Příležitostným příjmem bez zdanění si můžete letos vydělat více

12.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Limit pro daňové osvobození příležitostných příjmů se pro rok 2024 meziročně zvýšil o 20 000 Kč. Když je příležitostný příjem do limitu, nepodléhá zdanění. Kdy se jedná o příležitostný příjem? Jaká pravidla platí pro jeho zdanění?

Podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mezi ostatní příjmy mimo jiné patří i příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem.

Zdroj: Depositphotos

OSVČ nevykonávají příležitostnou činnost

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti se nikdy nejedná o příležitostný příjem, neboť pro příležitostné příjmy nelze mít živnostenské oprávnění. V praxi se nejčastěji jedná např. o příležitostný úklid, příležitostný pronájem nemovitých věcí (např. zahradní techniky) nebo prodej úrody ze zahrádky. Příležitostný příjem nebývá pravidelný.

Tip: Podnikání při zaměstnání v roce 2024: kdo ušetří na sociálním pojištění?

Práce na dohody není příležitostný příjem

Zaměstnanci pracující na základě některé z pracovních dohod (dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) zdaňují tento příjem vždy jako příjem ze závislé činnosti (zaměstnání). Příjem plynoucí na základě některé z pracovních dohod se pro účely zdanění nepovažuje za příležitostný příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů.

 

Rok 2023 versus rok 2024

Za celý kalendářní rok 2024 je limitem pro daňové osvobození příležitostného příjmu částka 50 000 Kč. Ještě v roce 2023 byla limitem částka 30 000 Kč. Meziročně si lze tedy přivydělat formou příležitostného příjmu značně více, a přitom nemít žádné daňové starosti a povinnosti. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

Povinné pojistné se neplatí nikdy

Při překročení limitu se již z příležitostného příjmu odvádí daň z příjmů fyzických osob, jedná se o zdanitelný příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a vyplňuje se i příloha číslo dva daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se však odvádí pouze z aktivních příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů a z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů.příležitostných příjmů se tak nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění, bez ohledu na výši těchto příjmů.

Mzdová kalkulačka 2024

 

Příjem nad limit = vyplnění daňového přiznání

Zaměstnanci s příležitostným příjmem nad limit pro daňové osvobození nemohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání, přičemž je nutné vyplnit klasický čtyřstránkový daňový formulář. O roční zúčtování daně totiž nemohou požádat svého zaměstnavatele zaměstnanci s ročními příjmy dle § 7 (samostatné výdělečné činnosti), § 8 (kapitálových příjmů), § 9 (z nájmu) a § 10 (ostatních příjmů) vyššími než 20 000 Kč.

Při překročení limitu se zdaňuje celý příležitostný příjem

Paní Aneta bude mít za rok 2024 příležitostný příjem ve výši 55 000 Kč. Částka příjmu je tedy nad limit pro daňové osvobození. Paní Aneta tak bude zdaňovat a do daňového přiznání uvádět celou částku 55 000 Kč, a nikoliv pouze 5000 Kč jako rozdíl mezi inkasovanou částkou a limitem pro daňové osvobození. Při překročení limitu se zdaňuje celý příjem.

Tip: Který přivýdělek je pro zaměstnance daňově nejvýhodnější?

Ztráta z ostatních příjmů nesnižuje celkový daňový základ

Daňoví poplatníci i s příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů si o případnou ztrátu podle § 10 nesníží celkový roční daňový základ. To znamená, že např. živnostník mající ztrátu podle § 10 zákona o daních z příjmů bude vypočítávat svoji roční daňovou povinnost pouze z kladného daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ