Přímé roční daňové odvody za zaměstnance s průměrnou mzdou činí 280 tisíc korun

04.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Souhrnná roční částka na dani z příjmů, zdravotním pojištění a sociálním pojištění činí v Česku u průměrné mzdy 280 tisíc korun. V šesti členských zemích EU (Rakousku, Belgii, Lucembursku, Německu, Francii a Nizozemí) je to dokonce více než 700 tisíc korun. Podívejme se detailněji na evropské daňové srovnání.

Z hrubé mzdy v Česku jsou zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženy daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Povinné pojistné navíc za zaměstnance platí i zaměstnavatel. Součet těchto daňových plateb činí přímé daně ze mzdy.

Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je 4,5 % a placeného zaměstnavatelem 9 %. Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem je 6,5 % a placeného zaměstnavatelem 24,8 %. U průměrné mzdy je sazba daně z příjmů 15 %, přičemž každý zaměstnanec má nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč.

Zdroj: Shutterstock

Praktický výpočet ročních přímých daní v Česku

Za druhé čtvrtletí letošního roku činila průměrná mzda v Česku 43 193 Kč, zaokrouhleně 43 200 Kč. Právě u této průměrné mzdy si vypočteme roční odvod na přímých daních za celý rok 2023, pro zjednodušení počítáme se stejně vysokou hrubou mzdou po celý rok a s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka.

V tabulce níže máme proveden podrobný výpočet a při uvedených vstupních údajích činí přímé daňové platby u průměrné mzdy za kalendářní rok téměř 280 tisíc Kč. U Česka máme výpočet proveden u aktuální průměrné mzdy, u ostatních zemí EU jsou uvedena data za rok 2022.

Položka

Částka

Hrubá mzda

43 200 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(43 200 Kč × 4,5 %)

1944 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(43 200 Kč × 9 %)

3888 Kč

Zdravotní pojištění celkem

(1944 Kč + 3888 Kč)

5832 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(43 200 Kč × 6,5 %)

2808 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(43 200 Kč × 24,8 %)

10 714 Kč

Sociální pojištění celkem

 (2808 Kč + 10 714 Kč)

13 522 Kč

Daň z příjmů po slevě na poplatníka

(43 200 Kč × 15 % − 2570 Kč)

3910 Kč

Součet přímých daní ze mzdy

(5832 Kč + 13 522 Kč + 3910 Kč)

23 264 Kč

Součet přímých daní ze mzdy za celý rok

(23 264 Kč × 12 měsíců)

279 168 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Mzdová kalkulačka pro rok 2023

Přímé daňové platby v zemích EU

Podle souhrnné roční daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu (nezdanitelnou položku), můžeme členské země EU rozdělit do 4 skupin.

U všech zemí máme souhrnnou daňovou platbu vypočtenu stejným způsobem jako u Česka v tabulce výše, uvedenu pro porovnatelnost v korunách a zaokrouhlenou na celé tisícikoruny. Původní eurové hodnoty jsou vypočítány z částek v publikaci „La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de I´EU en 2023 - The Tax Burden on Global Workers (Institut économique Molinary)“. Přepočet na koruny je ovlivněn aktuálním směnným kurzem.

  • V první skupině jsou země s roční platbou na přímých daních nad 700 tisíc Kč, a sice Rakousko (821 tisíc Kč), Belgie (795 tisíc Kč), Lucembursko (784 tisíc Kč), Německo (748 tisíc Kč), Francie (717 tisíc Kč) a Nizozemí (701 tisíc Kč).
  • Ve druhé skupině jsou země s roční platbou od 300 tisíc Kč do 600 tisíc Kč, přičemž těmito zeměmi jsou: Švédsko (594 tisíc Kč), Dánsko (544 tisíc Kč), Finsko (542 tisíc Kč), Itálie (508 tisíc Kč), Irsko (440 tisíc Kč) a Španělsko (339 tisíc Kč).
  • Ve třetí skupině jsou země se souhrnnou roční platbou na přímých daních od 200 tisíc Kč do 300 tisíc Kč. Jedná se o Česko (279 tisíc Kč), Slovinsko (253 tisíc Kč), Portugalsko (251 tisíc Kč), Estonsko (227 tisíc Kč) a Slovensko (205 tisíc Kč).
  • V poslední čtvrté skupině jsou země, kde souhrnná roční částka zaplacených přímých daní u průměrné mzdy nepřesahuje 200 tisíc Kč. Těmito zeměmi jsou: Lotyšsko (192 tisíc Kč), Litva (171 tisíc Kč), Kypr (169 tisíc Kč), Chorvatsko (157 tisíc Kč), Polsko (157 tisíc Kč), Maďarsko (154 tisíc Kč), Rumunsko (152 tisíc Kč), Malta (145 tisíc Kč) a Bulharsko (97 tisíc Kč).
 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ