Jaké hrozí sankce za neodevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu?

03.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Vyplněním a odevzdáním daňového přiznání daňové povinnosti pro OSVČ nekončí, musí ještě odevzdat přehledy o daňovém základu pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Jaké sankce hrozí od zdravotní pojišťovny ze nesplnění zákonné povinnosti?

Žádné starosti s vyplňováním přehledu za rok 2023 nemají pouze osoby samostatně výdělečně činné, které po celý rok splňovaly podmínky účasti v paušálním daňovém režimu, do kterého dobrovolně vstoupily a jednou měsíční daňovou platbou platily současně daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Pro ostatní OSVČ je vyplnění přehledu za rok 2023 jednou ze základních povinností vůči jejich zdravotní pojišťovně.

Zdroj: Shutterstock

Termíny pro odevzdání přehledu za rok 2023

Přehled za rok 2023 je nutné odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2023.

  • OSVČ s termínem pro daňové přiznání do 2. 4. 2024 (prvního dubna je státní svátek) odevzdávají přehled do 2. 5. 2024 (prvního května je státní svátek)
  • Většina OSVČ podává daňové přiznání elektronicky, a má tedy termín do 2. 5. 2024, potom je termín pro odevzdání přehledu 3. 6. 2024 (prvního a druhého června připadá na víkend)
  • Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se podává daňové přiznání do 1. 7. 2024 a přehled pro zdravotní pojišťovnu do 1. 8. 2024

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Stejné termíny pro živnostníky na „vedlejšák“

Přehled pro zdravotní pojišťovnu musí za rok 2023 odevzdat všechny OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly alespoň po část roku, a to i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (např. při zaměstnání, při studiu, v důchodu). Legislativou není stanoven žádný příjmový limit ze samostatné výdělečné činnosti, do kterého by nebylo nutné přehled vyplňovat. V praxi je tak možné se setkat i s „nulovými přehledy“.

Čtěte také: Jaké zálohy platí podnikatelé při vedlejší činnosti v roce 2024

Při zisku se zdravotní pojištění vždy platí i z vedlejší činnosti

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být zdravotní pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu), přičemž není stanoven žádný příjmový limit, do kterého se neplatí.

Dva přehledy za rok 2023

Jedním ze základních práv všech pojištěnců je možnost změnit jednou za 12 kalendářních měsíců zdravotní pojišťovnu, přičemž termíny jsou od 1. ledna a od 1. července. Živnostníci a podnikatelé, kteří změnili zdravotní pojišťovnu od 1. července 2023, musí za rok 2023 odevzdat přehled staré i nové zdravotní pojišťovně.

Pokuta může být až 50 000 Kč

V případě neodevzdání přehledu nemá zdravotní pojišťovna příslušné podklady pro výpočet zdravotního pojištění. To však neznamená, že je OSVČ osvobozena od platby zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění může být totiž vyměřeno v pravděpodobné výši, což je pro většinu živnostníků a podnikatelů nevýhodné. Z pravděpodobného pojistného se vypočítává i penále. Navíc za neodevzdání přehledu může zdravotní pojišťovna udělit pokutu až ve výši 50 000 Kč (podle § 26 zákona č. 592/1992 Sb.) Při udělení pokuty a její částky přihlíží jednotlivé zdravotní pojišťovny působící na trhu k historii pojištěnce.

Tip: Zdravotní pojištění OSVČ 2024 – odvody a placení pojistného

Pokuty mají ve vymáhání přednost

Všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě hlídají své pohledávky a mechanismy pro jejich vymáhání neustále vylepšují. Vzhledem k tomu, že promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je desetiletá, v podstatě není naděje, že budou dluhy u zdravotní pojišťovny promlčeny.

Všechny OSVČ by si tedy měly velmi pečlivě hlídat plnění svých závazků na zdravotním pojištění. Navíc v případě vymáhání se nejdříve hradí pokuty, podle § 15 zákona č. 592/1992 Sb. totiž platí, že má-li pojištěnec závazky u své zdravotní pojišťovny, splácí se v následujícím pořadí:

  • pokuty,
  • přirážka k pojistnému,
  • nejstarší nedoplatky pojistného,
  • běžné platby pojistného,
  • penále.
 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ