Co můžete dělat, když vám dodavatel zvedne cenu a zálohy na energie

31.10.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Zdá se vám, že platíte zbytečně vysoké zálohy na energie a nejste si jisti, jestli jsou oprávněné? Zvýšil vám dodavatel jednostranně cenu? Co můžete v těchto situacích dělat?

Nastavení výše záloh na plyn nebo elektřinu má svá pravidla. Jinak tomu není ani u zvyšování cen. Společně se tedy podíváme, co byste o nastavené výši záloh na energie i o zvyšování jejich ceny ve smlouvě s dodavatelem měli vědět.

Podle čeho se nastavuje výše záloh na energie?

Dodavatel nastavuje výši záloh na plyn nebo elektřinu na základě tzv. důvodně předpokládané spotřeby. Při výpočtu výše zálohy tedy bere v potaz to, kolik domácnost spotřebovala za uplynulé zúčtovací období. Objem následně vynásobí aktuální cenou energie, která odpovídá smlouvě. Hlavním důvodem, proč jsou nově nastavené zálohy vyšší, může tedy být to, že se cena za plyn nebo elektřinu v uplynulém zúčtovacím období zvedla, nebo jste energie spotřebovali více, než tomu bylo v předchozích letech. V neposlední řadě tedy může být důvodem i vysoký nedoplatek.

Pokud jste si však prošli vyúčtování za uplynulé období a nově nastavená výše záloh se vám i přesto zdá příliš vysoká, kontaktujte dodavatele energie a poukažte na vaši důvodně předpokládanou spotřebu. K tomu dodejte i poslední vyúčtování a zažádejte si o nižší zálohy.

Takto můžete postupovat i tehdy, pokud vaše důvodně předpokládaná spotřeba sice s posledním vyúčtováním sedí, ale vy jste svou spotřebu oproti dřívějšku snížili, třeba proto, že se z domácnosti někdo odstěhoval. Zde ale jako doklad k žádosti o snížení záloh musíte přiložit samoodečet. To je nahlášení aktuálního stavu plynoměru nebo elektroměru. Z toho musí být jasně zřejmé, že se spotřeba snížila.

Obrátit se na dodavatele s žádostí o úpravu záloh je pak možné i v případě, že je raději chcete nastavit vyšší, protože byste při vyúčtování neradi řešili vysoký nedoplatek.

Dobré je navíc vědět, že dodavatel po vás ze zákona nesmí požadovat platby vyšší než ty, které odpovídají vaší spotřebě v minulém zúčtovacím období.

Čtěte také: Co dělat, když mám problémy s vyúčtováním energií?

Zvýšení záloh a ceny plynu a elektřiny a dodavatel energií

Zdroj: Shutterstock

 

Za jakých okolností vám může dodavatel zvýšit cenu za energie?

Důležité je vědět, že není rozhodující to, zda jste s dodavatelem uzavřeli smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou, ale to, zda máte sjednanou fixní cenu za plyn nebo elektřinu. Pokud máte cenu energií zafixovanou, dodavatel vám ji nemůže jednostranně zvýšit, neboť by porušil náležitosti vyplývající ze smlouvy a porušil tak svůj závazek.

Ani v případě, kdy není cena energií zafixovaná, to však nebude mít dodavatel se zvyšováním jednoduché. Zvýšení ceny totiž může provést pouze tehdy, pokud si toto právo ujednal ve smlouvě, když se uzavírala.

Čtěte také: Přišly vám nové vysoké zálohy za energie? Jak je snížit a co vám je pomůže uhradit?

Jak vás musí dodavatel informovat o zvýšení ceny?

I při ohlašování vyšší ceny se musí dodržet určitý postup. Dodavatel musí spotřebitele o zvýšení informovat minimálně 30 dní předem a prokazatelně písemně. Do toho se však nepočítá zveřejnění oznámení na jeho webových stránkách.

Pokud by dodavatel zdražování neoznámil písemně a adresně každému spotřebiteli, nebo tak neučinil ve zmíněném předstihu, můžete v případě nesouhlasu vypovědět stávající smlouvu. Na něco takového máte lhůtu. Ta končí nejpozději 10. dnem před účinností změny.

Jestliže pak dodavatel zvýšení ceny za plyn nebo elektřinu neohlásí dostatečně (nicméně dodrží termín), nejde o důvod, pro který byste bez sankcí mohli ukončit smlouvu. Můžete však namítat neúčinnost změny a požadovat cenu původní.

Čtěte také: Jak vybrat správného dodavatele zemního plynu a šetřit?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ