Kdy potřebujete získat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech?

15.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Důležitým daňovým tiskopisem je „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, přičemž tento daňový doklad vystavují zaměstnavatelé svým zaměstnancům. K čemu tento doklad slouží? Jaké důležité údaje na tomto tiskopisu najdeme?

Daňoví poplatníci nejenom s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří mají povinnost vyplňovat daňové přiznání, si musí od svého zaměstnavatele (zaměstnavatelů) vyžádat „Potvrzení o zdanitelných příjmech“. V tomto tiskopisu jsou uvedeny velmi důležité daňové údaje, a to zejména úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti, základ daně, záloha na daň z příjmů, úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů.

Všechny výše uvedené částky mají samozřejmě velký vliv na výpočet roční daně z příjmů fyzických osob. Potvrzení o zdanitelných příjmech slouží výlučně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Tento tiskopis je nutné doložit k daňovému přiznání jako přílohu.

 

Zdroj: Depositphotos

Zaměstnanec s příjmem z nájmu

Pan Pavel pracoval po celý rok 2023 pro zaměstnavatele XY a současně měl příjem z nájmu ve výši 120 000 Kč. Pan Pavel má povinnost si sám vyplnit daňové přiznání. Do daňového přiznání musí pan Pavel uvést nejenom příjmy ze zaměstnání, ale i z nájmu. Příjmy ze zaměstnání a zaplacenou zálohovou daň z příjmů během roku doloží pan Pavel právě potvrzením o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele XY, které je přílohou daňového přiznání.

Tip: Daňové přiznání za rok 2023 – formuláře ke stažení

Podnikatelka s přivýdělkem na DPČ

Podnikatelka Simona si během roku 2023 v pěti měsících přivydělávala na dohodu o pracovní činnosti, přičemž jí z každé měsíční odměny byla odvedena zálohová daň z příjmů. Do daňového přiznání za rok 2023 musí paní Simona uvést nejenom příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů, ale i z přivýdělku v několika měsících na dohodu o pracovní činnosti. Potřebné údaje pro příjmy ze závislé činnosti (podle § 6 zákona o daních z příjmů) získá právě z potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele.

 

Práce pro více zaměstnavatelů během roku

Zaměstnanec Martin pracoval v prvních pěti měsících roku pouze pro zaměstnavatele XY. Od září pracuje pro dva zaměstnavatele současně na zkrácený úvazek. Pan Martin si musí sám podat daňové přiznání a ani jednoho ze zaměstnavatelů nemůže požádat o roční zúčtování daně, neboť alespoň v jednom měsíci roku 2023 pracoval současně pro dva zaměstnavatele, přičemž z obou zaměstnání mu byla odvedena zálohová daň z příjmů. K vyplnění daňového přiznání bude pan Martin potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech tří zaměstnavatelů, pro které během roku 2023 pracoval.

Nárok na vrácení srážkové daně z DPP

Studentka Jitka pracovala během roku pro více zaměstnavatelů na dohody o provedení práce. Celkový daňový základ za rok 2023 má ve výši 220 000 Kč. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč a slevy na studenta ve výši 4020 Kč je roční daňová povinnost nulová. Odvedená částka daně z příjmů, ať už formou zálohové či srážkové daně, se stane pro slečnu Jitku daňovým přeplatkem. K daňovému přiznání však slečna Jitka musí přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které pracovala během roku 2023 na dohodu o provedení práce.


Čtěte také: Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce v roce 2023 a 2024

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ