Jak se liší důchod při vysokých a nízkých příjmech v roce 2024?

23.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I v roce 2024 bude platit, že výpočtová formule starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nízkými příjmy. Při podprůměrných příjmech životní úroveň při odchodu do starobního důchodu příliš neklesá. Jak se liší náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu?

Při výpočtu starobního důchodu je i v roce 2024 značně zastoupen prvek solidarity, kdy výpočet starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nízkými příjmy. Důvodem je existence základní výměry důchodu, kterou mají všichni příjemci starobního důchodu stejně vysokou bez ohledu na částku zaplaceného sociálního pojištění během produktivního věku. V roce 2024 činí základní výměra starobního důchodu 4400 Kč oproti 4040 Kč v roce 2023.

Zdroj: Shutterstock

Redukce průměrné mzdy

Procentní výměra starobního důchodu závisí na průběhu pojištění, tj. na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění v celých letech. Z rozhodných příjmů se vypočítává osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2023.

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje a z první redukční hranice (do 19 346 Kč) se bude v roce 2024 počítat ze 100 % a v druhé redukční hranici (od 19 346 Kč do 175 868 Kč) se bude počítat z 26 %. Právě nastavení redukčních hranic opět snižuje náhradový poměr lidí s nadprůměrnými příjmy.

Tip: Jaký bude váš důchod v roce 2024? Vypočítejte si to

Náhradový poměr v roce 2024

V následující tabulce máme vypočten hrubý náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu u jednotlivých průměrných mezd (osobních vyměřovacích základů), vždy při získání vysoké doby pojištění v rozsahu 46 let. Pro porovnání, jak s rostoucím příjmem klesá náhradový poměr, nám poslouží srovnání osobního vyměřovacího základu s přiznaným starobním důchodem.

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Starobní důchod

v roce 2024

Hrubý náhradový

poměr

18 000 Kč

46 let

16 820 Kč

93,4 %

23 000 Kč

46 let

18 405 Kč

80,0 %

28 000 Kč

46 let

19 302 Kč

68,9 %

33 000 Kč

46 let

20 199 Kč

61,2 %

38 000 Kč

46 let

21 096 Kč

55,5 %

43 000 Kč

46 let

21 993 Kč

51,1 %

48 000 Kč

46 let

22 890 Kč

47,7 %

60 000 Kč

46 let

25 043 Kč

41,7 %

70 000 Kč

46 let

26 837 Kč

38,3 %

80 000 Kč

46 let

28 631 Kč

35,8 %

100 000 Kč

46 let

32 219 Kč

32,2 %

130 000 Kč

46 let

37 601 Kč

28,9 %

160 000 Kč

46 let

42 983 Kč

26,9 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z výše uvedené tabulky je názorně vidět, že pro lidi s podprůměrnými příjmy je výpočet starobního důchodu příznivější než pro lidi s nadprůměrnými příjmy. U krajních hodnot v tabulce se náhradový poměr liší o 66,5 %, což značí nižší zastoupení principu zásluhovosti při výpočtu starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že základní výměra důchodu meziročně stoupla o 360 Kč, princip solidarity se opět posílil.

Čtěte také: Bude pro vás výhodnější odejít do starobního důchodu letos, nebo v roce 2024?

Rozdíly u důchodů jsou nižší než u mezd

Ve výši starobních důchodů jsou v Česku znatelně nižší rozdíly než ve výši mezd. Na důchod nad 25 000 Kč dosáhnou pouze lidé s velmi vysokou dobou pojištění a značně nadprůměrnými příjmy po celý produktivní život. Důchod ve výši alespoň 16 000 Kč je přitom přiznán i při průměrné mzdě za odpracované roky na úrovni minimální mzdy, pokud je získána vysoká doba pojištění.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY