Přehled změn v DPH od roku 2024. Pocítí je všichni

04.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


V rámci konsolidačního balíčku dochází ke změnám v oblasti DPH. U čeho se sazby zvyšují a kde se naopak snižují?

Legislativní změny vyplývající z vládního konsolidačního balíčku se v roce 2024 nedotknou jen daně z příjmů fyzických a právnických osob, o čemž jsme psali včera, ale i daně z přidané hodnoty. Co se tedy změní v oblasti DPH?

Kdy se OSVČ stává plátcem daně z přidané hodnoty?

K placení DPH se můžete registrovat dobrovolně. Pak bude na posouzení finančního úřadu, zda vaši registraci schválí. Zákonnou podmínkou však je, že plátcem DPH se podnikající fyzická osoba stává v okamžiku, kdy její obrat za 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne částku 2 000 000 Kč.

Ročním obratem se pak rozumí částka bez odečtení výdajů, díky kterým jste na výši obratu dosáhli. Do obratu jsou zahrnuty finance za dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služeb. Nicméně sem nepatří peníze, které byly získány prodejem dlouhodobého majetku anebo příjmy za občasné doplňkové činnosti.

TIP: Kalkulačka výpočtu základu daně z přidané hodnoty

Jaké máme sazby DPH?

Do konce roku 2023 v ČR platily tři sazby daně z přidané hodnoty, a to ve výši 10 %, 15 %, anebo 21 %. Počínaje rokem 2024 však budou aplikovány už jen dvě sazby, a to základní, která činí klasických 21 %, a snížená ve výši 12 %. V rámci toho také dojde k přeřazení některého zboží do základní nebo snížené sazby.

Změny u sazeb DPH 2024: snížení, zvýšení

Zdroj: Shutterstock

 

U jakého zboží se sazba DPH zvýšila?

Mezi zbožím a službami, u kterých dojde ke zvýšení daně z přidané hodnoty z 10 % na 12 %, nově patří léky, teplo, vodné a stočné a dále třeba i ubytovací a stravovací služby, noviny, časopisy, a to včetně jejich půjčování nebo pronájmu. Z oblasti kultury nebo odpočinku je třeba zmínit vstupenky na sportovní nebo kulturní akce a služby tureckých a parních lázní, saun a solných jeskyní.

Sazba DPH se pak zvýšila z 10 % nebo 15 % rovnou na 21 % u

služeb autorů a umělců,

úklidových prací v domácnosti,

palivového dříví,

řezaných květin,

oprav oděvů, obuvi a koženého zboží,

oprav jízdních kol,

sběru, přepravy a ukládání komunálního odpadu,

kadeřnických služeb

a většiny nápojů včetně točeného piva.

Čtěte také: Pořizování luxusních aut „na firmu“ od nového roku odzvoní

U jakého zboží se sazba DPH snížila?

Sazba daně z přidané hodnoty ale také u některých služeb nebo zboží klesla. Velký pád z 21 % na 12 % se projeví u zdravotnických a diagnostických prostředků na jednoho použití, a to včetně jejich opravy. Nově také 12% sazba platí u příležitostné hromadné autobusové dopravy osob. Příležitostnou se pak rozumí služba nepravidelná.

Najít ale můžeme i takové služby nebo zboží, u kterých sazba DPH klesne z 15 % na 12 %. Patří sem kohoutková voda, potraviny, zdravotnické prostředky, pohřební služby, stavební práce u rodinných nebo bytových domů, nemovitosti pro sociální bydlení, ale i dětské autosedačky.

TIP: Spotřební daň – tabák a tabákové výrobky

Jaká sazba DPH se uplatňuje u knih? 

Tištěné knihy, ale i elektronické jsou nově od DPH osvobozeny s nárokem na odpočet. Stejné osvobození platí i pro jejich půjčování anebo pronájem.

Uplatnění odpočtu DPH při nákupu auta

Z hlediska daní bude nově při pořízení osobního automobilu kategorie M1 daňově uznatelná částka omezena na 2 000 000 Kč bez DPH. Podobně to pak bude platit i při pořízení auta na finanční nebo operativní leasing. V souvislosti s omezením této částky také dochází i k omezení odpočtu DPH.

Pokud dojde k pořízení osobních automobilů, půjde uplatnit odpočet maximálně ve výši 420 000 Kč. Limitní částka platí právě na hodnotu automobilu 2 000 000 Kč bez DPH.

Čtěte také: Aktuální problémy uplatňování DPH a důležité změny

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ