Příklady, co je třeba vědět o měsíčním daňovém bonusu

20.11.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří zaměstnanci neplatí žádnou daň z příjmů, a ještě čerpají od státu daňový bonus a o tuto částku mají vyšší čistou měsíční mzdu. Lze čerpat daňový bonus při práci na zkrácený úvazek? Jak je to v případě práce pouze po část roku? Jaký je roční příjmový limit pro roční daňový bonus za rok 2023?

Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že daňové zvýhodnění na dítě (děti) je vyšší než vypočtená daň z příjmů. Částka daňového bonusu je potom rozdílem mezi uplatňovaným daňovým zvýhodněním na děti a právě vypočtenou daní z příjmů.

  • na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1267 Kč
  • na druhé dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1860 Kč
  • na třetí a další dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 2320 Kč

V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci si zvýší čistý měsíční disponibilní příjem díky daňovému zvýhodnění měsíčně, OSVČ až za celý rok. Pokud je tedy jeden z rodičů zaměstnanec a druhý OSVČ, zpravidla čerpá daňové zvýhodnění zaměstnaný rodič.

Zdroj: Shutterstock

Měsíční versus roční daňový bonus

Za celý kalendářní rok 2023 vzniká nárok na daňový bonus v případě, že roční aktivní příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy, tedy 103 800 Kč. V případě, že jsou roční aktivní příjmy nižší, nárok na roční daňový bonus nevzniká. Zaměstnanci, kteří však obdrželi v některých měsících roku 2023 daňový bonus, a přitom jim nevzniká nárok na roční daňový bonus, již tento obdržený měsíční daňový bonus nevracejí.

Tip: Mzdová kalkulačka pro rok 2023

Hrubá mzda 33 000 Kč a daňový bonus

Paní Ludmila má hrubou mzdu 33 000 Kč a uplatňuje při výpočtu daně z příjmů daňové zvýhodnění na dvě děti. Nárok na daňové zvýhodnění má pouze jeden z manželů, a protože je manžel paní Ludmily podnikatel, čerpá daňové zvýhodnění paní Ludmila. Částka daňového zvýhodnění je 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč).

Vypočtená daň z příjmů po uplatnění slevy na poplatníka činí 2380 Kč (33 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2570 Kč). Paní Ludmila nezaplatí nic na dani z příjmů, a ještě dostane daňový bonus 747 Kč (3127 Kč − 2380 Kč). Daňový bonus tak v praxi nečerpají pouze zaměstnanci s velmi nízkou hrubou mzdou, ale i zaměstnanci s hrubou mzdou blížící se mediánu mzdy.

 

Práce na zkrácený úvazek nevadí

Zaměstnankyně Lucie pracuje pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15 000 Kč a čerpá daňové zvýhodnění na dceru. I při práci na zkrácený úvazek je možné čerpat měsíční daňový bonus, pokud je hrubá mzda alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, což je v případě paní Lucie splněno.

Sleva na poplatníka je vyšší než daň z příjmů fyzických osob. Částka daňového zvýhodnění se tak přímo stává daňovým bonusem a paní Lucie má čistou mzdou vyšší právě o 1267 Kč, což je výše daňového bonusu.

Čtěte také: Minimální mzda v roce 2023 činí 17 300 Kč, co ovlivňuje? Jaká je v jiných zemích střední Evropy?

Měsíční daňový bonus se nevrací

Paní Helena je samoživitelkou a začne pracovat až od října, v měsících leden až září byla nezaměstnaná. Paní Helena bude mít hrubou mzdu 29 000 Kč a bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dvě děti v celkové výši 3127 Kč. Paní Helena obdrží ve výplatě za říjen, listopad a prosinec daňový bonus ve výši 1347 Kč. Přestože paní Helena nesplní podmínky pro čerpání ročního daňového bonusu, souhrnnou částku obdržených měsíčních daňových bonusů vracet nebude.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ