Nulová DPH zůstane v roce 2024 pouze u knih. Za nápoje si spotřebitelé připlatí

28.06.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, který má za úkol navrženými opatřeními snížit státní dluh, upravuje také změnu sazeb DPH, která by měla platit již od začátku příštího roku.

V současné době v Česku fungují tři základní sazby pro daň z přidané hodnoty. Základní sazba ve výši 21 % a dvě snížené sazby ve výši 15 % a 10 %.

Návrh zákona plánuje počet těchto sazeb zredukovat pouze na dvě hodnoty. Zachovala by se současná základní sazba ve výši 21 % a ze snížených sazeb 15 % a 10 % by vznikla nová sazba ve výši 12 %.

Nově by se tak v Česku užívaly sazby daně z přidané hodnoty ve výši 21 % a 12 %. Dojde také k přesunutí některého zboží a služeb ze snížených sazeb DPH do základní sazby DPH. Jediným zbožím, které vláda plánuje zanechat bez zatížení DPH, mají být knihy. V současné době se u knih připočítává 10 % DPH.

„Opatření povede k vyšší efektivnosti a transparentnosti systému DPH, omezení příležitostí k daňové optimalizaci a v neposlední řadě k odstranění absurdit jako v případě aplikace tří různých sazeb DPH u točeného piva,“ uvádí důvodová zpráva návrhu zákona.

Služby, které byly na základě covidové krize a povinnosti elektronické evidence tržeb přesunuty do nižších sazeb DPH, plánuje Ministerstvo financí přesunout do základní sazby, jelikož důvody pro snížené zdanění již skončily.

Nově se tak do základní sazby DPH ve výši 21 % přesunou kadeřnické a holičské služby, služby autorů a umělců, úklidové práce, opravy obuvi, kožených výrobků a jízdních kol, přeprava a skladování komunálního odpadu.

Ze zboží pak bude do základní sazby přesunuto palivové dřevo, točené pivo, některé tiskoviny, řezané květiny a listoví.

Ostatní položky z snížených sazeb mají nadále zůstat v nové snížené sazbě 12 %.

Ze základní sazby 21 % se do snížené nově zařadí pouze příležitostná a zvláštní linková hromadná autobusová doprava osob. Letecká hromadná doprava cestujících se nově ze snížené sazby přesune do základní sazby.

Tip: Úsporný balíček: jaké daně se zvýší právě vám?

Zdroj: Shutterstock

Za vodu s citronem zaplatíte v restauraci již zvýšenou sazbu DPH

Na stravovací služby se i nadále bude vztahovat snížená sazba daně. Ze snížené DPH však vypadnou nápoje, a to i ty podávané v restauračních zařízeních. Nápojem, na který se má vztahovat snížená sazba daně, bude čistá pitná voda z kohoutku. Jestliže bude do kohoutkové vody přidán kus ovoce, již se nebude jednat o nápoj ve snížené sazbě, ale uplatní se na něj základní sazba DPH. 

„V případě podání tzv. kohoutkové vody se snížená sazba daně uplatní pouze za předpokladu, že není nikterak ochucená (např. šťávou, sirupem, sladidlem, jiným nápojem nebo přidaným ovocem),“ uvádí konsolidační balíček. 

Balená čistá voda bude rovněž přesunuta do základní sazby daně. Jestliže bude na sklenici s kohoutkovou vodou přidaná ozdoba (například v podobě ovoce nebo máty), nijak to nebrání tomu, aby nápoj nemohl zůstat ve snížené sazbě daně. 

„Základní sazba daně se tak uplatní u podání kávy s mlékem nebo se smetanou, čaje, alkoholického či nealkoholického piva, ovocných a zeleninových šťáv, minerální vody, limonád včetně domácích limonád (byť vyrobených z kohoutkové vody),“ stojí v důvodové zprávě návrhu zákona.

Snížená 12% sazba se v případě nápojů má vztahovat rovněž na mléko (kravské, kozí…) a mléčné tekuté výrobky jako kefír, jogurtové mléko, podmáslí a acidofilní mléka. Na rostlinné varianty mléka se má rovněž vztahovat snížená sazba daně.

Tip: Jídlo v restauracích bude s jinou sazbou DPH než nápoje

Které služby nebo zboží mají spadat do 12% snížené sazby DPH od roku 2024?

Potraviny a kohoutková voda

Zdravotní a sociální péče

Domácí péče o děti, staré a nemocné

Pohřební služby

Ubytovací služby 

Stravovací služby (s výjimkou nápojů)

Vstupy na kulturní představení

Živé dřeviny a jiné rostliny

Zdravotní prostředky

Dětské sedačky do automobilů

Odvádění a čištění odpadních vod

Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících

Osobní doprava lyžařskými vleky

Vodní hromadná doprava cestujících

Některé tiskoviny

Příležitostná hromadná autobusová doprava osob

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

Půjčování nebo nájem novin, časopisů a jiných periodik

Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní akce

Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

Zdroj: Důvodová zpráva návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů

Návrh zákona nyní projedná vláda. Změny v DPH by měly být účinné již od 1. ledna 2024.


Čtěte také:

Vláda plánuje zrušit školkovné i slevu na studenta, slevu na manželku zpřísní

Na dohody o provedení práce se chystá bič. Zaměstnavatelům se tím brigádníci prodraží

Komu se nevyplatí plánované „zprůměrování“ příjmů manželů pro výpočet důchodu

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ