Povolil vám soud oddlužení? Ani dary či dědictví byste si neměli nechat

27.07.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Dary ani dědictví byste si v oddlužení správně nechávat neměli. Vše musíte nahlásit insolvenčnímu správci a ten následně rozhodne o zpeněžení.

Pokud máte dluhy u různých věřitelů, které nejste schopni splácet, můžete požádat o oddlužení neboli o osobní bankrot. Podmínky, za kterých je možné o osobní bankrot zažádat, jsou definovány v insolvenčním zákoně

Ten prošel novelizací a od 1. června 2019 se podmínky pro oddlužení změnily. Od té doby je proces osobního bankrotu možný ve dvou variantách:

  1. Sjednáte si splátkový kalendář, na základě kterého odevzdáváte po dobu maximálně 5 let veškeré své příjmy kromě nezabavitelného minima. Dochází také k prodeji vašeho majetku. 
  2. Váš majetek se zpeněží dražbou.

Pokud vám soud oddlužení povolí, musíte prokázat, že zvládnete za 5 let splatit alespoň 30 % svých dluhů. Zbývající nesplacená částka vám bude odpuštěna. Během oddlužení už vaše dluhy nenarůstají a exekutor vám nemůže zabavit žádný majetek.

O tom, jaká forma oddlužení proběhne u vás, si bohužel rozhodnout nemůžete. O tom rozhodují vaši věřitelé, a pokud se neshodnou, rozhoduje soud. Ten může schválit i kombinaci obou variant. „Po schválení oddlužení formou ‚splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty‘ dochází k prodeji nadstandardního majetku dlužníka a začínají pravidelné splátky z příjmu dlužníka,“ uvádí David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Zdroj: Depositphotos

Co vám musí zůstat?

Pokud vám soud povolí první variantu oddlužení, musí vám každý měsíc zůstat na pokrytí vašeho života tzv. nezabavitelná částka. Tu vám nemohou sebrat. Výše nezabavitelného minima se v průběhu let mění.

K 1. lednu 2023 došlo k navýšení. Aktuálně činí základní nezabavitelná částka 13 638 Kč. Pokud ještě vyživujete jinou osobu, připočítává se k základní nezabavitelné částce 3409,50 Kč.

Tip: Zkrátí se oddlužení z 5 let na 3 roky? Novela insolvenčního zákona míří do Parlamentu

Všechny další příjmy musíte hlásit…

Zaměstnavatel či výplatce příjmu tedy zasílá vše nad tuto částku insolvenčnímu správci, který vám byl přidělen. „Všechny další příjmy musí pod hrozbou zrušení oddlužení dlužník hlásit insolvenčnímu správci pro přepočítání výše měsíční platby,“ dodává David Šmejkal.

Tip: Pět situací, kdy vám soud nepovolí oddlužení

… to i třeba darovanou dovolenou

Mezi další příjmy se ale za určitých okolností počítají i například dary. Představit si to můžeme na jednoduchém příkladu. Soud vám povolil oddlužení a vy svědomitě splácíte vše nad nezabavitelnou částku. Máte dlouholetou přítelkyni, se kterou byste rád vyrazil na dovolenou, ale v současné situaci si to nemůžete finančně dovolit. Přítelkyně tedy připraví překvapení a dovolenou zaplatí za vás za oba. 

V takovém případě jet můžete. „Pokud je dlužník v oddlužení a přítel/přítelkyně/rodiče/děti mu chtějí koupit dovolenou, tak většinou dovolená není jen pro něj. Nemusí se tedy jednat o darování dovolené, ale prostě jej vezmou s sebou,“ říká David Šmejkal. Jiná situace by ovšem nastala, kdybyste dostali poukaz na dovolenou. „Pokud by dlužník dostal poukaz na dovolenou, správně by jej měl nahlásit insolvenčnímu správci a tento poukaz by se zpeněžil,“ upozorňuje David Šmejkal.

Zpeněžení by probíhalo například formou prodeje přes inzerát. Peníze utržené z tohoto zpeněžení by všechny šly na úhradu vašich dluhů.

Tip: Kdo za vás může podat návrh na oddlužení? Pozor si dejte na oddlužovací šmejdy

Dostali jste nemovitost? Rozlučte se s ní

Podobně by se postupovalo, kdybyste třeba od rodičů dostali darem nemovitost. Pokud by šlo o dar, musíte ho nahlásit svému insolvenčnímu správci. „Veškeré dary v průběhu oddlužení musí být použity na uspokojení nároků přihlášených věřitelů. Proto, pokud dlužník nechce riskovat zrušení oddlužení, musí o všech darech informovat insolvenčního správce, nebo mu sdělit, proč dar nepřijal,“ vysvětluje David Šmejkal. Dary se totiž v oddlužení považují za mimořádný příjem a po zpeněžení jsou peníze přerozděleny mezi přihlášené věřitele.

V tomto případě by insolvenční správce prodal nemovitost formou dražby a získané peníze použil na poplacení vašich dluhů.

Tip: Osobní bankrot. Jak probíhá a za jakých podmínek lze vyhlásit?

S dědictvím je to podobné

Podobná pravidla platí i u dědictví. Pokud během vašeho oddlužení proběhne dědické řízení a vy něco zdědíte, opět se jedná o mimořádný příjem. Svému insolvenčnímu správci jste povinni nahlásit, že vzniklo dědické řízení, jehož jste účastníkem. Notáři naopak musíte sdělit, že jste v insolvenčním řízení.

Následně dojde ke splacení dluhů z dědictví, a to do výše aktiv z dědického řízení. Postup je však individuální. „V závislosti na vůli dalších dědiců, jestli chtějí vyplatit insolvenčnímu správci rozdíl mezi aktivy a pasivy z dědictví náležejícímu insolvenčnímu dlužníkovi, upravuje notář spolu s insolvenčním správcem další postup,“ dodává David Šmejkal.

Tip: Jak vyhlásit osobní bankrot a jaké jsou podmínky pro schválení oddlužení?

Sousedská výpomoc je ale v pořádku

Jakousi výjimkou je pak výměnný obchod. Například se živíte jako truhlář, řádně splácíte své dluhy v rámci oddlužení a domluvíte se s kamarádem na výměnném obchodu. Vy mu vyrobíte stůl na míru, on vám jakožto automechanik opraví auto. „V tomto případě se jedná o kamarádskou výpomoc, nikoli brigádu. Tudíž není potřeba nic nahlašovat,“ říká David Šmejkal. To ale platí jen do doby, dokud v celé transakci nefigurují peníze. „Pokud by však z práce pro kamaráda měl dlužník příjem, měl by jej řádně nahlásit insolvenčnímu správci, stejně jako by jej měl řádně zdanit,“ uzavírá David Šmejkal.

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Doskočilová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel