Sedm z deseti letos přiznaných důchodů je předčasných, přesto průměrná penze stoupá

25.10.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mimořádné valorizace v loňském i letošním roce a zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu, společně s rostoucím důchodovým věkem, to vše jsou faktory, které řadu lidí přiměly odejít do předčasného důchodu. Kolik lidí si zatím vybralo tuto možnost letos? Jaká byla za tři čtvrtletí průměrná výše přiznaného důchodu? Jaký je rozdíl v důchodech mezi muži a ženami?

Rostoucí zájem o předčasné důchody amplifikovala na podzim a v zimě roku 2022 situace, kdy bylo kvůli dvěma mimořádným valorizacím výhodnější požádat o důchod ještě v roce 2022, přestože spousta lidí měla řádný věk odchodu do důchodu v roce 2023, 2024 či 2025.

V roce 2023 byla mimořádná důchodová valorizace již omezena vládní novelou, navíc od října roku 2023 jsou zpřísněny podmínky odchodu do předčasného důchodu, přičemž se zvýšilo krácení předčasného důchodu.

To vše, společně s růstem věku odchodu do důchodu, má za následek, že o předčasný důchod žádá rekordní počet lidí, do 15. září 2023 přišlo více žádostí o předčasný důchod než za celý rok 2022 a téměř třikrát tolik co za rok 2021.

Rekordní počet žádostí o předčasný starobní důchod

Předčasný důchod

Zdroj: MPSV

Během necelých dvou let tak o předčasný důchod zažádalo přes 167 tisíc lidí, což je přibližně ekvivalent počtu žádostí z předešlých pěti let.

Kolik lidí odešlo do předčasného důchodu v roce 2023?

Žádat o důchod lze i s předstihem, důležitý je údaj, kolik lidí reálně do důchodu odešlo.

Přesné počty přiznaných starobních důchodů za rok 2023 budou známy až v roce 2024, což komentovala Tereza Koukolová, zastupující vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV): „Přiznané důchody podle data přiznání vytváříme za období celého roku, rok 2023 bude dostupný v červnu 2024. Tato metodika je použita u přiznaných důchodů zveřejňovaných ve statistických ročenkách z oblasti důchodového pojištění (dostupné na webu ČSSZ) a taktéž v otevřených datech.“

Proto v článku čerpáme z údajů poskytnutých MPSV o přiznaných důchodech podle zahájení trvalé výplaty v daném období (nezohledňuje datum přiznání důchodu).

Tip: Jak svátky v roce 2023 posouvají výplaty důchodů?

7 z 10 nově přiznaných důchodů bylo předčasných

Rekordní počet žádostí o předčasný důchod potvrzuje i podíl nově přiznaných předčasných důchodů, což mluvčí Tereza Koukolová komentuje takto:

„U přiznaných starobních důchodů podle zahájení trvalé výplaty činil podíl předčasných starobních důchodů ku počtu všech starobních důchodů 69 % v roce 2023 (leden až září), za stejné referenční období v roce 2022 činil tento podíl 33 %.“

Za první tři kvartály se meziročně zvýšil podíl nově přiznaných předčasných důchodů více než dvojnásobně.

Dodejme, že loni bylo za celý rok 2022 přiznáno celkem 104 746 důchodů, z toho 49 608 ženám a 55 138 mužům.

Tip: Jak se liší důchod přiznaný v roce 2022, 2023 a 2024? Vyplatilo se odejít do předčasného?

Téměř každý třetí starobní důchodce pobírá předčasný důchod

Jestliže vezmeme celkový počet starobních důchodců 2 358 367 v polovině roku 2023, bylo z nich 696 835 předčasných, což je přibližně 30 %.

Před pěti lety pobíralo předčasný důchod 26 % ze všech starobních důchodců, trend je tedy rostoucí.

 

Jaký vliv mělo výchovné na výši důchodů, je nejasné

Od ledna roku 2023 vstupuje do výše důchodů výchovné ve výši 500 Kč za každé vychované dítě (o výchovné může žádat vždy pouze jeden z rodičů). Výchovné vstupuje do procentní výměry důchodu.

Právě vstup výchovného do procentní výměry zamezuje vyčíslení dopadu na výši důchodů, k čemuž mluvčí uvedla: „Bohužel nejde zjistit, jaká je průměrná výše výchovného, protože není statisticky sledována a výchovné je součástí procentní výměry důchodu.“

Tip: Poslanecká sněmovna schválila možnost elektronických žádostí o důchod od 1. prosince 2023

Průměrná výše přiznaných starobních penzí se zvedla o téměř 1000 Kč

Přestože většina dosud nově přiznaných důchodů v roce 2023 byla předčasná, zvýšila se průměrná výše přiznaného starobního důchodu, na což vedle výchovného měly vliv letošní valorizace.

„Průměrná výše přiznaných starobních důchodů podle zahájení trvalé výplaty v roce 2023 (leden až září) činila 19 743 Kč (u mužů 20 748 Kč, u žen 18 665 Kč),“ uvedla k tomu mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rozdíl mezi muži a ženami činil 2083 Kč, muži tak měli o 11 % vyšší přiznaný průměrný starobní důchod než ženy.

V roce 2022 činila průměrná výše starobního důchodu vypláceného sólo 18 872 Kč (u mužů 19 877 Kč, u žen 17 755 Kč).

Rozdíl mezi muži a ženami činil 2122 Kč, muži měli o 12 % vyšší přiznaný důchod než ženy. Rozdíl mezi přiznaným důchodem mužů a žen se tedy meziročně lehce snížil.

Tabulka průměrné výše starobního důchodu vypláceného sólo

Rok Ženy Muži Relativní rozdíl
mezi muži a ženami
Celkem
2022 17 755 Kč 19 877 Kč 12 % 18 872 Kč
2021 14 764 Kč 16 932 Kč 15 % 15 945 Kč
2020 14 757 Kč 17 095 Kč 16 % 16 127 Kč
2019 14 017 Kč 16 051 Kč 15 % 15 081 Kč
2018 12 462 Kč 14 543 Kč 17 % 13 574 Kč
2017 11 687 Kč 13 706 Kč 17 % 12 781 Kč

Zdroj: ČSSZ

Neudržitelný důchodový systém, reforma na obzoru?

Do září 2023 bylo hospodaření systému důchodového pojištění v deficitu 58,09 miliardy korun, podle Ministerstva financí dosáhne deficit na konci roku 70 miliard korun. Po červnové valorizaci se zdálo, že bude přibližně 80 miliard. Za nižší deficit může hlavně lepší vývoj ekonomiky.

Plán deficitu je na příští rok v hodnotě 49 miliard korun, protože vláda provedla změny, které mají zvýšit výběr důchodového pojištění a zpomalit růst výše důchodů, a zpřísnila podmínky i výši předčasného důchodu.

Vláda si uvědomuje dlouhodobou neudržitelnost důchodového systému a chce prosadit důchodovou reformu s platností od 1. ledna roku 2025.

Nahrává jí i hlavní motor mimořádných valorizací, inflace, jejíž růst se snižuje a její výše se na příští rok predikuje kolem 2 %.

Vláda již schválila i řádnou lednovou valorizaci penzí, od 1. ledna 2024 se zvýší důchody o 360 Kč.

Starobní důchod

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY