Důchody chodí na společný účet manželů. Co dělat, když jeden z nich zemře?

13.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Chodí vám na účet důchod druhého z manželů, který bohužel právě zemřel? Pokud ano, pojďme se podívat, co se na vašem účtu stane s jeho penzí. A co dělat v případě, že váš důchod chodil na účet zesnulého životního partnera?

V minulém článku jsme si rozebrali, co se stane s důchodem zemřelého, který je vyplácen v hotovosti nebo na účet, příp. zvláštnímu příjemci. Dnes si rozebereme, jak je to v situaci, kdy poživatel důchodu zemře, ale celou dobu byla jeho penze vyplácena na účet manžela nebo manželky. A také jak postupovat v případě, že váš důchod chodí na účet životního partnera, který zemřel.

Dozvíte se:

Za jakých podmínek je možné zasílat důchod na účet druhého z manželů?

První podmínkou je, aby poživatel důchodu s něčím takovým souhlasil. Tou druhou je pak logicky to, že v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, musí mít právo disponovat s peněžními prostředky na účtu druhého z manželů.

Co se stane s penězi, když poživatel důchodu zemře?

Důležité je vědět, že nárok na výplatu důchodu zaniká smrtí jeho poživatele. Pokud však úmrtí nenahlásí druhý z manželů, učiní tak úřad, pod který spadá matrika. Ta má na splnění této povinnosti dva týdny. Kvůli této lhůtě tak může dojít snadno k tomu, že bude na účet vyplacen důchod, který již poživateli nenáleží.

Pokud by k něčemu takovému došlo, a výplata důchodu je navíc prováděna na účet druhého z manželů, pozůstalý je povinen nenáležející částky důchodu zemřelého vrátit.

Čtěte také: Různé podmínky dělají u důchodu z průměrné mzdy rozdíl téměř 10 tisíc korun

Výplata důchodu a zemřelý majitel účtu

Zdroj: Depositphotos

 

Co když zemře majitel účtu, na který je vám vyplácen důchod?

Pokud by k něčemu takovému došlo, je důležité vědět, že pokračování ve vyplácení penze na účet již nebude možné. Česká správa sociálního zabezpečení na základě údajů ze své evidence odešle na adresu osoby, která s účtem disponuje, Výzvu ke sdělení způsobu výplaty důchodu pro úmrtí majitele účtu.

Příjemce důchodu je pak do 30 dnů od doručení výzvy povinen sdělit ČSSZ, jakým způsobem má být nově jeho důchod vyplácen. Pokud by na výzvu nereagoval, výplata jeho penze na tento účet bude pozastavena. K výplatě dojde hotovostním způsobem prostřednictvím důchodové služby České pošty.

Čtěte také: Lze mít předčasný důchod vyšší než čistou mzdu před důchodem?

Kdy je možné stále důchod vyplácet na účet zemřelého majitele?

Je to možné v případě, že by se pozůstalý/pozůstalá manžel/ka stal/a novým majitelem bankovního účtu, a to v rámci pozůstalostního řízení. Tuto skutečnost však bude nutné ČSSZ prokázat, a to zasláním Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu. Tato žádost musí být vlastnoručně podepsaná a potvrzená bankou, popř. spořitelním nebo úvěrním družstvem.

Dále je možné, aby byla nadále prováděna výplata důchodu na ten stejný účet za předpokladu, že majitelem účtu nebyl jen zemřelý a nadále je jím i pozůstalá osoba. V takové situaci je nutné, aby pozůstalý tuto skutečnost ČSSZ oznámil a prokázal vlastnictví účtu, a to opět Žádostí o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu.

Dobré je vědět, že stejný tiskopis žádosti využije pozůstalý příjemce penze i v případě, kdy účet, na který mu byl doposud zasílán důchod, není jeho a ani nebude v rámci pozůstalostního řízení, ale potřebuje sociálce oznámit číslo nového bankovního konta, jehož je vlastníkem a na které má být nově penze vyplácena.

Co když chce příjemce důchodu zasílat peníze poštou?

Pokud příjemce důchodu požaduje výplatu penze v hotovosti, informuje o tom ČSSZ prostřednictvím tiskopisu Žádost o zrušení výplaty poukazem na účet.

Jestliže by pak v budoucnu změnil názor a chtěl si nechat zasílat výplatu důchodu opět na účet, je to samozřejmě možné. Využije k tomu opět Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu.

Čtěte také: Sedm důvodů, proč vyjde nízký důchod i při nadprůměrných příjmech

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 50 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY