Stát zvažuje prodloužení lhůty pro obnovu vdovských důchodů. Co to znamená?

26.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Podmínky pro výplatu vdovských a vdoveckých důchodů se během let zpřísňovaly. Ministerstvo práce a sociálních věcí však počítá v budoucnu s legislativní úpravou, která by prodloužila lhůtu pro obnovu vdovského důchodu. Co by to znamenalo?

V praxi se mnohem více pobírá vdovských než vdoveckých důchodů, proto budeme dále v článku hovořit pouze o vdovských důchodech, ale podmínky jsou samozřejmě shodné i pro vdovecké důchody. Vdovské důchody se vyplácejí výrazně častěji než vdovecké, protože se ženy dožívají v průměru vyššího věku než muži a v manželství jsou většinou mladší než muži.

Zdroj: Depositphotos

Kdy vzniká nárok na vdovský důchod?

Podle zákona o důchodovém pojištění vzniká nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Standardní lhůta je pouze jeden rok

Vdovský důchod náleží jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek, kterými jsou:

  • péče o nezaopatřené dítě,
  • péče o dítě závislé na péči jiné osoby ve druhém, třetím, nebo čtvrtém stupni závislosti,
  • péče o vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého manžela ve druhém, třetím, nebo čtvrtém stupni závislosti a při životě ve společné domácnosti,
  • invalidita třetího stupně,
  • dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, nebo dosažení vlastního důchodového věku, jestliže je nižší.

Tip: Co byste měli vědět o vdovském důchodu v roce 2024?

Věková podmínka do roku 2009

Do konce roku 2009 stačilo ženám pro pokračování výplaty vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku dosáhnout věku 55 let (mužům 58 let). Aktuální věková podmínka je vzhledem k neustálému prodlužování důchodového věku značně vyšší a pokračování ve výplatě vdovského důchodu složitější.

Čtěte také: Vdovský důchod a důchodový věk v příkladech

Jaká je výše vdovského či vdoveckého důchodu při vašem příjmu?

 

Dvouletá obnovovací lhůta

V případě, že po uplynutí jednoho roku, kdy je vyplácen vdovský důchod, není žádná z výše uvedených zákonných podmínek splněna, přestane se vdovský důchod vyplácet. Přesto však může být výplata vdovského důchodu obnovena, a sice za předpokladu, že některá z těchto podmínek je splněna v zákonné obnovovací lhůtě.

Nejčastěji se jedná o splnění věkové podmínky. Podle aktuálně platné legislativy je obnovovací lhůta dvouletá. Do konce roku 2011 však byla obnovovací lhůta pětiletá. Zkrácení obnovovací lhůty citelně zhoršilo podmínky pro případnou obnovu vdovského důchodu.

Tip: Kalkulačka vdovského důchodu 2024

Opětovné prodloužení na pět let

Připravované materiály MPSV počítají s prodloužením obnovovací lhůty pro výplatu vdovského důchodu ze dvou na pět let. Zejména pro ženy v předdůchodovém věku, které již mají dospělé děti, by se jednalo o velmi příznivou změnu, neboť během zvýšené obnovovací lhůty by mohly opět požádat o výplatu vdovského důchodu, pokud by v mezidobí splnily některou ze zákonných podmínek (nejčastěji právě věkovou podmínku).

Výplata vdovského důchodu ve starobním důchodu

V případě nároku na vdovský důchod a vlastní starobní důchod současně je nutné počítat s tím, že v plné výši se vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry důchodu.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY