Povinné ručení pro elektrokoloběžky, zvýšení pojistného plnění a pozvolný konec zelených karet schválila vláda

23.08.2023 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Dle vládou schválené novely by se mělo povinné ručení rozšířit na elektrokoloběžky, zahradní traktůrky či segwaye. Dále by minimální pojistné plnění mělo vzrůst na 50 mil. Kč. Jaké další změny novela zahrnuje a od kdy by měly začít platit? Od kdy již u sebe nebudete muset mít tzv. zelenou kartu?

Cílem návrhu je především zakomponování přijaté evropské směrnice do českého právního řádu a větší zamezení provozu vozidel bez povinného ručení.

Povinné ručení je sjednáváno za účelem krytí škod na zdraví a majetku, které způsobí řidič provozem svého vozidla dalším osobám. Za provoz vozidla bez sjednaného pojištění hrozí řidičům pokuty až do výše 40 000 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Řidiči již nebudou muset prokazovat pojištění vozidla zelenou kartou

Od 1. ledna 2009 se pojištění vozidla prokazuje pouze tzv. zelenou kartou. Tímto dokladem se řidič prokazuje i na cestách v dalších evropských státech (případně dalších státech mimo Evropu).

Návrh zákona však tuto povinnost při dopravních kontrolách ruší. Nově si mají informace o zákonném pojištění předávat pojišťovny, Ministerstvo dopravy, policie i obecní úřady digitalizovanou cestou. Povinnost prokazovat se zelenou kartou má však skončit pouze na území ČR. 

Tento nový systém by měl být zaveden až po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, aby se dotčené státní orgány mohly dostatečně na nový způsob přenosu online dat připravit. Z toho důvodu mohou řidiči očekávat jízdu bez zelené karty až od července roku 2024.

Nové vymezení provozu vozidla

Podle návrhu zákona se nyní začne provoz vozidla pro účely pojištění odpovědnosti vykládat jako: „Jakékoliv použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu.“

Funkce dopravního prostředku se má vykládat jako činnost, která umožňuje vědomou přepravu osob, nákladu nebo zvířat po pozemních komunikacích, a to i po těch, které k tomuto pohybu nejsou určeny. Ke krytí škod by tak mělo docházet i přesto, že bylo vozidlo použité mimo určenou komunikaci.

Tip: Pět průšvihů s autem, ze kterých vám povinné ručení nepomůže

Povinné ručení se začne vztahovat i na elektrické koloběžky

Povinnost sjednat povinné ručení se má nově vztahovat na motorová vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h (maximální rychlost v provozu určená výrobcem). Rovněž také na vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud je jejich provozní hmotnost větší než 25 kg. Pojišťovací povinnost se začne vztahovat i na tzv. přípojná vozidla. 

Pojištění se dotkne i vozidel, která nejsou primárně určena k provozu na pozemních komunikacích a zároveň splňují výše uvedené technické parametry. Která to jsou?

  • Elektrické koloběžky,

  • zahradní traktůrky (výjimka bude pro provoz na soukromém pozemku provozovatele),

  • segway,

  • golfová vozítka,

  • sněžné skútry.

Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Na elektrokola se povinné ručení vztahovat nemá, poněvadž se u nich za hlavní pohon počítá využití lidské síly – šlapání. Výjimku dostaly také invalidní vozíky. 

S účinností novely zákona se nebude povinné ručení vztahovat ani na motoristické závody a soutěže. Pořadatelům těchto soutěží návrh zákona ukládá sjednat alternativní formu pojištění, která by kryla újmu na majetku a zdraví třetích osob. V případě nesplnění této zákonné povinnosti bude rozsah škody hrazen z garančního fondu a následně vymáhán Českou kanceláří pojistitelů po viníkovi.

Tip: Jak se do ceny započítává bonus na povinné ručení, když je auto „na firmu“?

Minimální pojistné plnění se zvýší na 50 milionů korun

Pojistné plnění vyplácejí pojišťovny osobám, kterým vznikla škoda na majetku nebo na zdraví. V současné době je minimální výše pojistného plnění z „povinného ručení“ ve výši 35 milionů korun, to znamená, že pojišťovna hradí škodu maximálně do této výše. Provozovatel vozidla však má možnost si pojistné plnění sjednat vyšší, samozřejmě pak platí vyšší pojistné.

Novela zákona má minimální limit navýšit z 35 milionů na 50 milionů korun. Dosavadní minimální limit již není kvůli rostoucím nákladům dostačující na to, aby některým poškozeným plně nahradil škodu nebo zdravotní péči.

Pojišťovny budou muset nabízet novým klientům povinné ručení s minimálním krytím v nové částce a stálým klientům pojištění navýšit na zákonnou hranici. S ohledem na zvýšení minimálních limitů se dá předpokládat zvýšení nákladů na pojištění. Řidiči tak v dohledné době zaplatí pojišťovnám na povinném ručení více.

Předpokládaný termín účinnosti zákona se navrhuje na 23. prosince 2023.


Čtěte také: 6 věcí, které možná nevíte o havarijním pojištění

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ