Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Příjmy dle zákona o daních z příjmů

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)

 • příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru,
 • příjmy za práci členů družstev, společníků společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností,
 • odměny členů orgánů právnických osob, likvidátorů.

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7)

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • příjmy ze živnostenského podnikání,
 • příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.

Dále příjmy ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů dle § 6,

 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)

Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (ty patří do § 7) a příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru (ty patří do § 6).  Jsou to např. podíly na zisku z obchodní korporace, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění, plnění ze soukromého životního pojištění, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček.

Příjmy z nájmu (§ 9)

Příjmy z nájmu, pokud nepatří mezi příjmy podle § 6 až 8. Jsou to například příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu (ty patří do § 10).

Ostatní příjmy (§ 10)

Jsou to např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, přijaté výživné a důchody, výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží či bezúplatný příjem.

Od daně jsou např. osvobozeny

 • příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč;
 • výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení
 • bezúplatné příjmy 
  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  • nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

 

Související aktuality

3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z…

22.07.2017  |  Redakce

Minulý týden jsme v naší poradně odpovídali na dotazy týkající se například vytýkacího dopisu zaměstnavatele,…

OECD: Jak vysoké je maximální zdanění na straně zaměstnance…

20.07.2017  |  Petr Gola

Zdanění na straně zaměstnance je v zemích OECD progresivní, kdy s rostoucím příjmem se odvádí na celkových daňových odvodech více. Ve kterých zemích…
Zobrazit další související aktuality
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova