O kolik vycházejí nižší letos počítané invalidní důchody?

31.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Přestože se připravované legislativní změny ohledně důchodů prozatím nedotýkají invalidních penzí, dostanou úspěšní žadatelé o invalidní důchod aktuálně nižší měsíční částku než ti, kterým byl invalidní důchod přiznán v minulosti.

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Měsíční částka invalidního důchodu následně závisí nejenom na přiznaném stupni invalidity, ale i na samotném průběhu pojištění.

Na měsíční částku invalidního důchodu má kromě stupně invalidity vliv osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění.

Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky a do doby pojištění se započítává nejenom získaná doba pojištění před přiznáním invalidity, ale tzv. dopočtená doba pojištění. Měsíční částku invalidního důchodu ovlivňuje i rok přiznání invalidity. V letošním roce vychází invalidní důchody značně hůře, než tomu bylo v loňském roce.

Tip: Kalkulačka invalidního důchodu 2023

Zdroj: Shutterstock

Výpočet invalidního důchodu roce 2022

Každý invalidní důchod se skládá za základní a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a procentní výměra závisí na průběhu pojištění.

V roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace, na které měli samozřejmě nárok i invalidní důchodci. V červnu 2022 se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila procentní výměra invalidního důchodu o 8,2 % a v září se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila procentní výměra invalidního důchodu o 5,2 %.

Nárok na tyto dvě mimořádné valorizace přitom měli i invalidní důchodci, kterým byl invalidní důchod přiznán až koncem roku 2022. Následně se od lednové splátky důchodu zvýšily všechny invalidní důchody z důvodu řádné valorizace a procentní výměra důchodu se zvýšila o 5,1 %. V červnu letošního roku se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila procentní výměra důchodu o 2,3 % a 400 Kč.

V následující tabulce máme tedy vypočten invalidní důchod prvního stupně přiznaný v roce 2022 (tedy včetně obou mimořádných valorizací) a následně jeho hodnotu v červeni 2023 (tj. po řádné lednové i mimořádné červnové valorizaci). Výpočet je proveden u různých osobních vyměřovacích základů a shodné době pojištění (včetně dopočtené doby pojištění) ve všech případech v rozsahu 47 let.

Osobní vyměřovací

 základ

Doba

pojištění

Invalidní důchod

I. stupně v roce 2022

Invalidní důchod

 I. stupně v červenci 2023

15 000 Kč

47 let

7914 Kč

8757 Kč

20 000 Kč

47 let

8681 Kč

9581 Kč

25 000 Kč

47 let

9029 Kč

9955 Kč

30 000 Kč

47 let

9376 Kč

10 329 Kč

35 000 Kč

47 let

9724 Kč

10 703 Kč

40 000 Kč

47 let

10 073 Kč

11 078 Kč

45 000 Kč

47 let

10 420 Kč

11 451 Kč

50 000 Kč

47 let

10 768 Kč

11 826 Kč

60 000 Kč

47 let

11 463 Kč

12 572 Kč

70 000 Kč

47 let

12 159 Kč

13 321 Kč

80 000 Kč

47 let

12 854 Kč

14 068 Kč

90 000 Kč

47 let

13 549 Kč

14 816 Kč

100 000 Kč

47 let

14 245 Kč

15 564 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Invalidní důchod z roku 2023

Ve druhé tabulce máme vypočteny invalidní důchody prvního stupně z roku 2023. Osobní vyměřovací základy jsou vyšší o 3,6 % než v roce 2022, což odpovídá výhodnějšímu přepočtu dřívějších příjmů. Ve výpočtu invalidního důchodu v roce 2023 nejsou zohledněny dvě mimořádné valorizace z loňského roku, mimořádná červnová valorizace z letošního roku však ano. Při stejných vstupních údajích je tedy měsíční částka invalidního důchodu nižší.

Osobní vyměřovací

 základ

Doba

pojištění

Invalidní důchod

 I. stupně v červenci 2023

15 540 Kč

47 let

8176 Kč

20 720 Kč

47 let

8893 Kč

25 900 Kč

47 let

9217 Kč

31 080 Kč

47 let

9540 Kč

36 260 Kč

47 let

9864 Kč

41 440 Kč

47 let

10 188 Kč

46 620 Kč

47 let

10 512 Kč

51 800 Kč

47 let

10 835 Kč

62 160 Kč

47 let

11 483 Kč

72 520 Kč

47 let

12 130 Kč

82 880 Kč

47 let

12 778 Kč

93 240 Kč

47 let

13 426 Kč

103 600 Kč

47 let

14 073 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Závěrem lze konstatovat, že například při osobním vyměřovacím základu ve výši 35 000 Kč a získání doby pojištění v rozsahu 47 let činí přiznaný invalidní důchod z loňského roku aktuálně 10 703 Kč, zatímco při osobním vyměřovacím základu 36 260 Kč (odpovídá výhodnějšímu přepočtu dřívějších příjmů) činí aktuálně invalidní důchod 9864 Kč, což je o 839 Kč méně.


Čtěte také: 

Na jakou smlouvu pracovat v invalidním důchodu?

Podpora v nezaměstnanosti u invalidních důchodců

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY