Co zvýší důchod více? Rok pojištění navíc, nebo mzda vyšší o dva tisíce?

06.06.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, tedy získaná doba pojištění a průměrná mzda za odpracované roky. Některým žadatelům o důchod více zvýší důchod vyšší doba pojištění, jiným vyšší osobní vyměřovací základ o 2000 Kč. Podívejme se na praktické příklady.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 závisí měsíční částka starobního důchodu na průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech.

Zdroj: Depositphotos

Počítají se rozhodné příjmy od roku 1986

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se průměrná hrubá měsíční mzda vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2023, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Tip: Jak zvyšuje důchod průměrná mzda vyšší o tisíc korun

Do doby pojištění se počítá i náhradní doba pojištění

Celkovou dobu pojištění ovlivňující výslednou měsíční částku starobního důchodu tvoří součet odpracovaných let (včetně roků výkonu samostatné výdělečné činnosti) a náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu.

Spočítejte si svůj starobní důchod v naší kalkulačce

 

Co je důležitější?

Oba základní vstupní údaje pro výpočet starobního důchodu jsou velmi důležité. Zjednodušeně však můžeme říci, že pro lidi s nízkými příjmy je zvýšení osobního vyměřovacího základu důležitější než zvýšení doby pojištění a pro lidi s vysokými příjmy je přínosnější zvýšení doby pojištění, než mít vyšší průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky vyšší o 2000 Kč.

Praktické výpočty

Ve třech tabulkách níže máme provedeno porovnání vlivu zvýšení doby pojištění o jeden rok a zvýšení osobního vyměřovacího základu o 2000 Kč u nízkého osobního vyměřovacího základu, u průměrného osobního vyměřovacího základu a u nadprůměrného osobního vyměřovacího základu. Všechny výpočty jsou provedeny podle výpočtové formule roku 2024, přičemž se při výpočtu nepočítá s výchovným na děti.

Porovnání u podprůměrné mzdy

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

19 000 Kč

45 let

17 225 Kč

19 000 Kč

46 let

17 510 Kč

21 000 Kč

45 let

17 750 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Žadatel o starobní důchod s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 19 000 Kč by měl při získání doby pojištění v rozsahu 46 let místo 45 let měsíční důchod vyšší o 285 Kč (17 510 Kč − 17 225 Kč). Zatímco při zvýšení osobního vyměřovacího základu (průměrné mzdy za odpracované roky) o 2000 Kč by stoupl měsíční starobní důchod o 525 Kč (17 750 Kč − 17 225 Kč). Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je tedy 240 Kč (17 750 Kč − 17 510 Kč).

Čtěte také: Do jakého příjmu je důchod vyšší než čistá mzda

Porovnání u průměrné mzdy

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

42 000 Kč

45 let

21 435 Kč

42 000 Kč

46 let

21 814 Kč

44 000 Kč

45 let

21 786 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

U přibližně průměrné mzdy je finanční rozdíl ve výši důchodu při získání roku pojištění navíc nebo při osobním vyměřovacím základu vyšším o 2000 Kč malý, pouze 28 Kč. Obě varianty jsou skoro na srovnatelné úrovni.

Tip: Vyplatí se práce za minimální mzdu těsně před odchodem do důchodu?

Porovnání u nadprůměrné mzdy

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

90 000 Kč

45 let

29 859 Kč

90 000 Kč

46 let

30 425 Kč

92 000 Kč

45 let

30 210 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Pro občany s nadprůměrným osobním vyměřovacím základem je s ohledem na výši starobního důchodu výhodnější získání dalšího celého roku pojištění než mít průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) vyšší o 2000 Kč. V našem zvoleném případě to znamená důchod vyšší o 215 Kč (30 425 Kč − 30 210 Kč).

Pro lidi s vyššími příjmy je ukončení každého dalšího roku pojištění při výpočtu starobního důchodu důležitější než pro lidi s nízkými příjmy, kterým zvýší důchod více vyšší průměrná mzda za odpracované roky.

Jak požádat o starobní důchod elektronicky

Zdroj: Youtube.com/Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY