Porovnání mzdy a důchodu ve světě

Odchodem do důchodu klesá životní úroveň občanů ve všech vyspělých zemích světa. V Česku se zvyšuje rozdíl mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. Přestože jsou důchody v Česku valorizovány, průměrná mzda stoupá rychleji. V Česku jsou důchody vypláceny v čistém až do ročního důchodu ve výši 288 tisíc Kč, zatímco z průměrné hrubé mzdy je zapotřebí odvést daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Správné je tedy porovnávat průměrný důchod a průměrnou čistou mzdou, jak máme uvedeno v tabulce. Tento údaj má lepší vypovídající schopnost, proto jsou data v tabulce jednotlivých zemí seřazeny podle tohoto sloupce. Protože důchody se většinou nedaní, nebo podléhají výhodnějšímu režimu, je možné, že v některých zemích je průměrný důchod dokonce vyšší než průměrná čistá mzda.

Státní penze v zemích OECD klesá

Státní penze je určitým způsobem zavedena ve všech členských zemích OECD. Občané mají tedy při splnění podmínek pro přiznání důchodu (dosažení důchodového věku a získání potřebného počtu let pojištění) jistotu, že nezůstanou v penzi bez finančních prostředků. Současně mají všechny členské země OECD společné, že státní penze v porovnání k průměrné mzdě klesá. Tento trend bude nadále pokračovat. Čím mladší občané jsou, tím více bude životní úroveň v penzi záviset na vlastních úsporách. Dále mohou dnešní třicátníci v zemích OECD počítat s dalším prodlužováním důchodového věku, se zpřísňováním podmínek pro výplatu důchodu či větším znevýhodňováním předčasných důchodů.

Kde jsou státní důchody nejvyšší?

Z přiložené tabulky vidíme, že nejvyšší je průměrná státní penze mužů oproti průměrné čisté mzdě v Řecku, Maďarsku, Islandu, Nizozemí a Lucembursku. Nejnižší je v Mexiku, Japonsku, Irsku, Velké Británii, Novém Zélandu, USA a Koreji. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o souhrnnou státní penzi, ať už z průběžného systému nebo povinného fondového systému. Povinný fondový systém funguje např. Dánsku, Nizozemí, Islandu, Norsku či Švýcarsku. Přestože je však v některých zemích (např. Velká Británii, USA či Kanada) státní penze nízká, je životní úroveň mnoha penzistů vysoká. Důvodem je značné zapojení občanů i zaměstnavatelů do dobrovolných penzijních programů. Posilování vlastní zodpovědnosti za důchod formou dobrovolného spoření či investování je především v mimoevropských zemích považován za efektivnější, než povinné spoření do fondů. 

V mimoevropských zemích je nižší sociální pojištění a občané mají tedy v produktivním věku vyšší disponibilní příjmy a mohou tedy více spořit či investovat k zajištění na penzi. Jak a jakým způsobem záleží pouze na nich. Dobrovolné spoření na penzi je podporováno i v Česku. U penzijního připojištění čerpají občané státní příspěvek a současně si mohou při splnění zákonných podmínek snížit základ daně pro platby daně z příjmu fyzických osob o zaplacené příspěvky na penzijním připojištění.

Tabulka: Čistý náhradový poměr ve vybraných zemích (porovnání důchodu k čisté mzdě u mužů) 

Země Medián Výše dosahovaného příjmu (násobek průměrné mzdy)
0,5 1,0 1,5
Řecko 110,3 113,6 111,2 106,8
Maďarsko 99,5 96,3 106,0 103,2
Island 111,7 139,0  101,1 91,7
Nizozemí  103,3 104,5 99,8 96,4
Lucembursko 96,2 103,1 94,0 90,9
Turecko 98,0 107,3 93,1 96,0
Rakousko 89,9 91,3 89,9 84,6
Dánsko 94,5 131,9 89,8 80,8
Slovinsko 90,2 82,5 85,4 86,2
Španělsko 84,5 82,3 84,9 85,4
Izrael  92,2 103,0 78,2 56,7
Itálie 76,2 78,2 75,3 76,7
Slovensko 72,9 68,3 74,5 76,7
Portugalsko 65,5 73,4 69,2 70,5
OECD   72,1 82,9 68,9 63,5
Polsko 68,2 68,1 68,2 68,3
Finsko 64,8 72,0 65,2 64,4
Česko 72,5 94,0 64,4 48,9
Chile 66,0 74,4 64,3 62,7
Belgie  66,0 81,8 64,1 52,0
Švýcarsko 66,4 78,6 64,1 46,2
Norsko 62,3 81,7 62,2 51,4
Francie 60,8 69,4 60,4 53,1
Austrálie 65,9 82,5 58,9 47,1
Estonsko 63,1 73,4 58,3 51,4
Německo 58,4 55,6 57,9 57,2
Švédsko  57,4 71,1 57,7 75,2
Kanada 61,5 88,7 57,3 39,7
USA 53,4 63,8 50,0 46,6
Korea 51,8 69,8 47,5 37,3
Nový Zéland  49,6 79,4 41,5 29,4
Velká Británie 48,0 67,5 41,5 30,5
Japonsko 41,4 52,7 39,7 34,9
Irsko 40,8 60,8 35,8 26,8
Mexiko 46,9 58,2 32,2 33,3

Zdroj: Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries - © OECD 2011


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 31 krát


Související články: