatí ustanovení zákoníku práce např. ohledně dovolené či cestovních náhrad.

2) Rychlé ukončení práce

Při práci na pracovní smlouvu běží zaměstnanci v případě obdržení výpovědi dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Zaměstnavatel přitom může dát výpověď pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů v zákoníku práce. Předčasní důchodci pracující na některou z pracovních dohod mohou obdržet výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, které začíná běže ode dne, kdy byla doručena.

3) Nemocenská se nedostane

Předčasní důchodci nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, proto v případě pracovní neschopnosti nemají nárok na náhradu mzdy ani na nemocenskou. Náhradu mzdy vyplácí v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel, nemocenská náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a vyplácí ji OSSZ.

4) Nelze si požádat o zvýšení důchodu

Z důvodu práce do dosažení řádného důchodového věku se nemůže předčasnému důchodci zvýšit státní důchod, protože opět nemůže být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění. V případě, že však má předčasný důchodce příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, tak mu po toto období nenáleží výplata předčasného důchodu, ale po skončení takové práce se předčasný důchod přepočítá a sníží se krácení za předčasnost v závislosti na počtu takto odpracovaných dní.

TIP: Jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Výše pasivních příjmů není omezena

Z pasivních příjmů z kapitálového majetku, z nájmu či ostatních daňových příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění neplatí. Předčasní důchodci tedy mohou mít libovolně vysoké příjmy dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu. Pokud takový příjem není od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, tak v daňovém přiznání uplatní předčasní důchodci daňovou slevu na poplatníka ve standardní roční výši 27 840 Kč.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 28 krát