Pojištění právní ochrany řidiče motorových vozidel

V dnešní hektické době se jízda na silnících často stává velkým hazardem… a když se něco stane, tak může pomoci třeba právě odpovídající typ pojištění.

Cizí vozidla a pojištění

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel je určeno pro osoby, které často řídí motorová vozidla svého zaměstnavatele, svého obchodního partnera, vozidla z autopůjčovny apod. - jedním slovem "cizí" vozidla.

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištěnou osobou je řidič uvedený v pojistné smlouvě a předmětem pojištění je prosazování jeho právních zájmů při událostech, které souvisí s řízením "cizího" vozidla.

"Cizím" vozidlem se pro tento účel rozumí pouze ta motorová vozidla, která sama pojištěná osoba nevlastní, není jejich provozovatelem ani jejich držitelem (pro případ řízení vlastních motorových vozidel jsou určené jiné produkty). Tento produkt je určen především pro řidiče dopravních firem a pro řidiče - zaměstnance, kteří při výkonu svého zaměstnání řídí služební motorová vozidla kdekoli v Evropě.

Kdy lze právní ochranu využít?

1. Nehoda, kterou nezavinil pojištěný

Pojištěný řidič je účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil. Tato skutečnost je doložena policejním protokolem. Při dopravní nehodě  pojištěný řidič utrpěl zranění a v jeho důsledku také ztrátu na ušlé mzdě/ušlém zisku.

Pojišťovna rámci pojištění  zajistí uplatnění nároku na odškodnění u viníka dopravní nehody, respektive u pojišťovny, u které má viník dopravní nehody sjednané pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

2. Nehoda, kde není zřejmý viník

Pojištěný řidič je účastníkem složité dopravní nehody, při které není zřejmé zavinění jednotlivých účastníků. Z tohoto důvodu se zavinění dopravní nehody bude zjišťovat při dalším správním řízení.

Pojištěný řidič má tu výhodu, že mu pojišťovna na jeho žádost zajistí a uhradí právníka, který ho při správním řízení bude zastupovat. Pojištěná osoba tak získá jistotu, že její argumenty budou vzaty v úvahu, což může mít za důsledek nižší postih, případně zproštění viny. Pojištěný řidič si i může, za podmínek stanovených v pojistných podmínkách, právníka sám zvolit.

Pojištěná osoba má nárok na poskytnutí obhájce v případě přestupkového či trestního řízení, pokud je toto řízení vedeno pro nedbalostní trestný čin (např. zranění třetí osoby) nebo přestupek dle přestupkového zákona (např. porušení pravidel silničního rovozu) související s řízením vozidla.

3: Neuznaný úraz u dopravní nehody

Pojištěný řidič při dopravní nehodě utrpěl úraz a požádal pojišťovnu, u které má sjednané úrazové pojištění, o příslušné pojistné plnění. Pojišťovna odmítla pojistné plnění vyplatit. I v tomto případě má pojištěná osoba nárok na právní ochranu.

Pojišťovna hájí zájmy pojištěné osoby ve sporech s ostatními pojistiteli, pokud pojistná událost souvisí s řízením motorového vozidla a současně i s pojištěným řidičem motorového vozidla.

Na co se pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel nevztahuje?

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel se nevztahuje na události, které nastaly při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu, při řízení bez příslušného platného řidičského oprávnění, při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd, při uplatňování nároků na náhradu škody vzniklé na vozidle nebo na přepravovaném nákladu a při sporech o náhradu škody, kterou třetí osoba uplatňuje vůči pojištěné osobě.

V případě sjednání tohoto pojištění současně s pojištěním právní ochrany v pracovněprávních sporech nebo s pojištěním právní ochrany rodiny, lze pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel pořídit za výhodnějších finančních podmínek.

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel  v zahraničí

Právní ochrana se poskytuje při událostech, jež nastaly při řízení "cizích" motorových vozidel v evropských státech, středozemních ostrovních státech a státech sousedících se Středozemním mořem za podmínky, že události také podléhají pravomoci soudů v těchto oblastech. Právní ochrana pomůže jak při řízení vozidel v tuzemsku, tak kdekoli v Evropě a rovněž při dovolené v zemích na severu Afriky.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: