Daňové přiznání a sleva na studenta za rok 2023

09.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


V daňovém přiznání za rok 2023 bude možné ještě uplatnit slevu na studenta, ke zrušení této daňové slevy dochází až pro kalendářní rok 2024. Kdy budou podávat daňové přiznání i studenti, kteří měli pouze příjmy ze zaměstnání?

Roční sleva na studenta činí 4020 Kč, v případě poměrného uplatnění slevy na studenta za rok 2023 v daňovém přiznání se uplatní ve výši 335 Kč za každý měsíc, kdy byla zákonná podmínka studia splněna. I studenti mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Sleva na studenta je ve všech případech stejně vysoká, nerozhoduje věk studenta či druh studia, pro daňové účely je rozhodující pouze status studenta.

Zdroj: Depositphotos

Limit pro neplacení daně z příjmu pro studenty

Studentka Barbora si po celý rok 2023 přivydělávala při studiu vysoké školy vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Pro výpočet daně z příjmu je jedno, zda byla vykonávána hlavní, nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Vedlejší samostatná výdělečná činnost je zvýhodněna pouze pro placení sociálního a zdravotního pojištění.

V daňovém přiznání za rok 2023 uplatní slečna Barbora slevu na poplatníka a slevu na studenta. Celková částka daňových slev bude tedy 34 860 Kč. Slečna Barbora má hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 232 400 Kč. Z důvodu uplatnění výše uvedených daňových slev nebude slečna Barbora platit žádnou daň z příjmu, neboť uplatňované slevy jsou přesně ve výši vypočtené daně z příjmu (232 400 × 0,15) a sníží ji do nuly. Daňové přiznání však bude muset slečna Barbora vyplnit a odevzdat.

Tip: Sleva na manželku za rok 2023 v praktických příkladech

Vratka z brigády na DPP

Studenti, kteří si během roku přivydělávali na dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, mají nárok na vrácení odvedené srážkové daně. Podmínkou je podání daňového přiznání, ve kterém uvedou veškeré zdanitelné příjmy, tedy i ze všech dohod o provedení práce. V daňovém přiznání se uplatní sleva na poplatníka a sleva na studenta. V případě, že je následně daňový základ za celý kalendářní rok 2023 nižší než 232 400 Kč, potom se obdrží odvedená srážková daň během roku v plném rozsahu zpět po podaném daňovém přiznání.

 

Práce pro dva zaměstnavatele po část roku

Někteří studenti si během roku přivydělávali pro dva zaměstnavatele současně, zejména na zkrácené úvazky nebo pracovní dohody během letních prázdnin. V případě, že je v některém měsíci během roku odvedena zálohová daň z příjmu ze dvou zaměstnání, má daňový poplatník povinnost podat daňové přiznání. Tuto povinnost mají i studenti, z důvodu studia nejsou v tomto ohledu nijak zvýhodnění. V daňovém přiznání za rok 2023 se v takovém případě uplatní sleva na poplatníka i sleva na studenta v plném rozsahu, tedy bez krácení, i když zdanitelné příjmy plynuly pouze po část roku.

Čtěte také: Které slevy na dani se od roku 2024 zruší, které omezí a které zcela skončí?

Praktický příklad – Obdržení zaplacené zálohové daně zpět

Studentka vysoké školy Hana si během roku 2023 přivydělávala pouze po dobu čtyř měsíců (červen až září) na dohodu o pracovní činnosti pro dva zaměstnavatele. U obou zaměstnavatelů měla studentka Hana hrubou měsíční odměnu 24 000 Kč. U prvního zaměstnavatele měla slečna Hana podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu měsíční zálohové daně uplatňovala měsíční slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč a měsíční slevu na studenta 335 Kč, měsíční zálohová daň z příjmu činila 695 Kč (24 000 Kč × 15 % − 2570 Kč − 335 Kč). U druhého zaměstnavatele již prohlášení k dani nemohla mít podepsané a měsíční zálohová daň z příjmu činila 3600 Kč (24 000 Kč × 15 %).

Za čtyři měsíce zaplatila slečna Hana na dani z příjmu formou plateb zálohové daně z příjmu 17 180 Kč ((695 Kč + 3600 Kč) × 4 měsíce). Zaplacení zálohové daně z příjmu z obou zaměstnání doloží paní Hana v daňovém přiznání příslušným potvrzením o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

V daňovém přiznání za rok 2023 uplatní slečna Hana daňovou slevu na poplatníka a daňovou slevu na studenta v plném rozsahu, přestože vykonávala výdělečnou činnost pouze po část roku, pokud jí po celý rok náležel status studenta. Z důvodu uplatnění těchto dvou daňových slev bude roční daňová povinnost nulová a zaplacená zálohová daň během roku bude daňovým přeplatkem, který slečna Hana obdrží na bankovní účet po podaném daňovém přiznání.


Nepřehlédněte: Mzdová kalkulačka pro rok 2024

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ