Sociálně a zdravotně znevýhodněné půjde lépe začlenit na trh práce. Pomůže tomu zákon o integračním sociálním podniku

28. 3. 2024 13:19 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU

Vláda na dnešním zasedání schválila návrh zákona o integračním sociálním podniku. Co to bude znamenat pro podnikatele, ale i zdravotně znevýhodněné?

Ve středu 27. března 2024 byl schválen návrh zákona, který do české legislativy lépe zakotví sociální podnikání. Ministr práce a sociálních věcí, Marián Jurečka, tvrdí, že tímto způsobem daleko lépe začlení znevýhodněné do pracovního procesu.

V případě osob s určitým sociálním znevýhodněním je cílem těmto lidem pomoci s řešením sociálního problému a adaptovat se na otevřeném trhu práce. Naopak u osob s těžším zdravotním postižením je cílem jim nabídnout smysluplnou důstojnou práci a stabilní zaměstnání.

Dozvíte se:

Integrovaný sociální podnik a zaměstnávání znevýhodněných osob

Zdroj: Pixabay

Komu zákon pomůže začlenit se na pracovní trh?

V oblasti osob se zdravotním znevýhodněním půjde především o osoby se specifickými potřebami, čili se zdravotním postižením. Mezi ty, které jsou označeny jako sociálně znevýhodněné, patří lidé, kteří jsou po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, a lidé, kteří jsou do 10 let po ukončení nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy v diagnostickém ústavu či dětském domově.

Dále pak lidé v posledních dvou letech v součtu alespoň 12 měsíců evidováni jako uchazeči o zaměstnání a zároveň patřící do jedné z těchto kategorií:

  • nedosáhli žádného nebo pouze základního vzdělání,
  • jsou dva roky po dokončení studia,
  • byl jim udělen azyl nebo doplňková ochrana,
  • je proti nim vedena exekuce nebo dosáhli alespoň 60 let věku.

Čtěte také: Jak je to s odpočty na pojistném na zdravotním pojištění?

Jaká bude definice sociálního podniku?

Integrační sociální podnik bude muset zaměstnávat nejméně 30 % osob se specifickými potřebami z celkového počtu svých zaměstnanců. Tyto subjekty navíc dostanou motivační příspěvek.

Motivační příspěvek bude vyplácen až tři roky v ročních splátkách. Jeho výše bude odvislá od toho, kolik integrovaná osoba u nového zaměstnavatele vydělá. Za kalendářní rok však bude činit minimálně 80 % měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství.

Články ze sekce: MAKRODATA A EU