Co můžete dělat při problémech s vyúčtováním za energie

30.10.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Máte potíže s dodavatelem energií, které úzce souvisejí s vyúčtováním? Pokud ano, pojďte se podívat, jak takovou situaci řešit a na co máte nárok.

Problémy s vyúčtováním mohou být různé. Nejčastěji se však jedná o to, že dodavatel nevystavil vyúčtování v termínu, anebo vůbec, popř. že uvedená spotřeba na něm nesedí. Mnoho spotřebitelů si také stěžuje, že jim dodavatel nezaslal přeplatek. Co v takové situaci můžete dělat a jak se bránit?

Kdy a jak často musí dodavatel vystavit vyúčtování?

Povinností dodavatele plynu nebo elektřiny je, aby minimálně jednou ročně vystavil vyúčtování energií. Podstatné také je, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Z toho jasně vyplývá, že v naprosté většině případů chodí vyúčtování jednou ročně a vždy zhruba ve stejném termínu, byť je možné se s dodavatelem dohodnout na tom, že bude vystavovat vyúčtování v kratších intervalech.

Kdy musí být vystaveno vyúčtování při ukončení odběru?

Pokud dojde ze strany spotřebitele k ukončení odběru plynu nebo elektřiny nebo ke změně dodavatele, je původní dodavatel povinen vystavit vyúčtování do 15 dnů.

Jestliže dodavatel vyúčtování nevystavil v řádném termínu, a to v jakémkoliv ze zmíněných dvou případů, zkuste jej k tomu písemně vyzvat. Pokud nebude na vaši výzvu reagovat vůbec, nebo alespoň v přiměřené době, obraťte se na Energetický regulační úřad (ERÚ), a to s podnětem na zahájení dozorové činnosti nebo s podáním návrhu na rozhodnutí sporu o splnění povinnosti ze smlouvy.

Čtěte také: Má nájemce nárok vidět vyúčtování za energie?

Jak na reklamaci vyúčtování elektřiny, plynu, energií: příklady

Zdroj: Shutterstock

 

Co dělat, když nesouhlasím s vyúčtováním?

I vyúčtování se dá reklamovat. Taková reklamace však musí obsahovat řadu náležitostí, mezi které patří vaše identifikační údaje, číslo smlouvy a důvod a předmět reklamace. Jestliže reklamujete spotřebu, musíte uvést i stav elektroměru nebo plynoměru. Situaci však musíte řešit nikoliv s dodavatelem, ale s distributorem, neboť ten provádí odečty.

Pokud reklamujete vyúčtování anebo právě spotřebu uvedenou ve vyúčtování, distributor i dodavatel mají na řešení maximálně 30 dnů, v některých případech (záleží na typu souvisejících služeb) dokonce pouze 15.

Pokud byste problém nedokázali vyřešit, nebo odpověď nepřijde ve lhůtě, jedná se o spor z uzavřené smlouvy. Zkuste se proto obrátit na ERÚ s tím, aby zahájil mimosoudní řešení sporu. Právě ERÚ může totiž rozhodnout o tom, zda byla reklamace oprávněná, či nikoliv.

Čtěte také: Musíte stále dokládat vyúčtování za energie pro přiznání příspěvku na bydlení?

Jak získat přeplatek z vyúčtování?

Bohužel mohou nastat i takové situace, kdy ve vyúčtování vyjde přeplatek, ale dodavatel vám jej nezašle. V takovém případě si nejprve zkontrolujte, zda všechny údaje souhlasí. Je totiž možné, že došlo k záměně nebo chybě v čísle bankovního účtu. Pokud vše sedí, projděte smlouvu s dodavatelem. Někteří totiž přeplatek nevracejí, ale sníží o něj zálohy na další zúčtovací období.

Jestliže však ani to není váš případ, budete muset dodavatele písemně vyzvat, aby přeplatek na energiích vrátil. Pokud dodavatel přeplatek nepošle, nebo nebude vůbec reagovat, opět se obraťte na ERÚ s návrhem na rozhodnutí sporu.

Co když je dodavatel v platební neschopnosti?

Může se stát, že dodavatel zkrátka nemůže přeplatek vrátit, protože se ocitl v platební neschopnosti, insolvenčním řízení, nebo rovnou v likvidaci. Pokud je tomu skutečně tak, nezbude vám bohužel nic jiného než přeplatek uplatňovat v rámci insolvence nebo likvidace, a to přihláškou do řízení. A doufat, že alespoň část svých peněz ještě někdy uvidíte.

Čtěte také: Do kdy nejpozději vám musí pronajímatel vrátit kauci při skončení nájmu?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ