Co dělat, abyste dosáhli na předčasný důchod ve výši průměrné penze

07.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V červnu letošního roku činil průměrný starobní důchod 20 233 Kč. Jak vysoké příjmy musí mít žadatelé o předčasný důchod, aby měli průměrný důchod v roce 2024? Podívejme se na praktické výpočty.

Od ledna se všechny státní důchody zvyšují o 360 Kč, proto budeme pro rok 2024 počítat s průměrným důchodem ve výši 20 593 Kč. Takto vysoký měsíční důchod mohou samozřejmě mít i zájemci o předčasný důchod, musí však mít značně vyšší rozhodné příjmy než žadatelé o řádný starobní důchod. Důvody jsou dva:

  • Vysoké krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu právě za každý další interval předčasnosti.
  • Získání nižší doby pojištění než při práci až do řádného důchodového věku. Při volbě předčasného důchodu se totiž přestane dříve pracovat a odvádět sociální pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

Co ovlivňuje výši předčasného důchodu?
Odchod do řádného starobního důchodu

Zdroj: Shutterstock

Co ovlivňuje výši předčasného důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu přiznaného v roce 2024 závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, výši osobního vyměřovacího základu a krácení za předčasnost. V následující tabulce máme vypočten měsíční předčasný důchod v různých variantách, aby měsíční částka předčasného důchodu činila právě 20 593 Kč. Všechny výpočty jsou provedeny podle výpočtové formule roku 2024 a nepočítá se s výchovným na děti. 

Osobní vyměřovací základ

Doba

pojištění

Termín odchodu

do předčasného důchodu

Měsíční předčasný

důchod

60 266 Kč

40 let

360 dní

20 593 Kč

74 680 Kč

40 let

720 dní

20 593 Kč

93 212 Kč

40 let

1080 dní

20 593 Kč

54 195 Kč

42 let

360 dní

20 593 Kč

67 050 Kč

42 let

720 dní

20 593 Kč

83 330 Kč

42 let

1080 dní

20 593 Kč

48 733 Kč

44 let

360 dní

20 593 Kč

60 265 Kč

44 let

720 dní

20 593 Kč

74 680 Kč

44 let

1080 dní

20 593 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky je názorně vidět, že i předčasný důchod může být na úrovni aktuálního průměrného důchodu, podmínkou je ovšem dostatečně vysoký osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky).

Čím vyšší je získána doba pojištění a čím později se do předčasného důchodu odejde, tím nižší může žadatel o předčasný důchod mít osobní vyměřovací základ, aby měl průměrnou penzi.

Např. při získání doby pojištění v rozsahu 44 let a odchodu do předčasného důchodu o necelý rok dříve (360 dní) musí být osobní vyměřovací základ 48 733 Kč, zatímco při získání doby pojištění v rozsahu 40 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky (1080 dní) musí být osobní vyměřovací základ již 93 212 Kč, aby byl přiznaný předčasný důchod na úrovni aktuálního průměrného důchodu.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu 2023

Odchod do řádného starobního důchodu

Žadatelé o řádný starobní důchod mohou mít vlastní rozhodné příjmy citelně nižší, aby měli přiznán průměrný důchod. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 42 let musí být osobní vyměřovací základ 43 790 Kč, při získání doby pojištění v rozsahu 44 let potom 39 297 Kč a při získání doby pojištění v rozsahu 46 let „jen“ 35 195 Kč.

Po zhoršení výpočtových podmínek pro předčasný důchod tedy značně stouply nároky na výši příjmů, aby i při přiznání předčasného důchodu byl měsíční důchod na úrovni průměrné penze. Odchod do předčasného důchodu je aktuálně nutné ještě více si promyslet, než tomu bylo např. ještě v září.

 

Čtěte také: 

Špatné načasování předčasného důchodu se ještě více „prodraží“

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY