Pojistné plnění povinného ručení

Povinné ručení je důležitým produktem pojišťoven. Co musí být splněno, abyste měly nárok na pojistné plnění?

Kdy pojišťovna plní?

V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněno několik předpokladů, aby vám vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to:

 • škodná událost nevznikne v důsledku vašeho zavinění
 • škodná událost nastane v době trvání pojištění
 • škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán

Tip: Kolik stojí povinné ručení?

Kdy pojišťovna neplní?

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech, pokud:

 • škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žili v době vzniku škodné události ve společné domácnosti
 • škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe)
 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla
 • škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát


Související články: