Úprk do penze o den dřív může mít ve výpočtu důchodu hodnotu pětistovky

07.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Každý den je důležitý, vždyť odchod do penze byť o jeden den dříve může znamenat výrazně nižší řádný starobní i předčasný důchod. Podívejme se na praktické příklady.

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí získaná doba pojištění v celých ukončených letech. V případě, že do ukončení dalšího celého roku pojištění chybí několik dní, rozhodně se vyplatí odchod do starobního důchodu odložit, aby se ukončil další celý rok pojištění. Řádný starobní důchod může být v takových případech kvůli jednomu dni značně vyšší, jak si názorně vypočítáme. U vyšších příjmů je přitom v korunovém vyjádření tento rozdíl vyšší než u nižších příjmů v době aktivního života.

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad pro odchod do řádného důchodu

Paní Monika má osobní vyměřovací základ, neboli průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě, ve výši 44 500 Kč. Paní Monice chybí do dosažení dalšího celého roku pojištění jeden den. Pokud by ho získala a odešla do řádného starobního důchodu až při získání doby pojištění v rozsahu 45 let, potom by měla řádný starobní důchod dle výpočtové formule roku 2024 ve výši 21 874 Kč.

V případě, že by paní Monika tento den pojištění nezískala a při výpočtu řádného starobního důchodu se jí hodnotila doba pojištění pouze v rozsahu 44 let, měsíční řádný starobní důchod paní Moniky by činil 21 486 Kč. Den pojištění navíc znamená pro paní Moniku měsíční důchod o 388 Kč vyšší.

Tip: Kalkulačka vašeho důchodu pro rok 2024

Snížení intervalu předčasnosti u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 % výpočtového základu. Termín odchodu do předčasného důchodu je dobré naplánovat tak, aby kvůli jednomu dni předčasnosti nebylo krácení zbytečně vyšší.

Praktický příklad pro odchod do předčasného důchodu

Paní Hana odejde v roce 2024 do předčasného důchodu dříve o 721 dní před dosažením řádného důchodového věku, krácení se tedy provede za 9 započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a bude činit 13,5 % výpočtového základu. Paní Hana získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a její průměrná mzda za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) činí 42 400 Kč. Paní Haně bude přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 17 324 Kč.

Kdyby paní Hana odešla do předčasného důchodu dříve o 720 dní před dosažením řádného důchodového věku, dle výpočtové formule předčasného důchodu v roce 2024 by měla měsíční důchod ve výši 17 705 Kč. Pozdější odchod do důchodu o jeden den později znamená v případě paní Hanky měsíční důchod vyšší o 381 Kč

 

Špatné načasování předčasného důchodu

V případě souběhu obou výše uvedených variant při odchodu do předčasného důchodu znamená jeden den pojištění navíc výrazně vyšší předčasný důchod, než by naprostá většina žadatelů o předčasný důchod mohla vůbec očekávat.

Praktický příklad

Paní Věra má osobní vyměřovací základ ve výši 39 800 Kč, získala dobu pojištění v rozsahu 43 let a odejde do předčasného důchodu dříve o 721 dní před dosažením řádného důchodového věku. Paní Věře bude podle výpočtové formule roku 2024 přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 16 980 Kč.

V případě, že by paní Věra odešla do předčasného důchodu dříve o 720 dní, podařilo by se jí současně ukončit i celý 44 rok pojištění. V takovém případě by měla paní Věra měsíční předčasný důchod již 17 720 Kč. Ve druhé variantě by byl měsíční důchod paní Věry vyšší dokonce o 740 Kč.

Z toho jednoznačně plyne, že termín odchodu do řádného i předčasného důchodu je dobré důkladně naplánovat, neboť kvůli jednomu dni může být v některých případech částka důchodu značně vyšší, nebo nižší.


Čtěte také: 

Bude mít někdo nárok na výhodnější výpočet předčasného důchodu?

Jak ovlivní částku důchodu plánovaná vyšší redukce výdělku z aktivních let

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY