Odměny pěstounů se v letošním roce zvýšily. O kolik?

04.03.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Osoby vykonávající péči o děti, které jim byly svěřené do pěstounské péče, mají za tuto činnost nárok na některé dávky od státu. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy vzrostla v roce 2024 také odměna pěstounů, o kolik?

Odměna pěstouna náleží dlouhodobým pěstounům, ale i těm, kteří vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu (osobám v evidenci). Do pěstounské péče na přechodnou dobu jsou umisťovány nejmenší děti. Tento poměrně nový druh pěstounské péče má kompenzovat péči v kojeneckých ústavech. Nejdéle může být dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu zařazeno na 1 rok.

Jestliže jsou pěstouni například oba manželé, poskytuje se odměna pouze jednomu z nich.

Odměna pěstounů se odvíjí od výše minimální mzdy (18 900 Kč) a jejího násobku uvedeného v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Dále také od počtu svěřených dětí v pěstounské péči, jejich závislosti a typu pěstounské péče (dlouhodobá nebo přechodná).

Zdroj: Shutterstock

Výše odměny od roku 2024 pro dlouhodobé pěstouny

Počet dětí / závislost

Vzorec výpočtu odměny pěstouna

Výše odměny pěstouna v roce 2024

Výše odměny pěstouna v roce 2023

1 dítě

1,0 × MM*

18 900 Kč

17 300 Kč

1 dítě stupeň závislosti I

1,2 × MM*

22 680 Kč

20 760 Kč

2 děti

1,5 × MM*

28 350 Kč

25 950 Kč

3 děti

2,0 × MM*

37 800 Kč

34 600 Kč

1 dítě stupeň závislosti II až IV

2,0 × MM*

37 800 Kč

34 600 Kč

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o

+0,5 × MM*

9450 Kč

8650 Kč

Za každé další dítě ve III. a IV. stupni závislosti se odměna zvyšuje o

+0,7 × MM*

13 230 Kč

12 110 Kč

*MM = minimální mzda = 18 900 Kč

Výše odměny od roku 2024 pro pěstouny na přechodnou dobu

Počet dětí / závislost

Vzorec výpočtu odměny pěstouna

Výše odměny pěstouna v roce 2024

Výše odměny pěstouna v roce 2023

Žádné nebo 1 dítě

1,8 × MM*

34 020 Kč

31 140 Kč

1 dítě stupeň závislosti I

2,0 × MM*

37 800 Kč

34 600 Kč

1 dítě stupeň závislosti II až IV

2,2 × MM*

41 580 Kč

38 060 Kč

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o

+0,3 × MM*

5670 Kč

5190 Kč

Za každé další dítě ve III. a IV. stupni závislosti se odměna zvyšuje o

+0,5 × MM*

9450 Kč

8650 Kč

*MM = minimální mzda = 18 900 Kč

Výše příspěvku, když o děti pečuje osoba blízká

V některých situacích se pěstouny stávají osoby z blízkého rodinného kruhu (prarodiče, sourozenci, tety…). Takové pěstounské péči říkáme tzv. nezprostředkovaná pěstounská péče. I těmto osobám stát poskytuje za péči finanční odměnu. Tato odměna je oficiálně nazývána příspěvkem při pěstounské péči. Výše příspěvku již není závislá na výši minimální mzdy, ale na výši životního minima, které pro rok 2024 zůstalo ve stejné výši jako v roce 2023. Z toho důvodu se nezměnila ani výše těchto příspěvků.

Výši příspěvků naleznete pod tímto odkazem. Výsledná částka se opět odvíjí od počtu dětí v nezprostředkované péči, případného stupně závislosti a násobku životního minima, který udává zákon. Pro prarodiče dítěte se poskytuje příspěvek v nižší výši.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte slouží k pokrytí standardních potřeb dítěte. Jeho výše se odvíjí od věku dítěte a případného stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Tento příspěvek se zvyšoval naposledy 1. 10. 2022, a v roce 2024 zůstává tedy i nadále ve stejných částkách.

  • 6290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

  • 7750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

  • 8870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

  • 9220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Výši příspěvku pro úhradu potřeb dítěte závislého na péči jiných osob naleznete pod tímto odkazem.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte mají dlouhodobí pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu. Příspěvek je poskytován za účelem pokrytí okamžitých nákladů, které vznikají v souvislosti s přijetím nového dítěte do rodiny (nákup oblečení, vybavení…). Jedná se pouze o jednorázovou dávku.

Výše příspěvku se odvíjí od věku dětí v pěstounské péči. Pro rok 2024 zůstávají částky ve stejné výši pro děti

  • do 6 let, 10 800 Kč,

  • od 6 let do 12 let, 12 150 Kč,

  • od 12 let do 18 let, 13 500 Kč.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

O příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla může žádat pěstoun, který má v pěstounské péči minimálně 3 děti.

Výše příspěvku se poskytuje v 70 % pořizovací ceny motorového vozidla, nejvýše však do částky 100 000 Kč.

Jednotlivé formuláře k žádostem o pěstounské dávky naleznete na stránkách MPSV. O nároku na tyto dávky rozhodují krajské pobočky Úřadu práce podle trvalého bydliště žadatele.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY