Prodej cenných papírů v roce 2023 a daň z příjmu

28.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Obliba investování rok od roku stoupá a pasivní příjmy z investic již nejsou pouze záležitostí lidí s vysokými příjmy. Do cenných papírů investují běžně i zaměstnanci s průměrnou mzdou. Kdy se z prodeje cenných papírů neplatí daň z příjmu a kdy je nutné naopak zahrnout tento příjem do daňového přiznání za rok 2023?

Při splnění zákonných podmínek je příjem z prodeje cenných papírů od daně z příjmů osvobozen, v opačném případě se jedná o příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a je nutné ho uvést do daňového přiznání a vyplnit i přílohu číslo dva daňového přiznání.

Sociální a zdravotní pojištění se z příjmu z prodeje cenných papírů neplatí bez ohledu na další okolnosti. Efektivní zdanění u pasivních příjmů je z důvodu neplacení sociálního a zdravotního pojištění nižší, než je tomu u příjmů ze zaměstnání nebo u příjmů z podnikání.

Zdroj: Shutterstock

Příjmový limit pro daňové osvobození

Od daně z příjmu je prodej cenných papírů podle § 4 zákona o daních z příjmů osvobozen, jestliže úhrn příjmů nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč.

Příklad 1: Možnost provedení ročního zúčtování daně

Zaměstnanec Robert měl v roce 2023 mimo pravidelný příjem ze zaměstnání i příjem z prodeje cenných papírů ve výši 85 000 Kč. Roční příjem je do limitu, a je tedy osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Pan Robert nemá žádné daňové starosti plynoucí z prodeje cenných papírů a mohl tedy požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2023.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Příklad 2: Povinnost vyplnění daňového přiznání

Zaměstnankyně Jana měla v roce 2023 příjem z prodeje cenných papírů ve výši 125 000 Kč. Paní Jana si bude muset sama podat daňové přiznání. Rozhodným příjmem podle § 10 bude celá částka 125 000 Kč, a nikoliv pouze 25 000 Kč (125 000 Kč − 100 000 Kč). K ročním příjmům ve výši 125 000 Kč uplatní paní Jana související výdaje. K vyplnění daňového přiznání si vyžádá paní Jana od zaměstnavatele „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2023“.

Časový test

Druhou možností pro daňové osvobození je dodržení tříletého časového testu, který je opět stanoven v § 4 zákona o daních z příjmů. Jestliže tedy přesáhne doba mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru zmíněné tři roky, je tento příjem od daně z příjmů daňově osvobozen, a to bez ohledu na souhrnnou částku příjmu.

Příklad 3: Dodržení časového testu

Zaměstnanec Radek prodal v roce 2023 cenné papíry, které měl v držení po dobu téměř pěti let za 200 000 Kč. Přestože je příjem pana Radka vyšší než 100 000 Kč, nebude příjem z prodeje cenných papírů nijak zdaňovat, neboť dodržel tříletý časový test a splnil podmínky pro daňové osvobození.

 

Pravidla pro zdanění příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů

Pro příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů je nutné vyplnit nejenom klasické čtyřstránkové daňové přiznání, ale i přílohu číslo dva daňového přiznání. Základem daně je příjem snížený o související výdaje. Jsou-li výdaje vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží, základ daně dle § 10 nemůže být záporný a nemůže snížit celkový daňový základ.

Tip: Stavební spoření Čechy zklamalo. Které investice se nám začínají více líbit?

Příklad 4: Nesnížení daňového základu

Paní Lucie byla po celý rok 2023 zaměstnaná na klasickou pracovní smlouvu a k tomu prodala cenné papíry za 130 000 Kč. Vzhledem k tomu, že výdaje byly 180 000 Kč, utrpěla paní Lucie ztrátu ve výši 50 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2023 si však paní Lucie celkový daňový základ o daňovou ztrátu nesníží. Roční daňová povinnost tedy nebude nižší než zaplacené daňové zálohy během roku 2023 a paní Lucii nevzniká nárok na daňovou vratku.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ