Jak moc sníží starobní důchod rok práce za minimální mzdu?

30.10.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, každý rok hraje roli. Během produktivního života příjem samozřejmě kolísá. Jak moc klesne důchod z důvodu práce za minimální mzdu, pokud příjmy v ostatních letech jsou na úrovni průměrné, či nadprůměrné mzdy? Podívejme se na praktické výpočty.

Do výpočtové formule starobního důchodu v roce 2023 vstupují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022. Z těchto rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě – tzv. osobní vyměřovací základ. Příjmy v jednotlivých letech (roční vyměřovací základy) se přepočítají příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci.

Druhým základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je získaná doba pojištění v celých ukončených letech.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad snížení vyměřovacího základu

Pan Tomáš měl roční vyměřovací základy v letech 1986 až 2021 po přepočtu na současnou úroveň ve výši aktuální průměrné mzdy (za první čtvrtletí roku 2023) v částce 41 265 Kč. V roce 2022 však již pracoval za minimální mzdu ve výši 16 200 Kč a v roce 2023 pracuje za minimální mzdu 17 300 Kč. V listopadu 2023 odejde pan Tomáš do řádného starobního důchodu, přičemž získal dobu pojištění v rozsahu 45 let.

  1. Z důvodu práce za minimální mzdu v roce 2022 činí osobní vyměřovací základ pana Tomáše 40 561 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let je tak panu Tomášovi přiznán měsíční starobní důchod v částce 20 790 Kč.
  2. Pokud by pan Tomáš i v roce 2022 měl příjem na úrovni průměrné mzdy, potom by jeho osobní vyměřovací základ byl 41 238 Kč (z důvodu přestupných let) a měsíční důchod následně 20 912 Kč.

Práce téměř dva roky před odchodem do důchodu za minimální mzdu sníží panu Tomášovi měsíční starobní důchod pouze o 122 Kč (20 912 Kč − 20 790 Kč). Rozdíl je nízký z důvodu, že práce za minimální mzdu v roce 2023 již výši osobního vyměřovacího základu neovlivňuje. Příjmy v roce odchodu do důchodu do výpočtové formule již vůbec nevstupují.

Jeden příjmově horší hodnocený rok následně ovlivní částku starobního důchodu méně, než by se na první pohled mohlo zdát, neboť osobní vyměřovací základ se v roce 2023 hodnotí z příjmů za 37 let, což je dlouhá doba.

Tip: Kalkulačka důchodu v roce 2023

Vyšší příjmy = vyšší snížení

V následující tabulce máme vypočten starobní důchod u různých osobních vyměřovacích základů při získané době pojištění v rozsahu 45 let.

Vždy je počítáno, že v roce 2022 pracoval žadatel o starobní důchod pouze za minimální mzdu. Z přiložené tabulky je následně vidět, že lidem s vyššími příjmy klesne měsíční částka starobního důchodu z důvodu práce jeden rok za minimální mzdu více než lidem s nižšími příjmy.

 

Ještě u osobního vyměřovacího základu odpovídajícího hrubé měsíční mzdě 80 tisíc korun je rozdíl 309 Kč. U průměrné a nižší mzdy je rozdíl nízký, jak jsme si vypočítali v praktickém příkladu výše.

Ve sloupci osobní vyměřovací základ máme nejdříve uvedenu hodnotu, pokud by byly roční vyměřovací základy ve všech letech stejně vysoké, a následně pokud by v roce 2022 byla hrubá mzda jen na úrovni minimální mzdy. Např. v případě čtvrté varianty je nejdříve uveden osobní vyměřovací základ 49 967 Kč (hrubá mzda 50 tisíc měsíčně se započteným vlivem přestupných let) a následně, kdyby v roce 2022 byla hrubá mzda na úrovni minimální mzdy, částka osobního vyměřovacího základu klesne na 49 054 Kč.

Porovnávaná

varianta

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Starobní

důchod

Finanční

rozdíl

První

19 987 Kč

45 let

17 096 Kč

18 Kč

19 885 Kč

45 let

17 078 Kč

Druhá

29 981 Kč

45 let

18 890 Kč

67 Kč

29 608 Kč

45 let

18 823 Kč

Třetí

39 974 Kč

45 let

20 685 Kč

116 Kč

39 331 Kč

45 let

20 569 Kč

Čtvrtá

49 967 Kč

45 let

22 479 Kč

165 Kč

49 054 Kč

45 let

22 314 Kč

Pátá

59 961 Kč

45 let

24 272 Kč

211 Kč

58 778 Kč

45 let

24 061 Kč

Šestá

69 954 Kč

45 let

26 067 Kč

260 Kč

68 501 Kč

45 let

25 807 Kč

Sedmá

79 947 Kč

45 let

27 861 Kč

309 Kč

78 224 Kč

45 let

27 552 Kč

Osmá

99 934 Kč

45 let

31 450 Kč

406 Kč

97 671 Kč

45 let

31 044 Kč

Devátá

149 901 Kč

45 let

40 420 Kč

648 Kč

146 287 Kč

45 let

39 772 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 27 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY