Doba oddlužení se zkrátí na 3 roky, novelu schválila Poslanecká sněmovna

23.05.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Poslanecká sněmovna po dlouhém projednávání schválila 22. května ve třetím čtení zkrácení doby oddlužení z 5 let na 3 roky. Nyní ještě musí novelu schválit Senát a podepsat prezident.

Ministerstvo spravedlnosti již v loňském roce připravilo novelu zákona, jejímž cílem bylo zkrátit dobu oddlužení. Novinka vychází z evropské směrnice, která požaduje tříletou dobu oddlužení pro podnikající osoby. Nově resort tuto dobu požaduje také pro fyzické osoby – spotřebitele. 

Dlužníci by se tak mohli rychleji dostat z dluhů do čisté ekonomiky, jak uvádí novela zákona: „Navrhovaná novela zajistí, že fyzické osoby v úpadku získají druhou šanci spočívající v možnosti rychleji se dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života.“

Zdroj: Depositphotos

S návrhem nesouhlasili opozice ani odborníci

Původně byla účinnost zákona navrhována již od 1. ledna 2024. Návrh však několikrát projednával Ústavně-právní výbor, a to kvůli neshodám s opozičními poslanci a odbornou veřejností. Teprve koncem dubna prošel návrh druhým čtením. Podle opozice se novela negativně dotkne například samoživitelů, kteří se nedobrovolně stávají věřiteli. Zkrácení doby oddlužení budou podle jejich názoru zneužívat opakovaní dlužníci.

Rovněž opozice upozorňovala na to, aby se zjednodušila byrokracie pro zaměstnavatele, kteří dlužníky zaměstnávají. Pro insolvenci je totiž důležité mít oficiální příjem. Zaměstnavatele však tyto lidi nechtějí kvůli zvýšené byrokracii, a tak si dlužníci hledají práci tzv. „na černo“. Návrh opozice však nebyl přijat.

Tip: Povolil vám soud oddlužení? Ani dary či dědictví byste si neměli nechat

Aktuální možnosti oddlužení

Naposledy se měnila lhůta pro oddlužení v roce 2019. Nově se mohli dlužníci oddlužit rovněž během 3 let, avšak museli věřitelům uhradit za tuto dobu minimálně 60 % z dlužné částky. Druhou variantou je, že dlužník zaplatí během 5 let alespoň 30 % z dlužné částky. Jestliže tuto procentní hranici nesplní, rozhodne o oddlužení soud.

V roce 2019 byla také zrušena možnost oddlužení pouze plněním splátkového kalendáře. V současné době tedy existují tyto varianty oddlužení:

  • plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a

  • zpeněžením majetkové podstaty.

Jak tyto varianty fungují, najdete v našem předchozím článku.

Novela zavádí tříletou dobu oddlužení, bez procentuální částky, kterou musí dlužník uhradit

Návrh zavádí tříleté oddlužovací období. Avšak na rozdíl od současné úpravy neurčuje procentuální hranici, kterou musí dlužník věřitelům zaplatit, aby se oddlužil. Jednotlivé případy zadlužených spotřebitelů a podnikatelů má soud posuzovat individuálně.

Podstatné bude, zda dlužník po určenou dobu plnil všechny podstatné povinnosti vyplývající z oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. „Má se za to, že tyto povinnosti plnil, jestliže dosáhl předpokládané míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení,“ vysvětluje způsob rozhodnutí o oddlužení novela.

Posuzovat se má tedy to, zda dlužník vynakládá veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelům.

„Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů dlužníka je třeba také zkoumat, zda se dlužník nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika,“ uvádí rovněž novela zákona.

Dlužníci tak budou splácet individuální procento, a to někdy i více než současných 30 % z pohledávky, a to v případě, že soud uzná, že je to v jejich možnostech.

Tip: O kolik se snížila nezabavitelná částka v roce 2024?

Dlužník bude o svém příjmu informovat insolvenčního správce každé 3 měsíce

Novela také zavádí novou povinnost pro dlužníky v podobě častějšího informování o svém příjmu. Nově budou muset dlužníci v insolvenci každé 3 měsíce informovat insolvenčního správce o výši svého příjmu. Tím by se mělo zabránit úmyslnému snižování příjmu ze strany dlužníka.

Návrhem se v nejbližší době bude zabývat Senát.

Kalkulačka srážek ze mzdy při exekuci a insolvenci pro rok 2024

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: Spotřebitel