Kalkulačka zdanění pohonných hmot - nafty, benzinu, CNG a LPG

Pohonné hmoty jsou ve evropských zemích poměrně vysoce zdaňovány, protože mají negativní dopad na zdraví lidí i životní prostředí. Jaké daně odvádíme v ceně benzinu, nafty, LPG či CNG? Spočítejte si, kolik na daních odvedete za litr paliva či za celou nádrž.


Kč za l/m3
l/m3


Jaké daně odvádíte při tankování nafty, benzinu, LPG či CNG?

Nafta, benzin, LPG či CNG podléhají dani z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Dále podléhají spotřební dani z minerálních olejů.

U benzinu se odvádí 12 840 Kč za 1 000 litrů této kapaliny, protože benzin spadá pod motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013g/l včetně, zaplatíte tedy 12,84 Kč za litr benzinu.

U nafty se odvádí 9 950 Kč za 1 000 litrů kapaliny, protože nafta spadá pod střední oleje, těžké plynové oleje podle §45 odst. 1 písm. b), zaplatíte tedy 9,95 Kč za litr nafty.

Méně jsou spotřební daní zdaněny alternativní pohony vozidel. což jsou například plynné pohonné hmoty LPG a CNG.

LPG neboli zkapalněný ropný plyn spadá pod zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. e), které mají sazbu daně ve výši 3 933 Kč za tunu paliva, zaplatíte tedy 2,15 Kč za litr LPG

CNG neboli stlačený zemní plyn spadá pod zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. g), jejichž sazba činí 1 290 Kč za tunu paliva, zaplatíte tedy 2,80 Kč za metr krychlový CNG.

Sazby daně pohonných hmot 2021

Kód nomenklatury Text Sazba daně
2710 Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013g/l včetně 12 840 Kč / 1 000 l
Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013g/l     13 710 Kč / 1 000 l
Střední oleje, těžké plynové oleje podle §45 odst. 1 písm. b) 9 950 Kč / 1 000 l
Těžké topné  oleje podle §45 odst. 1 písm. c) 472 Kč / t
Odpadní oleje podle §45 odst. 1 písm. d) 660 Kč / 1 000 l
2711 Zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč / t
Zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. f) 0 Kč / t
Zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. g) 1 290 Kč / t

Výpočet zdanění u benzínu a nafty 2021

Podívejte se, jaká je výše zdanění u pohonných hmot a vy sami si potom můžete vypočítat to, kolik odvedete na daních za litr či za celou nádrž vašeho vozidla.

Výpočet zdanění u benzínu, nafty, LPG a CNG v Česku

Text Benzín Nafta LPG CNG
Cena 32,06 Kč za litr 29,90 Kč za litr 14,30 Kč za litr 18,70 Kč za m3
Spotřební daň za litr či m3 12,84 Kč 9,95 Kč 2,15 Kč 2,80 Kč
Sazba DPH 21 % 21 % 21 % 21 %
DPH za litr 5,56 Kč (32,06 Kč:121x21) 5,19 Kč (29,90 Kč:121x21) 2,48 Kč (14,30 Kč:121x21) 3,25 Kč (18,70 Kč:121x21)
Celkové zdanění (v Kč) 18,40 Kč (12,84 Kč+5,56 Kč) 15,14 Kč (9,95 Kč+5,19 Kč) 4,63 Kč (2,15 Kč+2,48 Kč) 6,05 Kč (2,80 Kč+3,25 Kč)
Zdanění (v %)  57,41 % (18,40 Kč:32,06 Kč) 50,63 % (15,14 Kč:29,90 Kč) 32,39 % (4,63 Kč:14,30 Kč) 32,33 % (6,05 Kč:18,70 Kč)

Čtěte také:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 10 krát


Související články: