Změna zaměstnání a platba zálohy na zdravotní pojištění z přivýdělku

16.05.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Řada zaměstnanců si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Zdravotní pojištění z podnikání se v takovém případě platí jednorázově při odevzdání přehledu. Jak je to však v případě změny hlavního zaměstnání?

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se neplatí měsíční zálohy na zdravotní pojištění a pro výpočet ročního zdravotního pojištění neplatí minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní činnosti. Zdravotní pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, neboli poloviny daňového základu (příjmů ponížených o výdaje).

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad – zaměstnanec s přivýdělkem

Pan Aleš byl po celý rok 2023 zaměstnán u firmy AB na klasickou pracovní smlouvu. Současně si po celý rok 2023 přivydělával výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) za rok 2023 má ve výši 160 000 Kč.

Roční zdravotní pojištění se tedy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu ve výši 80 000 Kč a činí 10 800 Kč (80 000 Kč × 13,5 %). Pan Aleš uhradí zdravotní pojištění jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu za rok 2023.

Tip: Výpočet zdravotního pojištění při podnikání po část roku

Kdy se vedlejší činnost stává hlavní činností?

V případě, že zaměstnanci skončí ve svém zaměstnání a nenastupují ihned plynule do nového zaměstnání, se jejich samostatná výdělečná činnost v období „mezery“ mezi jedním a druhým zaměstnáním stává hlavní činností, a to se všemi důsledky ohledně placení záloh na zdravotní pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2024 činí 2968 Kč. Měsíční záloha musí být vždy placena do 8. dne následujícího měsíce.

 

Pokračování příkladu – dočasná hlavní výdělečná činnost

Pan Aleš obdržel v únoru 2024 výpověď u svého zaměstnavatele. Během výpovědní lhůty v březnu a v dubnu bude stále zaměstnancem a jeho samostatná výdělečná činnost bude za období leden až duben vedlejší činností. Vzhledem k tomu, že do nového zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu nastoupí pan Aleš až od července, v měsících květnu a červnu bude vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Na tuto skutečnost nesmí pan Aleš zapomenout. Pokud by totiž nezaplatil řádně a včas tyto dvě měsíční zálohy, každou ve výši 2968 Kč, běžel by mu v informačním systému příslušné zdravotní pojišťovny dluh na penále. Od nástupu do nového zaměstnání a přechodu na vedlejší činnost již měsíční zálohy pan Aleš platit nebude.

Tip: Zálohy a platby na dani z příjmů během roku 2024 v příkladech

Rozčlenění hlavní a vedlejší činnosti v přehledu

V každoročním přehledu pro zdravotní pojišťovnu se vždy uvádí, kolik měsíců byla během roku vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost a kolik měsíců byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. Za měsíce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti totiž nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Pokračování příkladu – zúčtování kombinace hlavní a vedlejší činnosti

Pan Aleš bude během roku 2024 vykonávat dva měsíce hlavní samostatnou výdělečnou činnost a deset měsíců vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2024 činí minimální vyměřovací základ 21 983,50 Kč. Za dva měsíce roku 2024 to bude částka 43 967 Kč.

Vzhledem k tomu, že pan Aleš dosáhne za rok 2024 hrubého zisku ve výši 190 000 Kč, skutečný vyměřovací základ bude činit 95 000 Kč (190 000 Kč × 50 %). Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ, takže roční zdravotní pojištění se vypočítá z částky 95 000 Kč.

Roční zdravotní pojištění bude činit 12 825 Kč (95 000 Kč × 13,5 %), od této částky se odečtou dvě zaplacené zálohy v souhrnné výši 5936 Kč (2968 Kč × 2 měsíce). Po odevzdání přehledu tedy doplatí pan Aleš na zdravotní pojištění 6889 Kč (12 825 Kč − 5936 Kč).

Čtěte také: Kdy je výhodnější jednotná paušální daň a kdy paušální výdaje v daňovém přiznání

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ