Energetický regulační úřad stanovil regulované ceny elektřiny a plynu

11.12.2023 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Energetický regulační úřad stanovil regulované ceny za služby spojené s distribucí elektřiny a plynu. Pojďme se tedy podívat, jak na tom budeme v roce 2024.

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 Energetický regulační úřad (ERÚ) vyhlásil regulované složky ceny elektřiny a plynu pro rok 2024. Regulované ceny bohužel i v příštím roce ovlivní energetická krize posledních let.

Jak vysoká bude regulovaná složka ceny elektřiny?

I v příštím roce bude regulovaná složka ceny elektřiny stále tvořit menšinový podíl z celkové ceny energie. U domácností to bude 39,2 %. Stejné procento se týká i malých podnikatelů na hladině nízkého napětí. U velkoodběratelů na hladině vysokého napětí to bude 29 %. U hladiny velmi vysokého napětí půjde o 21 %.

Čtěte také: Co všechno tvoří cenu elektřiny od vašeho dodavatele

Jaký je meziroční nárůst regulované složky elektřiny?

Očekávaný průměrný meziroční nárůst cen u regulované složky pro hladinu nízkého napětí pro rok 2024 dosáhne 65,7 %.

Podle Energetického regulačního úřadu se průměrná cena dodávky elektřiny u domácností, které tvoří největší skupinu odběratelů, prakticky nezmění. Růst regulované obchodní složky totiž údajně vyváží pokles neregulované obchodní složky ceny v roce 2024, který je odvozený z již veřejně dostupných ceníků dodavatelů.

Vyšší nárůst regulované složky čeká odběratele na hladinách vysokého (+105,5 %) a velmi vysokého napětí (+190,9 %). Větší změnu v segmentu průmyslových podniků způsobují především příspěvky na obnovitelné zdroje, které stojí (v obou případech) za více než polovinou z meziročního nárůstu.

TIP: Srovnání cen elektřiny

Regulované ceny elektřiny a plynu 2024 a meziroční zvýšení

Zdroj: Depositphotos

 

Jak vysoká bude regulovaná složka ceny plynu?

U domácností a maloodběratelů bude pro rok 2024 regulovaná složka ceny plynu tvořit zhruba pětinový podíl z celkové ceny energie. Přesněji půjde o 19,6 %. Ještě méně to bude u středních a velkých odběratelů, a to 11 %.

TIP: Srovnání cen plynu

Jaký bude meziroční nárůst regulovaných cen plynu?

Regulované ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele v příštím roce vzrostou o 38,8 %, u středních a velkých odběratelů o 41,8 %.

Celkové výdaje za plyn pro domácnosti, které v tomto roce hradily ceny plynu odpovídající cenovým stropům, by se však v příštím roce měly meziročně snížit. U menších odběrů lze počítat s meziročním poklesem o 4 %, u větších odběrů o více než 20 %.

Vzhledem k nižšímu podílu regulované složky u plynu platí o to více, že individuální změny budou u jednotlivých odběratelů záviset především na výši neregulované obchodní složky, která meziročně významně klesá a kterou určuje smlouva uzavřená s dodavatelem.

Čtěte také: Jak to bude po konci zastropování cen energií?

Jak se stanovují regulované složky elektřiny a plynu?

Stanislav Trávníček, předseda rady ERÚ, celou situaci vysvětluje takto: „Při stanovení regulovaných složek cen jsme vázáni energetickým zákonem, který jasně říká, že regulované ceny musejí pokrývat ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního provozu energetických soustav. Snížením regulovaných plateb celkově o 15 miliard korun ERÚ vyčerpal své zákonné limity bezezbytku.“

Růst regulovaných složek cen elektřiny i plynu má společného jmenovatele. Stojí za ním především vyšší náklady na provoz soustav, do kterých se promítají vyšší ceny elektřiny a plynu na volném trhu. Ty bezprostředně ovlivňují náklady na krytí technických ztrát v soustavách a v případě elektroenergetiky také ceny systémových služeb, které zajišťují udržování výkonové rovnováhy.

Čtěte také: Co je dobré vědět, pokud jste dostali udržovací nabídku od dodavatele energií

Zdroj: ERÚ

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ