Nižší příjmy v předdůchodovém věku a důchodové rozhodování

18.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří lidé musejí v předdůchodovém věku změnit zaměstnání, přičemž mají aktuálně nižší hrubou mzdu, než na jakou byli zvyklí v minulosti. Jak pokles příjmů v předdůchodovém věku ovlivňuje výši státního důchodu? Není lepší odchod do předčasného důchodu?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů od roku 1986 a získané době pojištění v celých ukončených letech. Z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ), kdy se dřívější příjmy násobí příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci.

Zdroj: Depositphotos

Příjmy při výpočtu důchodu v letošním roce

Ve výpočtové formuli roku 2024 závisí osobní vyměřovací základ na příjmech v letech 1986 až 2023. Vzhledem k takto dlouhému hodnocenému období má několik příjmových let na výši důchodu nižší vliv, než se na první pohled zdá.

Čtěte také: Jaký dopad má nízká mzda před důchodem na výši penze?

Praktický příklad – výpočet důchodu a dopad snížení příjmu v posledních letech

Paní Hana měla v letech 1986 až 2020 průměrnou mzdu v současné hodnotě 40 000 Kč, v letech 2021, 2022 a 2023 už jen 20 000 Kč. Osobní vyměřovací základ za všechny hodnocené roky nemá paní Hana 39 975 Kč (částka není přesně 40 000 Kč, protože se při přepočtu počítá i s přestupnými roky), jako by tomu bylo v případě, že by pracovala za 40 000 Kč i v letech 2021 až 2023.

Osobní vyměřovací základ má paní Hana 38 397 Kč. Práce tři roky za poloviční reálnou mzdu oproti předchozím rokům znamená snížení osobního vyměřovacího základu o 1578 Kč. Níže v tabulce máme vypočten vliv nižšího osobního vyměřovacího základu na výši řádného starobního důchodu při různých dobách pojištění.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Výchovné na dvě děti

Řádný starobní důchod

Finanční rozdíl

39 975 Kč

42 let

1000 Kč

20 968 Kč

259 Kč

38 397 Kč

42 let

1000 Kč

20 709 Kč

39 975 Kč

44 let

1000 Kč

21 709 Kč

271 Kč

38 397 Kč

44 let

1000 Kč

21 438 Kč

39 975 Kč

46 let

1000 Kč

22 450 Kč

283 Kč

38 397 Kč

46 let

1000 Kč

22 167 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z výše uvedené tabulky je vidět, že z důvodu nízkých příjmů v posledních třech letech před odchodem do řádného starobního důchodu poklesne měsíční částka důchodu méně, než by se na první pohled mohlo zdát.

Spočítejte si svůj starobní důchod v naší kalkulačce

 

Porovnání s předčasným důchodem

Někteří lidé v předdůchodovém věku volí raději odchod do předčasného důchodu než přijmutí hůře placené práce. Z finančního hlediska vyjde řádný starobní důchod značně vyšší, i když se v posledních letech vykonává hůře placená práce. Velkou roli hraje i získání nižší doby pojištění, než kdyby se pracovalo až do dosažení řádného důchodového věku.

Od října 2023 jsou navíc podmínky pro předčasné důchody přísnější, než tomu bylo v minulosti. Zvýšilo se krácení za předčasnost a je omezena valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Čtěte také: Jak vysoké příjmy musejí mít předčasní důchodci, aby dosáhli na průměrný důchod

Pokračování praktického příkladu

V další tabulce si vypočítáme výši předčasného důchodu v závislosti na získané době pojištění při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (o necelé tři roky dříve), pokud činí osobní vyměřovací základ 39 975 Kč. Od října 2024 se minimální doba pojištění pro přiznání předčasného důchodu zvyšuje na 40 let.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Výchovné na dvě děti

Řádný starobní důchod

39 975 Kč

39 let

1000 Kč

15 409 Kč

39 975 Kč

41 let

1000 Kč

16 150 Kč

39 975 Kč

43 let

1000 Kč

16 891 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Spočítejte si v naší kalkulačce předčasný důchod vyměřený v roce 2024

V případě práce až do dosažení řádného důchodového věku a získání doby pojištění v rozsahu 46 let by měsíční řádný starobní důchod činil, i při poklesu osobního vyměřovacího základu z důvodu hůře placené práce v posledních třech letech, 22 167 Kč.

Předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky by byl 16 891 Kč, přestože by osobní vyměřovací základ byl 39 975 Kč. Hlavním důvodem nižšího důchodu o 5276 Kč je získání nižší doby pojištění o tři roky a vysoké krácení za předčasnost.

Čtěte také: Kolik a jak dlouho musíte vydělávat na předčasný důchod 20 000 Kč? Příklady napoví

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY