Spotřební daň - minerální olej

Plátci daně

Mimo základního ustanovení v § 4 zákona se plátcem stává ten, kterému vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit

  • při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených, které nebyly zdaněny nebo u nichž byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití, pro účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně,
  • při použití nebo prodeji směsí minerálních olejů určených pro pohon dvoutaktních motorů za účelem pohonu jiných než dvoutaktních motorů,
  • při použití nebo prodeji minerálních olejů pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla,
  • při použití nebo prodeji přísady či plnidla do minerálních olejů a v dalších zákonem stanovených případech.

Sazby daně

Kód nomenklatury Text Sazba daně
2710 Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013g/l včetně 12 840 Kč / 1 000 l
Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013g/l     13 710 Kč / 1 000 l
Střední oleje, těžké plynové oleje podle §45 odst. 1 písm. b) 9 950 Kč / 1 000 l
Těžké topné  oleje podle §45 odst. 1 písm. c) 472 Kč / t
Odpadní oleje podle §45 odst. 1 písm. d) 660 Kč / 1 000 l
2711 Zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč / t
Zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. f) 0 Kč / t
Zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. g) 1 290 Kč / t

Výpočet zdanění u benzínu a nafty

Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Česku

Text Benzín Nafta
Cena 36,10 Kč za litr 36,90 Kč za litr
Spotřební daň za litr 12,84 Kč 9,95 Kč
Sazba DPH 21 % 21 %
DPH za litr 6,26 Kč (36,10 Kč: 121 x 21) 6,40 Kč (39,90 Kč: 121 x 21)
Celkové zdanění (v Kč) 19,10 Kč (12,84 Kč + 6,26 Kč) 17,36 Kč (9,95 Kč + 6,40 Kč)
Zdanění (v %)  52,91 % (19,10 Kč: 36,10 Kč) 47,05 % (17,39 Kč: 36,90 Kč)

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 18 krát


Související články: