Za minimální mzdu se v roce 2023 nejlépe žilo v Německu

08.02.2024 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ve většině členských zemích Evropské unie je minimální mzda stanovena na národní úrovni legislativou. Rozdíly v hodinové minimální mzdě mezi jednotlivými zeměmi jsou značné, vždyť v Lucembursku je téměř šestinásobně vyšší než v Bulharsku. Při zohlednění cen zboží a služeb v jednotlivých zemích jsou však rozdíly výrazně nižší. Ve kterých evropských zemích se žije za minimální mzdu nejlépe?

Legislativou není minimální mzda stanovena z členských zemí Evropské unie pouze v Dánsku, ve Finsku, v Itálii, v Rakousku a ve Švédsku. Např. v zemích Skandinávie však bývá hranice nejnižší mzdy stanovena kolektivními smlouvami, přičemž hodnota takto stanovené nejnižší mzdy je zpravidla vyšší, než by byla částka na národní úrovni. Ve většině členských zemí Evropské unie je však minimální mzda stanovena příslušnou národní legislativou.

Zdroj: Shutterstock

Hodinová minimální mzda

V absolutní hodnotě se po přepočtu na eura v roce 2023 pohybovala hodinová minimální mzda od 2,41 € v Bulharsku po 13,80 € v Lucembursku. V zemích, kde není euro, byl přepočet samozřejmě ovlivněn aktuálním směnným kurzem.

  • Hodinová minimální mzda vyšší než 11 € byla v Lucembursku (13,80 €), v Německu (12,00 €), v Belgii (11,85 €), v Nizozemí (11,75 €), v Irsku (11,30 €) a ve Francii (11,27 €).
  • Od 5 € až 7 € se minimální hodinová mzda pohybovala ve čtyřech zemích, a sice ve Slovinsku (6,96 €), ve Španělsku (6,55 €), na Kypru (5,70 €) a v Litvě (5,14 €).
  • Pod 5 € za hodinu byla minimální mzda v Polsku (4,87 €), na Maltě (4,82 €), v Portugalsku (4,50 €), v Estonsku (4,30 €), v Česku (4,23 €), v Řecku (4,12 €), v Chorvatsku (4,05 €), na Slovensku (4,02 €), v Lotyšsku (3,67 €), v Rumunsku (3,64 €), v Maďarsku (3,41 €) a v Bulharsku (2,41 €).

Čtěte také: Jak vysoká je minimální mzda v EU v porovnání s „běžnou“ mediánovou mzdou?

Ceny za bydlení a služby jsou v západní Evropě vyšší

Nejvyšší cenové rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie jsou u služeb a výdajů na bydlení. V paritě kupní síly je tedy hodnota minimální hodinové mzdy mezi členskými zeměmi vyrovnanější, neboť obecně můžeme říci, že v západoevropských zemích jsou ceny vyšší než ve východoevropských zemích. V paritě kupní síly je hodinová minimální mzda nejvyšší v Německu, přičemž je již „pouze“ 2,5krát vyšší než hodnota hodinové minimální mzdy v Bulharsku.

 

Minimální mzda v paritě kupní síly

Jednotlivé členské země Evropské unie si můžeme podle hodnoty hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly rozdělit do tří skupin.

  • Vyšší než 9 eur

V pěti členských zemích Evropské unie činila hodinová minimální mzda v paritě kupní síly v roce 2023, tedy při zohlednění cen služeb a zboží, více než 9 eur, a sice v Německu (10,55 €), v Belgii (9,91 €), v Lucembursku (9,89 €), v Nizozemí (9,62 €) a ve Francii (9,50 €).

  • Od 6 do 8 eur

V šesti členských zemích Evropské unie se pohybovala hodinová minimální mzda v paritě kupní síly od 6 do 8 eur. Konkrétně potom v Polsku (7,93 €), v Irsku (7,65 €), ve Slovinsku (7,48 €), v Litvě (6,78 €), ve Španělsku (6,40 €) a v Rumunsku (6,29 €).

  • Od 4 do 6 eur

Hned v jedenácti členských zemích Evropské unie se hodinová minimální mzda v paritě kupní síly v roce 2023 pohybovala v rozmezí 4 po 6 eur, jedná se o Kypr (5,97 €), Chorvatsko (5,38 €), Maďarsko (5,27 €), Maltu (5,21 €), Česko (4,82 €), Portugalsko (4,77 €), Estonsko (4,71 €), Řecko (4,48 €), Lotyšsko (4,39 €), Slovensko (4,25 €) a Bulharsko (4,12 €).

Pramen: WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Deutschland) Report Nr. 82/2023


Čtěte také:

Je v Česku nejnižší minimální mzda ve střední Evropě?

Vláda schválila růst minimální mzdy na 18 900 Kč

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU