Sleva na manželku za rok 2023 v praktických příkladech

17.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Daňovou slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit až za celý kalendářní rok. Od roku 2024 budou přitom podmínky přísnější než za rok 2023. Jak sníží sleva na manželku (manžela) daňovou povinnost za rok 2023?

V případě, že manžel/ka neměl/a vlastní rozhodné příjmy za rok 2023 ve výši alespoň 68 000 Kč, může manžel/ka uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za letošní rok daňovou slevu ve výši 24 840 Kč.

Pokud je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P, uplatní se daňová sleva ve dvojnásobné výši. V praxi se častěji čerpá sleva na manželku než na manžela, takže budeme dále hovořit pouze o slevě na manželku, legislativní podmínky jsou však stejné i pro slevu na manžela.

Zdroj: Shutterstock

Rodičovský příspěvek se nehodnotí

Do vlastních rozhodných příjmů se započítávají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované v zákoně o daních z příjmů. Mezi nehodnocené vlastní příjmy patří zejména dávky státní sociální podpory, tedy i rodičovský příspěvek.

Počítá se i podpora v nezaměstnanosti nebo mateřská

Do hodnocených vlastních příjmů manželky (manžela) se započítává i podpora v nezaměstnanosti nebo mateřská (peněžitý příspěvek v mateřství). Vzhledem k tomu, že příjmový limit 68 000 Kč se dlouhodobě nezvyšoval, je jeho hodnota nízká, a pokud manželka měla během roku pár měsíců nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo mateřskou, bývá limit překročen. Za rok 2023 se bude sleva na manželku ve většině případů uplatňovat v případě, že manželka pobírala pouze rodičovský příspěvek, nebo byla manželka v domácnosti a rodina žila z jednoho příjmu.

Čtěte také: Kolik by stálo rodiny zrušení daňové slevy na nevydělávající manželku/manžela?

Daňový poplatník bez příjmu slevu nevyužije

Sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmů. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá vliv. Kdo však nemá žádné zdanitelné příjmy, ten slevu na manželku nevyužije. Sleva na manželku přináší daňovou úsporu, nejedná se tedy o přímou finanční dávku. Pokud jsou oba manželé dlouhodobě nezaměstnaní, sleva na manželku jim žádný finanční benefit nepřináší.

 

Praktický příklad nevyužití slevy na manželku

Pan Pavel začal podnikat od července, první polovinu roku byl nezaměstnaný. Hrubý zisk za půl roku má 201 400 Kč. Manželka pana Pavla byla po celý rok nezaměstnaná, již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pan Pavel slevu na manželku nevyužije, i když nemá jeho manželka žádné vlastní rozhodné příjmy.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč neplatí pan Pavel za rok 2023 nic na dani z příjmů, neboť vypočtená daň z příjmů 30 210 Kč (201 400 Kč × 15 %) je nižší než sleva na poplatníka. Sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly, takže její čerpání žádnou daňovou výhodu panu Pavlovi nepřináší.

Praktický příklad částečného využití slevy na manželku

Zaměstnanec Luboš zaplatil na daňových zálohách během roku 2023 částku 18 450 Kč. Manželka pana Luboše měla vlastní příjmy za rok 2023 do limitu.

V ročním zúčtování daně, které za pana Luboše provede zaměstnavatel, uplatní slevu na manželku ve výši 24 840 Kč a vznikne mu nárok na daňový přeplatek ve výši 18 450 Kč. Daňový přeplatek nemůže být vyšší než zaplacené zálohy během roku, neboť sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmů pouze do nuly. O daňový přeplatek bude mít pan Luboš vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování daně.

Tip: Kdy je možné neplatit daň během roku, a ještě dostat daňový přeplatek

Praktický příklad: vyšší roční daňový bonus než vyplacené měsíční daňové bonusy

Zaměstnanec Martin uplatňuje při výpočtu čisté měsíční mzdy v roce 2023 daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3127 Kč. Manželka pobírala po celý rok pouze rodičovský příspěvek.

Vzhledem k tomu, že měsíční daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmů, čerpal v jednotlivých měsících daňové bonusy ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmů. Během celého roku obdržel daňové bonusy ve výši 11 250 Kč.

V ročním zúčtování daně se vyplatí panu Martinovi uplatnit daňovou slevu na manželku, vznikne mu totiž nárok na vyšší roční daňový bonus, než obdržel v součtu měsíčních daňových bonusů. V případě daňového zvýhodnění na dvě děti, které nejsou držiteli průkazu ZTP/P, může být roční daňový bonus maximálně 37 524 Kč. Po provedeném ročním zúčtování daně tak obdrží pan Martin daňový přeplatek ve výši 24 840 Kč, neboť panu Martinovi vznikne nárok na roční daňový bonus v částce 36 090 Kč (11 250 Kč + 24 840 Kč) a během roku 2023 obdržel „jen“ 11 250 Kč.

Přísnější podmínky od roku 2024

I za rok 2024 bude možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku, pouze však za předpokladu péče o dítě do 3 let věku.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ