Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Příjmy dle zákona o daních z příjmů

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)

 • příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru,
 • příjmy za práci členů družstev, společníků společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností,
 • odměny členů orgánů právnických osob, likvidátorů.

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7)

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • příjmy ze živnostenského podnikání,
 • příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.
Dále příjmy ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů dle § 6,

 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)

Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (ty patří do § 7) a příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru (ty patří do § 6).  Jsou to např. podíly na zisku z obchodní korporace, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění, plnění ze soukromého životního pojištění, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček.

Příjmy z nájmu (§ 9)

Příjmy z nájmu, pokud nepatří mezi příjmy podle § 6 až 8. Jsou to například příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu (ty patří do § 10).

Ostatní příjmy (§ 10)

Jsou to např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, přijaté výživné a důchody, výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží či bezúplatný příjem.

Od daně jsou např. osvobozeny

 • příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč;
 • výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení
 • bezúplatné příjmy 
  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  • nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.
 

Související aktuality

Jak si může důchodce zvýšit příjmy?

25.05.2018  |  Lucie Mečířová

Rádi byste si v důchodu přivydělali, ale nevíte, jaká pracovní smlouva je pro vás výhodná? Podívejte se s…

Co možná nevíte o zdravotním pojištění?

24.05.2018  |  Petr Gola

Přestože někteří občané odvádí nejvíce ze všech daňových plateb na zdravotním pojištění, tak věnuje většina lidí více pozornosti platbě daně z…
Zobrazit další související aktuality
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky