Výpočet zdravotního pojištění při podnikání po část roku

09.03.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Některé OSVČ vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost po část roku 2021. Jak se v takovém případě vypočítává zdravotní pojištění za loňský rok?

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti i po dobu jednoho měsíce je nutné vyplnit přehledy za rok 2021. Jestliže byla v roce 2021 vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, tak musí být dodržen minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ 17 720,50 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu.

Výpočet zdravotního pojištění při podnikání po část roku

Zdroj: Shutterstock

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku a případný nedoplatek na zdravotním pojištění musí OSVČ uhradit do 8 dní ode dne odevzdání přehledu za rok 2021.

Příklad 1) Hlavní činnost a minimální vyměřovací základ

Paní Hana vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost v měsících lednu až dubnu. V podnikání se paní Haně nedařilo podle očekávání, proto se nechala od května zaměstnat.
Za čtyři měsíce roku 2021 měla hrubý zisk 49 800 Kč, skutečný vyměřovací základ je 24 900 Kč (49 800 Kč x 50 %). Minimální vyměřovací základ za čtyři měsíce činí 70 882 Kč (17 720,50 Kč x 4 měsíce). Roční zdravotní pojištění činí tedy 9 570 Kč (70 882 Kč x 13,5 %). Paní Hana zaplatila na zálohách ze 4 měsíce 9 572 Kč, neboť platila zálohy v minimální měsíční výši 2 393 Kč. Za rok 2021 tedy nemá paní Hana žádný nedoplatek na zdravotním pojištění.

Příklad 2) Hlavní činnost a skutečný vyměřovací základ

Pan Pavel zahájil hlavní samostatnou výdělečnou činnost od dubna 2021. V podnikání se mu dařilo a dosáhl hrubého zisku 603 200 Kč.
V prvním roce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí zálohy v minimální výši, za 9 měsíců zaplatil pan Pavel na zálohách na zdravotním pojištění 21 537 Kč (2 393 Kč x 9 měsíců). Skutečný vyměřovací základ ve výši poloviny daňového základu v částce 301 600 Kč (603 200 Kč x 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění tedy činí 40 716 Kč (301 600 Kč x 13,5 %). Nedoplatek na zdravotním pojištění činí 19 179 Kč (40 716 Kč – 21 537 Kč).

 

Příklad 3) Vedlejší činnost po část roku

Zaměstnanec Miroslav vykonával od srpna vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ze které dosáhl hrubého zisku 81 600 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.
V případě pana Miroslava tedy nemá na výpočet ročního zdravotního pojištění vliv, zdali byla samostatná činnost vykonávána po celý rok nebo několik měsíců. Za rok 2021 zaplatí pan Miroslav na zdravotním pojištění 5 508 Kč (81 600 Kč x 50 % x 13,5 %). Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se neplatí zálohy na zdravotním pojištění, které se doplatí jednorázově po odevzdání přehledu.

Čtěte také: Odevzdání přehledu a nová měsíční záloha na zdravotním pojištění

Změna zdravotní pojišťovny = dva přehledy

Osoby samostatně výdělečně činné, které během roku 2021 změnily zdravotní pojišťovnu, musí za rok 2021 odevzdat přehled na starou i novou zdravotní pojišťovnu. Tuto povinnost mají OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zdravotní pojišťovnu může každý pojištěnec změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, a to v termínech od 1. ledna nebo od 1. července. V přehledech se nerozlišuje příjem v jednotlivých měsících, ale až za celý kalendářní rok, proto při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý rok a změně zdravotní pojišťovny od 1. července loňského roku je roční zdravotní pojištění u obou zdravotních pojišťoven stejně vysoké (mohou se však lišit zaplacené zálohy). V případě, že nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý rok, potom závisí roční zdravotní pojištění u obou zdravotních pojišťoven na počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti u každé pojišťovny.

Čtěte také: Kdy podává OSVČ v paušálním režimu přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ