Češi se mají odnaučit házet PET láhve a plechovky do kontejnerů. Vybírat je budou sběrná místa

14.12.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Od roku 2026 by mohl začít v Česku fungovat zálohový systém pro PET láhve a plechovky. Záloha ve výši 4 až 5 Kč se spotřebitelům vrátí po odevzdání nápojového obalu do odběrného místa.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) již během května letošního roku představilo veřejnosti chystaný zálohový systém pro plastové a plechové obaly. Dosud však úprava neexistovala v zákonné podobě.

Na začátku prosince letošního roku poslalo MŽP do připomínkového řízení návrh zákona o obalech, který upravuje právě nový institut zálohového systému. 

Zároveň návrh zákona reaguje na přijatou evropskou směrnici, která ukládá členským státům zavést do roku 2029 zálohový systém do jejich právního řádu, a to tehdy, pokud v letech 2026 a 2027 nebude dosažena 90% míra sběru těchto obalů. Čehož podle materiálů návrhu zákona nelze dosáhnout se současným třídícím systémem. Například Slovensko se 90% míře přibližuje již pouhé dva roky od spuštění zálohového systému.

Již nyní funguje zálohový systém na plastové a plechové nápojové obaly ve 14 členských státech EU.

Zdroj: Depositphotos

Zálohový systém umožní, aby se z plastové láhve stala opět plastová láhev

I přesto, že se plastové a hliníkové obaly v Česku třídí, jen malá část je znovu recyklována k dalšímu použití. Většina z nich již totiž nesplňuje potravinářskou kvalitu tak, aby se znovu mohly recyklovat a vrátit se do potravinářského průmyslu. Zálohový systém má umožnit, aby vybrané obaly splňovaly potřebnou kvalitu a byly znovu recyklovány tak, aby se z plastových láhví staly opět láhve a z plechovek plechovky.

Konec sešlapávání lahví a možný přivýdělek sběrem pohozených obalů

Návrh zákona předpokládá změnu spotřebitelského chování. Doposud jsou lidé zvyklí plastové a plechové láhve sešlápnout z důvodu úspory místa v třídicích kontejnerech. Avšak odběrná místa, která mají začít fungovat od roku 2026, nebudou takové znehodnocené láhve přijímat. Lidé si tak budou muset zvyknout na vracení obalů v původním stavu.

Zároveň má zálohový systém lidi motivovat, aby sbírali pohozené obaly ve veřejném prostoru a odnášeli je do odběrných míst, kde jim bude vrácena záloha.

Tip: Musíte platit v nájmu poplatky za komunální odpad, když na adrese nemáte trvalé bydliště?

Cena za nápoje se pravděpodobně zvýší

Od koupi nápojů v PET láhvích mohou být od začátku fungování zálohového systému lidé odrazováni i kvůli navýšení ceny nápoje, jelikož se v ceně nápoje odrazí záloha a manipulační poplatek.

I takové chování považuje MŽP za žádoucí, neboť dojde k úbytku produkovaného obalu.

 

Výše zálohy na obal má činit nejméně čtyři koruny

Výši zálohy MŽP stanoví samostatnou vyhláškou. Záloha se předpokládá ve výši nejméně 4 až 5 Kč za obal. Částka zálohy musí být podle vyjádření MŽP dostatečně motivující k tomu, aby lidé byli ochotni obaly do odběrných míst přinést.

Kde se budou obaly vybírat?

Prodejny s potravinami s rozlohou od 50 m² budou povinné poskytovat výkup plastových a plechových láhví. Povinnost se bude také vztahovat na online prodejny s potravinami. Online prodejci budou láhve vybírat a poskytovat zálohu při dodávce nového zboží zákazníkovi.

Pro prodejny s menší rozlohou bude zapojení do systému dobrovolné.

Na obaly od mléka se zálohový systém vztahovat nebude

Systém se má vztahovat na plastové nápojové láhve a kovové nádoby o objemu 0,1–3 litry. Konkrétně půjde o tyto druhy:

  • všechny nealkoholické nápoje v plastových nápojových láhvích s výjimkou mléka, mléčných nápojů, nápojů na bázi mléka (včetně jogurtových nápojů) a ledových káv s mlékem,
  • tzv. ostatní alkoholické nápoje (do 15 % alkoholu),
  • ovocná vína, ostatní vína, cider, perry a medovina,
  • pivo a nápoje na bázi piva,
  • nápojové koncentráty, včetně sirupů,
  • oleje, octy.

O zálohový systém se bude starat operátor

Zálohový systém bude mít na starosti operátor, kterým bude nezisková akciová společnost. Operátor bude spravovat a financovat zálohový systém, provádět osvětovou činnost a dosahovat požadované úrovně vybraných obalů.

Jeho úkolem bude také platit prodejcům peněžní prostředky vynaložené na výplatu záloh a náklady spojené se zpětným odběrem.

Osoby, které dodávají obaly, na trh budou muset tyto obaly registrovat u operátora zálohového systému. Kromě toho operátorovi zaplatí zálohu za obal a poplatek za každý obal uvedený na trh.

Prodejce (obchodník), který nápoj v obalu od výrobce koupí, zaplatí prodávajícímu kromě ceny produktu také zálohu. Prodejci je pak cena nápoje i záloha zaplacena spotřebitelem. Když následně spotřebitel vrátí obal, prodejce mu vrátí zálohu. Vybrané obaly předá prodejce operátorovi, který mu proplatí zálohy a manipulační poplatek jako odměnu za vybírání obalů. Operátor poté zajišťuje přepravu odpadu a jeho zpracování.

Recyklované obaly následně operátor prodá.

Tip: Jak postupovat, když se vám stane úraz na zledovatělém chodníku? Zodpovídáte za bezpečnost chodníku před vaším domem?

Konec reklamních letáků?

Nově se budou mezi obaly započítávat také reklamní letáky. To znamená, že se na ně budou vztahovat povinnosti jako na ostatní obaly. Tedy osoba, která je posílá do oběhu, bude povinna postarat se o jejich zpětný odběr a znovuvyužití tohoto odpadu.

Stát od toho očekává úbytek těchto letáků, což mohou nelibě nést především lidé v důchodovém věku: Z letáků čerpají informace o aktuálních zvýhodněných nabídkách obchodníků a řada z nich si roznášením letáků také přivydělává. 

Zálohový systém začne fungovat nejdříve v roce 2026

U návrhu zákona se počítá s dělenou účinností. Novela má nabýt účinnosti 1. ledna 2025, avšak po tomto datu budou mít dotčené subjekty jeden kalendářní rok na přípravu spuštění zálohového systému. Ten by měl začít fungovat od 1. ledna 2026.


Čtěte také: 

Povinná centrální evidence psů se spustí nejspíš až v příštím roce. Systém zatím není připraven

Rozúčtování tepla bude od roku 2024 spravedlivější

U veterináře můžete nechat desítky tisíc. Na kolik vyjde pojištění domácích mazlíčků?

Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: Spotřebitel