Jaká jsou rizika u pojištění nemovitosti?

Jaká rizika může zahrnovat pojištění nemovitosti?


Co lze pojistit?

Pojištění se však může vztahovat také na jiná neživelná rizika, jako např. proti poškození stavby při vloupání nebo vandalismu.

Objekty, na které se pojištění vztahuje tj. předmětem pojištění, mohou u standardních typů pojištění nemovitostí být zejména:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • byty - (tzn. ve smyslu staveb, nikoli vybavení domácnosti!)
 • různé vedlejší objekty rodinných domů, jakou jsou garáže, ploty, kolny, stodoly, studny aj.
U rozsáhlých staveb vysokých hodnot pak některé zejména zahraniční pojišťovny nabízejí individuální sjednání pojištění "šité na míru" pojišťované stavbě.

Proti čemu se lze pojistit?

Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Základní rizika, proti kterým se lze pojistit, se souhrnně označují jako sdružené riziko „FLEXA“, která chrání nemovitost před živelnými pohromami a zahrnuje především tato rizika:

 • požár
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád letadla

Jelikož pojištění pouze na "sdružený živel" bývá obvykle nedostatečné, umožňují pojišťovny rozšíření pojistné ochrany, tj. pojistit se na mnoho dalších rizik, jako např:

 • záplava
 • povodeň
 • pád stromu
 • vichřice
 • záplava vodou z vodovodního potrubí


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát


Související články: