Deset případů, kdy rodina s dětmi nedosáhne na daňový bonus

15.09.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Velmi efektivní finanční pomocí rodinám s dětmi je daňové zvýhodnění na děti. Některým rodičům dokonce vzniká nárok na daňový bonus. Podívejme se však na deset vybraných příkladů, kdy nelze daňový bonus obdržet.

V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmů, potom vzniká nárok na čerpání daňového bonusu ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů.

Zaměstnanci mají o daňový bonus vyšší čistou mzdu. Daňový bonus v praxi dostávají rodiče s nižšími příjmy. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden rodičů, takže případně i daňový bonus obdrží pouze jeden z nich. Kdy však daňový bonus nemůže náležet?

Zdroj: Pixabay

Příklad 1: Nezaměstnaní rodiče

Manželé Zelení mají syna, ale oba jsou od začátku roku 2023 v evidenci na Úřadu práce. Pokud budou v evidenci na Úřadu práce po celý rok 2023, ani jeden z nich nemá rozhodné příjmy pro čerpání daňového zvýhodnění, a nemohou tedy dostat ani daňový bonus.

Příklad 2: Pouze pasivní příjmy

Pan Jan s paní Helenou vychovávají syna. Oběma partnerům plynou pouze pasivní příjmy podle § 8, 9 a 10 zákona o daních z příjmů. Vzhledem k tomu, že pro možnost obdržet daňový bonus je nutné mít rozhodné příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, ani jeden z partnerů nemůže obdržet daňový bonus.

Čtěte také: Zdanění vysokých pasivních příjmů se podle plánů vlády zvýší

Příklad 3: Vyšší příjmy ze zaměstnání

Pan Michal se s manželkou dohodl, že bude daňové zvýhodnění na jejich dvě děti čerpat při výpočtu měsíční čisté mzdy. Pan Michal má hrubou mzdu 48 000 Kč, proto mu daňové zvýhodnění sníží vypočtenou daň z příjmů, ale nárok na daňový bonus mu nevznikne. Zaměstnanci s vyššími příjmy platí díky daňovému zvýhodnění na děti nižší daň z příjmů, ale daňový bonus nečerpají.

Příklad 4: Daňové zvýhodnění čerpá druhý z rodičů

Paní Simona pracuje pouze za minimální mzdu. V případě, že by uplatnila daňové zvýhodnění na syna, vznikl by jí nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění však uplatňuje při výpočtu čisté mzdy již její manžel, proto nemůže paní Simona daňový bonus obdržet.

Kalkulačka: Vypočítejte si svou mzdu i s bonusy a úlevami za rok 2023

Příklad 5: OSVČ v paušálním režimu

Manželé Černí podnikají a oba si plní své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně. OSVČ účastny v daňovém paušálním režimu nemohou čerpat daňový bonus. Veškeré daňové povinnosti a nároky mají splněny pravidelnými měsíčními platbami paušální daně.

Příklad 6: Práce pouze po část roku s příjmem do limitu

Paní Karolína bude v roce 2023 pracovat pouze v měsících říjnu až prosinci a její souhrnná hrubá mzda bude 99 000 Kč. Daňový bonus za rok 2023 může čerpat pouze daňový poplatník s ročním rozhodným příjmem ze závislé činnosti alespoň ve výši 103 800 Kč (tj. 17 300 Kč × 6). Paní Karolíně nevznikne nárok na roční daňový bonus.

Příklad 7: Práce pro více zaměstnavatelů současně

Pan Roman pracuje současně pro zaměstnavatele XY a zaměstnavatele AB, pro každého s hrubou mzdou 26 000 Kč. Pan Roman podepsal u zaměstnavatele XY prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje nejenom slevu na poplatníka, ale i daňové zvýhodnění na dvě děti. U zaměstnavatele XY tedy neplatí žádnou daň z příjmů, a ještě čerpá daňový bonus. U zaměstnavatele AB již daňový bonus čerpat nemůže, přestože má stejně vysokou hrubou mzdu. Daňové zvýhodnění nelze, stejně jako ostatní daňové slevy, čerpat současně u dvou zaměstnavatelů.

 

Příklad 8: Neuplatnění daňového zvýhodnění

Paní Milena podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani, ale uplatňuje při výpočtu čisté mzdy pouze slevu na poplatníka. Daňové zvýhodnění na dceru nikoliv. Pro možnost uplatnit daňové zvýhodnění na dceru a následné čerpání daňového bonusu je nutné tuto skutečnost uvést do „růžového formuláře“. Mzdová účetní může uplatnit pouze doložené a uvedené slevy. Automaticky k čerpání daňového zvýhodnění nedochází, vždy je potřeba komunikovat s mzdovou účetní.

Příklad 9: Pobírání pouze státního důchodu

Pan Ladislav pobírá pouze předčasný důchod, nemá tedy žádné rozhodné zdanitelné příjmy. Pan Ladislav tedy nemůže čerpat daňový bonus na dceru Radku, která studuje na vysoké škole.

Příklad 10: Brigáda a nepodepsání prohlášení k dani

Paní Gabriela pracuje dlouhodobě pouze na dohodu o provedení práce. I při práci na dohodu o provedení práce je možné čerpat daňový bonus. Paní Gabriela však nepodepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani, neboť se mylně domnívá, že z dohody o provedení práce se vždy platí srážková daň.

Čtěte také: Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce v roce 2023

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ