Daň z příjmu právnických osob - výpočet

1. Firma XY s.r.o. provedla v 2009 tyto operace:

 • prodala zboží za 500 400 Kč
 • spotřebovala materiál v hodnotě 240 000 Kč
 • zaúčtovala manka a škody v celkové částce 8 000 Kč
 • poskytla dar základní škole na vybavení tělocvičny sportovním náčiním (2 500 Kč), na vybudování dětského hřiště (1 000 Kč) a nadaci Kapka naděje (6 500 Kč), celkem 10 000 Kč
 • přijaté dividendy v hodnotě 40 000 Kč na základě vlastnického podílu ve společnosti ABC a.s. umístěné ve Francii (jedná se o dceřinou společnost XY s.r.o., která je daňovým rezidentem na území Francie)
 • účetní odpisy činily 13 000 Kč
 • daňové odpisy 7 000 Kč
 • uplatnila ztrátu 60 000 Kč za rok 2007
 • na výzkum nové technologie vydala 37 000 Kč
 • vytvořila rezervu na opravu investičního majetku v hodnotě 10 000 Kč
 • prodala cenné papíry za 58 000 Kč (nejde o cenné papíry dceřiné společnosti)
 • pořizovací cena prodaných cenných papírů je 16 000 Kč
 • vyplatila mzdy svým zaměstnancům ve výši 50 000 Kč

Výnosy = 598 400 Kč

Náklady = 384 000 Kč

Výsledek hospodaření = 214 400 Kč

 

2. Nyní je potřeba upravit výsledek hospodaření pro daňové účely:

 

+ 8 000 Kč (manka a škody nebyla předepsána k úhradě)

+ 10 000 (dary)

- 40 000 (dividendy)

+ 37 000 (výzkum)

+ 13 000 (účetní odpisy)

- 7 000 (daňové odpisy)

+ 16 000 (pořizovací cena prodaných cenných papírů)

Základ daně = 251 400 Kč

 

3. Základ daně snížíme o položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP):

 

- 37 000 (výzkum nové technologie dle § 34 odst. 4 ZDP)

- 60 000 (ztráta za rok 2007 dle § 34 odst. 1 ZDP).

 

Snížený základ daně = 154 400 Kč

 

4. Nyní snížíme základ daně o hodnotu darů (§ 20 odst. 8 ZDP):

 

- 7 720 (5% z 154 400)

Upravený základ daně = 146 680 Kč

 

5. Nyní zaokrouhlíme základ daně (§ 21 odst. 1 ZDP):

 

 

Upravený základ daně po zaokrouhlení = 146 000 Kč

6. vypočteme daňovou povinnost (§ 21 odst. 1 ZDP):

 

Daňová povinnost = 146 000 * 0,20 = 29 200 Kč


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 23 krát


Související články: