Některé úřady práce chybovaly při výpočtu doplatku na bydlení. Lidé tak mohli přijít o část peněz

03.08.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Při určování výše doplatku na bydlení musí úředníci při výpočtu zahrnovat také výši obvyklého nájmu v daném místě. Ombudsman se zaměřil na to, jak úředníci v praxi výši obvyklého nájemného stanovují. Jak to dopadlo?

Upřesnění výše obvyklého nájmu lze nalézt v nařízení vlády č. 453/2013 Sb., ze kterého plyne, že se při určování výše obvyklého nájemného musí vycházet z výše nájemného za srovnatelný byt ve srovnatelné lokalitě bytu a obdobných kritérií. Dále také nařízení uvádí, že se při výpočtu vychází minimálně ze tří srovnatelných bytů.

Zdroj: Shutterstock

Některé zjištěné problémy při výpočtu obvyklého nájemného

Dle zjištěných informací, které ombudsman sbíral šetřením již od roku 2014, postupoval dle analýzy (vydané 13. července 2023) téměř každý druhý úřad práce při stanovení obvyklé ceny nájemného v konkrétní lokalitě odlišně. Úřady práce například pro zjištění obvyklé ceny poměřovaly byty od soukromých pronajímatelů s byty, které pronajímá obec nebo družstvo. Ceny se v takových případech výrazně liší, což může vést k chybnému určení výše obvyklého nájemného. Příjemce dávky následně může získat nižší částku, než na jakou má zákonný nárok.

Několik pracovišť ÚP nezohledňovalo při výpočtu obvyklého nájemného velikost bytu. Konkrétně se mělo jednat o 12 poboček ÚP. 

Dalších 6 pracovišť neaktualizovalo alespoň jedenkrát ročně výši obvyklého nájemného. Tedy k výpočtu používalo staré nájemní smlouvy.

„Přibližně u každého pátého postupu stanovení obvyklého nájemného není jasné, kdy kontaktní pracoviště naposledy aktualizovala výši obvyklého nájemného. Datum poslední aktualizace výše obvyklého nájemného nebylo uvedeno ve čtvrtině postupů týkajících se tržních bytů (25 %),“ stojí ve výsledcích analýzy.

Problémy ombudsman zaznamenal také při využívání mapy Asociace realitních kanceláří ČR. „V polovině postupů stanovení obvyklého nájemného, kdy úřad práce použil mapu Asociace realitních kanceláří ČR jako zdroj informací o nájmech, s ní zacházel jako se zdrojem rovnocenným s ostatními zdroji (50 %, 18 z 36), přestože je vhodné ji používat pouze pro dodatečné ověření výsledků.“

Téměř v 95 % se v rámci šetření přišlo na chybné využívání přehledových tabulek pro výpočet obvyklého nájemného. V 95 % měla v tabulkách týkajících se tržních bytů chybět minimálně jedna záležitost. V 83 % pak chyběl údaj o pronajímateli bytu.

Výsledky svého výzkumu ombudsman komunikoval se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě doporučení ombudsmana vydalo MPSV novou metodiku pro úředníky, jak postupovat při stanovování výše obvyklého nájemného.

Nový metodický materiál, který dostala pracoviště ÚP, nezavádí nová pravidla, ale pouze upřesňuje postup pro výpočet obvyklého nájemného v dané lokalitě.

Na základě doporučení ombudsmana by měli úředníci dodržovat tyto postupy:

  • Srovnávat byt pouze s dalšími srovnatelnými byty
  • Rozlišovat obecní, tržní a družstevní byt
  • Pravidelně aktualizovat výši nájemného, minimálně 1× za rok
  • Rozdělovat byty podle velikosti
  • Srovnávat s minimálně 3 dalšími byty
  • Rozhodné doklady přidávat do dokumentace
  • Umožnit klientovi nahlédnout do dokumentů, na základě kterých uvidí, jakým způsobem se obvyklá výše nájemného počítala

Kdo má nárok na doplatek na bydlení?

Doplatek na bydlení je dávka hmotné nouze poskytovaná úřady práce. Jejím účelem je pomoci lidem s úhradou nákladů na bydlení. Pro získání příspěvku se žadatel musí nacházet v hmotné nouzi (příjem či příjem všech posuzovaných členů rodiny je po odečtení odůvodněných nákladů na bydlení menší než částka živobytí).

Pro to, aby žadatel získal doplatek, je nutné, aby mu vznikl nárok na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení. Existuje však výjimka, kdy žadatel získá nárok na doplatek na bydlení i tehdy, když mu nevznikl nárok na příspěvek na živobytí. V takovém případě nesmí jeho příjem přesáhnout 1,3násobek částky živobytí.
Doplatku na bydlení a způsobu jeho výpočtu jsme se více věnovali v našem předchozím článku.

Zdroj: Ombudsman – veřejný ochránce práv


Čtěte také:

I ve starobním důchodu můžete žádat o příspěvek na bydlení. Co dostanete?

Mohou o příspěvek na bydlení žádat také klienti domovů pro seniory a podobných zařízení?

Rezervační smlouvu můžete uzavřít i jinak než podpisem. Stačí být moc aktivní

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ